Hvad er støv og hvordan slipper man af med det?

Støv findes overalt - i vores hjem, på vores arbejdspladser og i naturen. Støv kan være irriterende på overfladen af din reol, men desværre er der også en mørkere side; støv kan påvirke vores helbred, forår-sage allergier samt skabe problemer i produktionsprocesser og hos udstyr. Men selvom støv er skadeligt, behøver vi ikke lide under det. Lad os introducere dig til måder til at få disse små partikler ud af dit system - bogstaveligt talt!

HVAD ER STØV EGENTLIG?

Kort sagt består støv af små partikler af tørt og fast stof. Det begynder som luftbårne partikler, men lander til sidst på vandrette overflader. Støv genereres stort set overalt, men kategoriseres i tre hovedkategorier: miljø-, husholdnings- og industristøv.

Derhjemme giver vi vores hus en god og grundig rengøring (uden brug af for meget kemi) for at slippe af med det meste af det synlige støv; en luftrenser vil kunne håndtere de usynlige partikler, kaldet PM1. Husholdnings- og miljøstøv kan udløse symptomer på astma og allergier, men der er enkle måder at forhindre eller lette symptomerne på. Men hvad med produktionsanlæg og processer, der producerer store mængder af støv?

PRODUKTION FORÅRSAGER INDUSTRIELT STØV

Industrielt støv, også kendt som processtøv, genereres under fremstillings- eller produktionsprocessen. F.eks. genererer skæring, boring, slibning eller savning støv. Støvet kan også bryde fri fra materialer, kemikalier eller ingredienser, der bruges i produktionsprocessen, såsom mel, sukker og pharmaceutiske produkter. Processer som svejsning og plasmaskæring producerer også meget små partikler; dampe og røg.

Støv generelt, inklusivt brændbart støv, skal filtreres og indesluttes korrekt for at sikre medarbejdernes helbred og sikkerhed. Industrielt støv kan indeholde metaller og kemikalier, der kan være skadelige ved indånding eller i kontakt med huden. Derudover kan nogle typer processtøv være brandfarligt, hvilket kan udløse eksplosioner på arbejdspladsen og ild, hvis det ikke håndteres korrekt.

PM1 (particulate matter 1) - de mindste partikler i luften.

BESKYT DIT PERSONALE OG DINE PROCESSER PÅ DEN MEST RENTABLE MÅDE

Hvis dine produktionsprocesser genererer farligt støv, er en af dine prioriteter at sikre en god luftkvalitet. Støv, især luftbårne støvpartikler, skal filtreres og indesluttes for at sikre medarbejdernes sikkerhed og overholde lovgivningsmæssige krav, men også for at beskytte disse processer for at sikre en uforstyrret drift.

Der er to vigtige ting, der skal tages i betragtning, når støv fjernes; ikke kun renhed i industrielle produktionsrum, men kontorer, konferencelokaler, kontrolrum, serverrum og lignende rum i bygninger skal også beskyttes mod støvinfiltrering fra nærliggende fremstillingsprocesser eller mod partikelforurenende stoffer i udeluften.

Der er specifikke regler og forskrifter for medarbejdere, der arbejder i produktionsprocesser og deres arbejdsmiljø. Det kan være en vanskelig balance mellem at sikre en høj indendørs luftkvalitet for medarbejderne, samtidig med at du sparer energi og opretholder rentabiliteten i et produktionsmiljø. Støv- og røganlæg, uanset om de anvendes til forureningskontrol eller produktgenvinding, kan påvirke alle disse områder.

INDENDØRS LUFTKVALITET (IAQ) LØSER SIG IKKE AF SIG SELV

Støvfiltrering beskytter følsomme processer, forhindrer dyre driftsstop og undgår lang og uventet sygefravær fra personalet. Filteranlæg med høj effektivitet er bedst kendt for at opretholde renhed i industrielle produktionslokaler. Industrielle filteranlæg håndterer giftige og brændbare støv og dampe, inklusive fine, fibrøse og tunge støvbelastninger. De reducerer også medarbejdernes ubehag fra allergener, der findes i processerne, samt beskytter værdifuldt udstyr mod forurening.

Camfils filteranlæg hjælper med at forhindre sikkerhedsrisici og sundhedsmæssige problemer forårsaget af støv, dampe og røg samt eksplosioner og brand. Udstyret gør det også muligt for virksomheder at overholde statslige luftkvalitetskrav både inden for og uden for fabrikker.

Hos Camfil praktiserer vi det, vi er fortalere for; vi hjælper ikke kun vores kunder med at beskytte deres udstyr, processer og medarbejdere, vi er også meget engagerede i at holde vores egne medarbejdere og deres arbejdsmiljø rent og sikkert. Vi tilpasser vores handlinger til FN's Verdensmål nummer 8 “Anstændige jobs og økonomisk vækst”. Hos os kommer mennesker først.

Ved at vælge det rigtige filteranlæg kan du sikre dig, at dit system fungerer effektivt og optimalt og der-ved spare tid, penge og energi - i dag og i fremtiden.

13.05.2020Camfil A/S

Sponseret

Allergier – gør dit hjem sikkert med luftrensere

08.05.2020Camfil A/S

Sponseret

Indendørs og udendørs forurening i hverdagen

29.04.2020Camfil A/S

Sponseret

Agenda 2030 – globale mål for bæredygtig udvikling

22.04.2020Camfil A/S

Sponseret

Derfor har du brug for korrekt filtering til biogasproduktion

17.04.2020Camfil A/S

Sponseret

Godt helbred og velvære

15.04.2020Camfil A/S

Sponseret

Hvad er støv og hvordan slipper man af med det?