Ventilations App

LinkNordic har Indledt et samarbejde med software-firmaet Bitrunner. Resultatet, er en ventilationsløsning, som kan styres trådløst via apps på installatørens eller brugerens smartphone eller laptop.

LinkNordic er førende i Danmark inden for lavenergi-ventilation baseret på modstrømsvekslere, og vi forsøger hele tiden at være to skridt foran resten af branchen. I kraft af samarbejdet med Bitrunner, kan vi nu tilbyde at integrere den trådløse teknologi i vores løsninger, så løsningerne bliver endnu mere lettilgængelige og brugervenlige. 
Brugeren kan hurtigt via app'en , e-maile til installatøren, hvis der er behov for service, og installatøren undgår nu at skulle stå udenfor i silende regnvejr for at lave service på anlægget. I stedet kan han sidde indenfor i ro og mag med sin laptop og se, præcis hvad der sker, og hvor der eventuelt skal justeres. Det sparer masser af arbejdstimer og gør det lettere at optimere indeklimaet. 

Intelligent Automatik
Styringsautomatikken til ventilations-aggregaterne,er en unik styringsløsning som giver vores kunder mar­kante fordele. Med intelligente løsninger som eksempelvis brugertil­passet informationsniveauer og indbygget webinterface.
Brugervenligheden er i top og enkelheden i opbygning, montage og service giver betydelige be­sparelser på både økonomi og miljø.
Systemet indeholder alle de komponenter, der er nødvendige for at styre ventilatorer, elektriske og vandbaserede varme-/kølelegemer, kølesystemer, modstrømsvarmevekslere og aktuatorer der blandtandet indgår i AIRTS's moderne ventilationsanlæg.
Systemkomponenterne kommunikerer via standard Modbus-teknologi, mens ekstern kommunikation foregår via standard Bus-systemer alt efter markedsbehovene. Masteren indeholder en højtydende processor og alle interfaces til og fra systemet.

Web-programmering
Systemet konfigureres via en standard IE-browser på en PC direkte i den indbyggede web-server.
Programmøren kan opsætte forskellige niveauer til forskellige brugergrupper ved hjælp af en brugerflade med flere niveauer. Ventilationsanlægget betjenes fra en PC via den indbyggede web-server eller via den unikke "tryk og drej” knap på håndterminalen.

Omkostningseffektiv kabelføring
Alle perifere enheder tilsluttes til masteren vha. et Modbuskabel, som gør det nemt at tilslutte systemet og samtidig fastholde fuld kontrol med alle systemenheder. Denne unikke løsning gør systemet meget omkostningseffektivt at installere, indregulere og servicere.
Ventilationsanlægget samles fra fabrikken med al indvendig installation og kabelføring, og kan skilles ad hvis ønsket i forbindelse med transport og samles igen på installationsstedet.

CTS-kommunikation
OJ Air2 kan tilsluttes til en lang række forskellige kommunikations-systemer såsom: Modbus RTU, Modbus TCP/IP, intern web-server, BACNET og LON.

19.12.2013LinkNordic ApS

Sponseret

Ventilations App