BIN-X Home System testet af Handymand.

Handymand har efterhånden testet en hel del vand-behandlingssystemer og nu er tiden så kommet til vandfiltrerings-systemet BIN-X Home system.

Der er tale om et passivt filter, hvilket betyder at filteret hverken bruger strøm, salt eller nogen som helst andre eksterne ressourcer. Filteret monteres blot efter hovedhanen, hvorefter vandet ledes gennem filteret. Der er ligeledes tale om et ekstremt fint filter (ultra filtrering), der rent faktisk er så fint, at selv ikke bakterier kommer i gennem, da der filtreres med en porestørrelse på kun 0,03 µm.

I denne artikel tester vi filteret, både hvad angår effektivitet, smags-oplevelsen, brugsoplevelsen, og ikke mindst om vi ser nogen forskel i forhold til kalk-udfældninger på overflader, som hvis man fx ikke tørre vandet væk når man har været i bad 100 gange.

Hvorfor tester vi et vandfilter?

Årsagen til at vi tester teknologiske installationer, som fx dette vandfilter, er at denne type artikler efterspørges af vores brugere, og at vi ganske enkelt oplever en enorm stor interesse omkring de færdigt publicerede artikler.

Brugerne ønsker kort fortalt at vide om de forskellige tekniske produkterne virker efter hensigten. Vi tilsigter derfor med vores tests, at afdække om produktet lever op til hvad man stilles i udsigt som forbruger, på et let tilgængeligt niveau.

Vores tests bygger ikke på komplicerede og højteknologiske metoder, da disse metoder kan være vanskelige at forholde sig til, men på let tilgængelige metoder, hvor hensigten er at giver svar i øjenhøjde, på de mest almindelige spørgsmål.

Hvornår kan man bruge et vandfiltreringssystem
Der kan være mange grunde til at det kan være en god idé at gøre brug af et effektivt vandfilter (ultra filtrering) i en privat bolig. Dels indeholder det vand der ledes fra vandværker typisk en hel del mindre partikler, der kan belaste boligens vandinstallationer på en uhensigtsmæssig måde. Partiklerne kan fx stamme fra indersiden af ældre vandrør (rustaflejringer) men de kan også være blevet tilført på andre måder. Populært sagt, er der bare tale om skidt og møg der ikke naturligt høre til i vandet.

Synlig forskel
En synlig forskel er at man typisk vil opleve at vandhanernes luftblander (perlator), ikke længere bliver fyldt med skidt. Vi oplevede (se billedet) at luftblanderen var helt ren efter 6 måneders brug.

Kalk spiller også en rolle og endeligt så kan der optræde bakterier i drikkevandet, i nogen tilfælde den farlige legionella samt vira. Det testede filter i denne artikel (BIN-X) er så fint at hverken bakterier eller vira kan komme igennem, og dermed har man både partikelfrit, bakteriefrit og virafrit vand.
 

BIN-X levere filtre til hospitaler

Den Danske virksomhed BIN-X dgt, har i gennem de sidste mange år leveret vandfiltre til hospitaler, netop for at undgå at patienter får tilført bakterier via drikkevandet. Det er bl.a. herfra man har sin erfaring, og det er denne type filtre, blot i mindre skala, man nu kan levere til det private marked.

Sådan testede vi BIN-X vand filteret


Vi har som nævnt testet BIN-X filteret på flere måder, også hvorledes filteret håndterer flitrering af kalkpartikler i vandet. Selve filteret er egentligt ikke fremstillet til dette formål, da man oprindeligt havde fokus på bakterier og partikler, men vi tænkte lige at teste hvordan det så ud - og her ventede et lidt overaskende resultat.

På billedet øverst, ligger de 4 keramiske sorte fliser, som vi anvendte. 3 af fliserne er blevet forstøvet 100 gange med vand, der havde være behandlet på nedenstående måder:
Flise 1: Vandet er ufiltreret drikkevand (17 °dH kalk)
Flise 2: Vandet er renset med BWT AQA Basic
Flise 3: Vandet er renset med BIN-X home system
Flise 4: Ny og ren flise

Det overraskende var at BIN-X filteret umiddelbart ser ud til at klare sig bedre end BWT AQA Basic, som jo faktisk er fremstillet alene med henblik på et fjerne kalk. Til dette kommer at AQA basic både har et løbende forbrug af salt og strøm, ud over at være omkring dobbelt så kostbar i anskaffelse.

Smags- og brugsoplevelsen
BIN-X filteret har været monteret i 6 måneder, i et et-familieshus, med 2 voksne og 2 børn. I de første dage efter installationen oplevede familien en lille eftersmag af "papir" i vandet. Eftersmagen aftog dog fuldstændigt efter 3-4 dage. Producenten oplyser at et nyt filter er forseglet med glycerin, og at smagen givetvis kan stamme herfra. Glycerin er helt ufarligt, og smags-afsmitningen kan undgås ved en bedre gennemskylning når et nyt filter er monteret.

Efter de første 3-4 dage smagte vandet rent som kildevand.

Familien bemærkede ingen forskel på brugsoplevelsen indenfor testperioden på de 6 mdr., men på længere sigt vil man naturligvis bemærke at diverse filtre og luftblandere ikke længere bliver fyldt med skidt på samme måde.

Det må også formodes der på sigt vil optræde mærkbare forskelle på udfældning af kalk i boligens maskiner og installationer, med henvisning til vores kalk-test.

Bemærk! Man kunne måske fristes til at lade være med at tørre fliserne af, efter et bad, når nu kalkaflejringer reduceres som testen viser. Her må vi dog fastholde at man fortsat skal tørre al vand væk efter alle bade, da der ellers vil optræde al for meget fugt i boligen, med risiko for skimmel- og svampe- angreb, synlige og ikke-synlige steder.

Vores konklusion
Vi må konkludere at BIN-X filteret er et særdeles effektivt filter, selv på det lidt overraskende område omkring kalk, da filteret jo reelt set ikke er fremstillet til dette formål. Vi glæder os især over et 100% selvkørende filter, der ikke bruger eksterne ressourcer, som fx BWT AQA basic og lign. filtre, der eksempelvis har et forbrug af strøm og salt.

Vandet filtreres fuldstændigt for partikler, bakterier og vira, og man oplever at have glas-klart kildevand i sine vandhaner. Boligens forskellige vandfiltre (i luftblandere, før toiletter, og ved de fleste tappesteder) holdes fri for alle de partikler der ellers normalt bliver tilført før filteret. Hertil er vi ikke i tvivl om at der gemmer sig nogle fordele i forhold til tilkalkning af apparater og maskiner der opvarmer vand.

Du kan se mere om BIN-X filteret på BIN-X.com 

Artiklen er skrevet af Kuno Bonne fra Handyman.dk, se mere på Handyman.dk 

20.01.2020BIN-X Water Treatment

Sponseret

BIN-X Home System testet af Handymand.

30.10.2019BIN-X Water Treatment

Sponseret

Miljøvenlig og driftsøkonomisk ultrafiltrering af koldt og varmt brugsvand