Tænk belysning tidligt i byggeprocessen

Nybyggeri og omfattende renoveringsprojekter er en kompleks proces, der kræver overblik og styr på de mindste detaljer.

En essentiel detalje som belysningen bliver desværre ofte udskudt i begyndelsen af projekteringen eller ligefrem nedprioriteret i det samlede budget.

De færdige lokaler skal fungere som en arbejdsplads, der har varierende dagslys indtag alt efter døgnrytme og skiftende årstider, hvor medarbejderne er afhængige af at kunne arbejde i det bedste kunstlys. En belysningsmæssig velfungerende bygning er vigtig for slutbrugernes oplevelse af og deres trivsel på arbejdspladsen. Der er derfor vigtige årsager til at tænke kunstlyset ind så tidligt som muligt i projekteringen af byggeriet.

Tænk belysningsløsning ind tidligt i byggeprojektet fordi

  • at ændre belysning efter et byggeri er færdigt er en vanskelig teknisk opgave, og det fordyrer byggeriet. Vær derfor opmærksom på belysningsdelen – helst før projekteringen.
  • at designe belysningen ind i byggeriet på et tidligt tidspunkt i processen forstærker arkitektens designlinje og det ønskede materialevalg.
  • det er vigtigt at forberede installationen, så der kan ændres på lyssætningen, når byggeriet er færdigt. Ofte opstår behov eller ønsker som installationen ikke er forberedt på. Få kompetent rådgivning fra teknisk faguddannede.
  • belysningen fremtidssikres. Der findes mange systemer, der åbner mulighed for at justere og ændre belysning senere ift. skiftende brugsscenarier og lokaleanvendelser. Desuden tænkes grundbelysning og loftets egenskaber ind i projektet samtidigt og fra begyndelsen.
  • alle steder hvor der arbejdes permanent bør belysningen kunne dæmpes. Nogle oplever LED som skarpt lys, og individuelle muligheder for dæmpning højner trivslen.

En erfaren belysningsekspert kan afdække behovet for forskellige typer lys, give input til forskellige løsninger, finde de rette produkter og rådgive omkring økonomi og bæredygtighed.

Inddrag et erfarent rådgivningsfirma indenfor belysning som sparringspartner på et tidligt stadie i projektet, vi kan prioritere og vurdere belysningsbehovet på rumniveau. Vi lytter til ønsker, afdækker vores kunders behov og giver idéudveksling omkring de bedste europæiske produkter og alternative løsninger. Samtidig med har vi styr på de fagtekniske detaljer samt et overblik over de økonomiske aspekter.

Det er en god forretning at snakke belysning med os tidligt i projektet.

Kontakt os på 76 26 67 00 eller på info@luminex.dk

21.12.2021LUMINEX A/S

Sponseret

Luminex fusionerer med LED-TEK

11.11.2021LUMINEX A/S

Sponseret

Ny belysning hos GABBA.

20.07.2021LUMINEX A/S

Sponseret

Belysning i kolde temperaturer

07.07.2021LUMINEX A/S

Sponseret

Tag naturen med ind på kontoret.

22.06.2021LUMINEX A/S

Sponseret

Skinne system til Selected Car Group i Køge

15.06.2021LUMINEX A/S

Sponseret

Plantorama med optimal belysning