Strategiske ændringer hos Titech Electric

Titech har foretaget strategiske ændringer på softwareområdet.

Som led i en strategisk beslutning om at fokusere på Titech Electrics kernekompetence - konstruktion og produktion af Eltavler - har vi valgt at omstrukturere vores Softwareafdeling i Odense.

Denne beslutning er blevet forstærket af at to af vores dygtige medarbejdere, Tony Wigdal og Lars Baadegaard har valgt at søge nye udfordringer andetsteds. Disse stillinger bliver ikke genbesat.

Softwareafdelingen består fremover af vores to kompetente medarbejdere Bent Roager og Christen Stuhr, som fortsat vil betjene vores nuværende kunder.

Yderligere software kompetence vil vi forsøge at få løst igennem eksterne samarbejdspartnere, hvorfor vi på nuværende tidspunkt er ved at afsøge markedet for mulige samarbejdspartnere.

28.08.2014Titech electric

Sponseret

Gør som 420 af dine nærmeste konkurrenter

25.08.2014Titech electric

Sponseret

Titech Electric bruger Solar Smart Supply

Titech er deltager i SAFIR projektet

03.03.2014Titech electric

Sponseret

18.02.2014Titech electric

Sponseret

Titech udstiller til El & Teknik Messen 2014

05.02.2014Titech electric

Sponseret

Strategiske ændringer hos Titech Electric

10.12.2013Titech electric

Sponseret

Titech Tavlebygger