Markant elbesparelse og designfrihed med mikroventilation

Enkel installation uden rørføring. Mikroventilation sænker både anlægsomkostninger og elforbrug til ventilation i kontorer, boliger, institutioner og skoler markant – og giver plads til ny, varieret arkitektur eller bibeholdelse af den eksisterende.

MicroVent-systemet giver brugerne et behageligt indeklima med markedets laveste energiforbrug - 300 J/m3. Klik på pilen øverste højre hjørne for flere billeder .

”40 % af Danmarks CO2-udledning kommer fra bygninger. Særligt i nyere byggeri tegner energiforbruget til ventilation sig for en stor del af bygningens samlede energiforbrug; bygningerne er tæt isolerede i dag, og derfor skal der ventileres for at undgå fugt. Med skærpelserne i BR15/20 skal der nye, strømbesparende ventilationsløsninger på markedet for at give ejere, bygherrer og arkitekter størst muligt råderum til at opfylde lovkravene til CO2-reduktion. Kan dette kombineres med designfrihed, gives der samtidig rum for langt mere varieret arkitektur,” siger Harald Christensen, direktør og arkitekt i Creo Arkitekter.

Creo Arkitekters første projekt med mikroventilation er en ny tilbygning til en børnehave i Skærbæk, og flere projekter forventes at følge.

Designfrihed
Central ventilation, som er den mest udbredte ventilationsform i Danmark, med tilhørende kanaler og aggregater dikterer lave lofter og omfattende tagrum.  

”Mange kreative og moderne tagkonstruktioner er indvendigt i bygningen kompromitteret af ordinære og ensartede lofter, hvis eneste funktion er at skjule ventilationen. I udviklingen af det rørløse mikroventilationssystem MicroVent har vi lagt vægt på at tilgodese arkitektens designfrihed i to henseender. Dels i forhold til bygningens hovedgreb, da designet af bygningens klimaskærm mod himlen ikke længere skal underlægges ventilationsteknikkens krav om ordinær ensartethed. Dels i detaljen, hvor vi i samarbejde med arkitekten designer inddækninger til mikroventilationsenhederne. På den måde integreres enhederne i konstruktionen og passes dermed ind i bygningens formsprog,” siger adm. direktør og arkitekt Morten Lundehøj, InVentilate.

InVentilate blev tildelt Ingeniørens Produktpris i 2012 i kategorien iværksættervirksomheder for det patenterede mikroventilationssystem MicroVent, som er designet til kontorer, boliger, skoler og institutioner.

Opbygning af kendskab i Danmark
Mikroventilation er et etableret koncept i Tyskland, hvor det blev introduceret for mere end 15 år siden, mens det danske marked stadig er i sin vorden.

”Der ligger en opgave i at opbygge kendskabet til mikroventilation i Danmark. Lige nu er det primært det professionelle marked, dvs. rådgivende ingeniører og arkitekter, der integrerer mikroventilation i deres byggeri. På lidt længere sigt forventer vi, at det private marked følger efter, når kendskabet til mikroventilation stiger,” siger Morten Lundehøj.

InVentilate bygger videre på det tyske koncept med nye funktionaliteter og et optimeret design. Og forskellen på central ventilation og mikroventilation, når det handler om strømforbruget, er til at aflæse på elmåleren. MicroVent bruger 300 J/m3, mens et typisk centralt anlæg bruger ca. 2.100 J/m3 (efter BR 15). MicroVent-systemet har dermed ventilationsmarkedets laveste energiforbrug og har samtidig en varmegenvindingsgrad på mere end 85 %.

Renovering af bygninger
For eksisterende bygninger er netop designfriheden en væsentlig parameter. Etablering af rørføring igennem ældre bygninger er særdeles dyrt og vil uomtvisteligt ændre det arkitektoniske udtryk, idet rørføringen ikke er tænkt ind fra starten. Ligger der tilmed et påbud om at etablere ventilation for at forbedre indeklimaet, står ejeren med en væsentlig udfordring.

”Det er vigtigt, at byggeriets aktører bliver opmærksomme på, at der eksisterer en teknologi, som kan være med til at løse disse udfordringer; uden at medføre det helt store regnestykke for bygningsejerne. Energibudgettet udvides jo med en ny strømforbrugende kilde i form af ventilation. Det betyder, at der skal skæres kraftigt ned for elforbruget andre steder i bygningen,” siger Morten Lundehøj.

MicroVent kan både fungere som et selvstændigt system eller supplere en eksisterende løsning.

Fakta om MicroVent
MicroVent har i modsætning til de konventionelle, centrale ventilationsløsninger et særdeles lavt energiforbrug. De små mikroventilationsenheder installeres direkte i klimaskærmen i de lokaler, hvor der skal ventileres; det vil sige over eller under vinduerne eller i loftet. Det betyder, at der ikke skal bruges nær så meget el til at transportere luften rundt som ved de centrale systemer, hvor luften skal igennem omfattende rørføringer fra en central ventilationskilde. Desuden udnyttes den friske luft lige uden for bygningen direkte.

Princippet i mikroventilation er, at mindst to enheder arbejder sammen om at udskifte luften i et lokale. Enhederne er koordineret på den måde, at når én enhed fjerner luft, vil en anden enhed tilføre luft. (Se animation af princip).

I MicroVent-systemet optager en regenerator (en plastgitterstruktur) varmen fra luften i lokalet og overfører herefter varmen til den friske, køligere udeluft, idet den trækkes ind i lokalet. MicroVent har en varmegenvindingsgrad på mere end 85 %.

29.07.2020InVentilate

Sponseret

InVentilate installerer ventilation til Marel i Aarhus

14.04.2020InVentilate

Sponseret

Innovativ ventilation til fremtidens skole

31.01.2020InVentilate

Sponseret

Energieffektivt sundt indeklima

25.06.2019InVentilate

Sponseret

Inventilate leverer ventilation til stor energirenovering

10.01.2019InVentilate

Sponseret

Ventilation kan sikre boligen mod radon

09.10.2018InVentilate

Sponseret

Granparken i Ebeltoft vokser op igen