SYSTEM 1 type 6371 Unit med returkøl

Unit med returkøl giver lavere returtemperatur og mulighed for kolde stikledninger

Den nye unit med returkøl System 1, type 6371, forbedrer afkølingen væsentligt og giver en række fordele:

  • Lavere returtemperatur
  • Kolde stikledninger
  • Mulighed for mindre beholdervolumen
  • Mindre ledningsnet
  • Ingen kalkproblemer

Lavere returtemperatur
Samspillet mellem den normale fjernvarmebeholder, og den ekstra pladeveksler på returledningen sikrer, at der altid er en lav returtemperatur til værket.

Pladeveksleren giver en ekstra afkøling af returfjernvarmevandet, når det kolde brugsvandsflow løber gennem pladeveksleren under aftapning. Ved genopvarmning af beholderen sikrer den trinløse lukning af reguleringsventilen på hovedgrenen af returløbet, samt det lave flow over by-pass strengreguleringsventilen, at afkølingen fortsat holdes på et højt niveau.

Kolde stikledninger
Ved at anvende et stort P-bånd på reguleringsventilen, som styrer beholdertemperaturen, udnyttes beholderens bufferkapacitet til at holde stikledningerne kolde så længe som muligt.

Motorventilen sikrer, at der lukkes 100%, når der skal være lukket, så der aldrig står og siver fjernvarme gennem ventilerne.

Mulighed for mindre beholdervolumen
Den ekstra opvarmningseffekt som pladeveksleren bidrager med, betyder at der kan anvendes en mindre beholder.

Det giver dog en mindre bufferkapacitet, og den tid stikledningerne kan holdes kolde forkortes.

Mindre ledningsnet
Anvendelsen af en beholder og dennes bufferkapacitet sikrerr at spidsbelastningerne udjævnes væsentligt, og ledningsnettets rørdimensioner kan minimeres. Herigennem kan varmetabet i ledningsnettet minimeres væsentligt, og ekstra energiforbrug til en boosterpumpe bliver unødvendigt.

Ingen kalkproblemer
Da pladeveksleren kun skal forvarme brugsvandet, bliver kalkudfældningen i veksleren minimal i forhold til traditionelle gennemstrømningsunits. I denne unit minimeres dette yderligere, da der bliver længere tid mellem genopvarmningerne af beholderen, og den gennemsnitlige beholdertemperatur således holdes lavere. Fjernvarmebeholdere har ikke samme problem med kalkudfældning.

Kontakt os og hør nærmere på tlf. 64 42 11 65.
Nr. Aaby Kraftvarmeværk
Grønnegade 7, 5580 Nr. Aaby

Mere fra...

05.06.2024METRO THERM A/S

Sponseret

Nu kan du opgradere til myUplink

30.05.2024METRO THERM A/S

Sponseret

Hvorfor leje, når man kan eje?

22.05.2024METRO THERM A/S

Sponseret

Kom til Inspirationsdagen 2024

14.05.2024METRO THERM A/S

Sponseret

Hvorfor få fjernvarme? Det er der flere (rigtig gode) grunde til!

07.05.2024METRO THERM A/S

Sponseret

Hvide Sande har Danmarks (måske) billigste fjernvarme

01.05.2024METRO THERM A/S

Sponseret

Hvor meget kan du spare med en varmepumpe?