Agenda 2030 – globale mål for bæredygtig udvikling

Bæredygtig udvikling defineres af FN såsom udvikling, der imødekommer dagens behov uden at kompromittere de kommende generationers evne til at imødekomme deres behov.

I 2015 blev verdens ledere enige om 17 bæredygtighedsmål. Disse mål skal reducere fattigdom, uretfærdighed og klimaforandringer og være opnået i 2030 i alle verdens lande.

Hos Camfil A/S har vi identificeret seks mål, som vi mener er mest relevante for vores virksomhed, og som gør det muligt for os at bidrage på en meningsfuld måde. I løbet af året vil vi berette mere om vores arbejde, der er knyttet til disse mål.

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

Ansvarligt forbrug og produktion er et af de mål, der er direkte knyttet til Camfils og vores leverandørers virksomhed.

Når vi foretager en LCA-analyse (Life Cycle Assessment) på vores luftfiltre, ser vi, at Camfils egen fremstillingsproces er langt den mindste del af produktets miljøpåvirkning. Men hvis vi for eksempel ser på produktionen af filtermedie (filtreringsmaterialet) hos vores leverandører, så ser vi, at vi bidrager til deres miljøpåvirkning i og med, at vi bruger materialet. Derfor er det også vigtigt at reducere spild, der opstår i vores proces. At fremstille materialer der ikke bruges, er at bruge naturressourcer, energi og transport unødigt.

For at kunne analysere spild og årsager til spild, vi har i de forskellige processer, begyndte vi for et par år siden med at måle medieudnyttelsen. Målingen giver fokus, hvilket gør det lettere at forbedre.

Vi arbejder for at reducere vores energiforbrug i form af tilstedeværelseskontrol, ventilationsstyring, LED-belysning og sammen med den miljømærkede elektricitet og lokalt produceret vedvarende varme fra lokale varmeværk. I, som har besøgt vores lager i Trosa, Sverige, ved, at vi har installeret gulvvarme og luftrensere, ikke kun for at spare energi men også for at få et rent og behageligt miljø.

At fortsætte arbejdet med at udvikle vores produkter for at reducere deres miljøpåvirkning er også en vigtig del af arbejdet. Produkter med lavt tryktab og lang levetid samt øget brug af vedvarende eller genanvendte materialer.

Det er ikke kun arbejdet med at reducere vores affald, som vi gennemgår, men også muligheden for at bruge det til noget andet. For eksempel har vi i det forløbne år sendt vores plastemballage til vores leverandør af plastposer, som derefter kan genanvende den i vores returposer. Et andet eksempel er vores isoleringsspild, som tidligere var det eneste affald, vi sendte til deponering. Nu sender vi det i stedet til en leverandør, der kan bruge det i deres proces til udvikling af ny isolering.

Dette er nogle eksempler på, hvordan vi arbejder med bæredygtigt forbrug og produktion. Vi skal arbejde tæt sammen med vores leverandører og kunder for at fortsætte med at forbedre og reducere vores miljøpåvirkning. Det er et løbende arbejde, som vi aktivt arbejder på.

13.05.2020Camfil A/S

Sponseret

Allergier – gør dit hjem sikkert med luftrensere

08.05.2020Camfil A/S

Sponseret

Indendørs og udendørs forurening i hverdagen

29.04.2020Camfil A/S

Sponseret

Agenda 2030 – globale mål for bæredygtig udvikling

22.04.2020Camfil A/S

Sponseret

Derfor har du brug for korrekt filtering til biogasproduktion

17.04.2020Camfil A/S

Sponseret

Godt helbred og velvære

15.04.2020Camfil A/S

Sponseret

Hvad er støv og hvordan slipper man af med det?