Bedre overblik med øget integration

Ved at få turbinestyringen bedre integreret i SRO-systemet har Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV) opnået en langt højere grad af tryghed i den daglige drift. Opgraderingen er sket i samarbejde med ABB i Danmark og dets tjekkiske turbinespecialister.

Dampturbinen på AVV’s energianlæg er med til at sikre en kombineret varme- og elproduktion..

27.11.2019

Sponseret

ABB A/S

På AVV’s energianlæg i Hjørring kan anlæggets personale nu bruge deres tid på optimering af driften frem for at bruge dyrebar tid på fejlfinding og drift.

Det er én af flere gevinster ved den opgradering af anlæggets SRO-system, som AVV – Affaldsselskabet Vendsyssel Vest – fik foretaget i 2018. Samtidig fik de dampturbinen programmeret i ABB's nye controller og fik dermed en bedre integration i ABB Ability System 800xA, som AVV har benyttet gennem mange år.

Bedre integration af turbinen har givet en langt større tryghed i den daglige drift, fortæller driftsansvarlig hos AVV, Tonny Søndergaard. Tidligere fik AVV’s operatører nemlig ikke særlig mange signaler fra turbinens controller, hvilket besværliggjorde fejlanalyser og daglig drift.

- Vores operatører har hele tiden et overblik over, hvad der sker i turbinen. Meget præcise tidsstemplinger af hændelser og trendkurver på alle analoge værdier gør det langt lettere at finde årsager til fejl.

Flere ønsker om opgradering
AVV’s energianlæg i Hjørring består af to ovnlinjer. En ren varmeproducerende linje på 11 MW og en kombineret varme- og elproducerende linje, som via dampturbinen producerer henholdsvis 15 MW varme og 4,5 MW strøm. Begge linjer er koblet op på et fælles røggasrensningsanlæg.

Opgraderingen af anlæggets SRO-system fandt sted i løbet af 2018 og skete af flere årsager, fortæller Tonny Søndergaard.

Dels var der behov for at opgradere anlæggets SRO-system, dels var der et ønske om at integrere alle processer – herunder miljørapporteringssystemet og tredjeparts controllere – i ABB Ability System 800xA. Hertil kom ønsket om at integrere turbinestyringen yderligere i SRO-systemet.

- Disse tiltag krævede en opgradering af ABB Ability System 800xA, siger Tonny Søndergaard.

Tjekkiske specialister var velforberedte
Ud over en opgradering af ABB Ability System 800xA er der i samarbejde med ABB gennemført forskellige hardwareopgraderinger, herunder en udskiftning af turbinecontrolleren. Det betyder, at samtlige signaler fra turbinen - herunder magnetisering og generatorbeskyttelser - nu ryger over i ABB Ability System 800xA.

Samtidig er procesbillederne fra turbinen blevet ensrettet med de resterende procesbilleder, der vises på operatørernes skærm.

Opgraderingen af turbinen er varetaget af ABB’s turbinespecialister i Tjekkiet. Grundet en beliggenhed tæt på Skodas turbinefabrik, har ABB i Tjekkiet opbygget en mangeårig knowhow inden for turbiner.

ABB’s tjekkiske specialister forberedte således samtlige nye programmer hjemmefra og konverterede dem til den nye turbinecontrollere, ligesom alle hardware-komponenter til styreskabene blev produceret i Tjekkiet. Det betød, at anlægget kunne producere varme efter det planlagte snævre vindue på 16 dage, hvor anlægget var lukket ned. Efter yderligere fem uger var turbinen fuld produktionsdygtig og kunne også producere el.

- De tjekkiske medarbejdere var mere end bare programmører. De havde en stor forståelse for, hvordan en turbine fungerer, og formåede at udarbejde et samlet koncept, der fungerer for os, lyder det fra Tonny Søndergaard.

Appetit på flere projekter
Opgraderingen af SRO-systemet og turbinen har givet AVV appetit på flere projekter. Eksempelvis er der ønske om også at få integreret nogle tilbageværende stand-alone anlæg med leverandørspecifikke controllere i SRO-systemet.

- Dette er netop muligt at gøre med ABB’s åbne system, der giver mulighed for at integrere tredjeparts-controllere i systemet, så de ikke bare er en sort boks ude i anlægget, siger Lars Poulsen, salgschef i ABB.

AVV
AVV står for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest. Selskabet er ejet i fællesskab af Hjørring Kommune og Brønderslev Kommune.

AVV driver bl.a. et energianlæg i Hjørring, der producerer el og varme på basis af affaldsforbrænding. Derudover driver AVV et kørsels- og genbrugscenter, genbrugspladser og miljøanlæg samt en genbrugsbutik.

AVV’s energianlæg brænder i alt cirka 90.000 ton affald fra nordjyske husstande og virksomheder af om året, der anvendes til varme og strøm.

Virksomheden vandt for nylig Dansk Affaldsforenings nye Verdensmålspris for sit arbejde med at kombinere direkte genbrug og reparation med sociale arbejdspladser.

AVV beskæftiger ca. 140 medarbejdere.

Mere fra...

09.04.2024ABB A/S

Sponseret

Undgå lynskader med transientbeskyttelse

09.02.2023ABB A/S

Sponseret

ABB sikrer virksomheder forsyningssikkerhed med virtuelle minikraftværker

20.05.2022ABB A/S

Sponseret

Københavnske skraldebiler bliver elektriske

05.04.2022ABB A/S

Sponseret

ABB og HydrogenPro samarbejder om at optimere produktion af grøn hydrogen

24.01.2022ABB A/S

Sponseret

Så let afregner du elbilers forbrug

10.01.2022ABB A/S

Sponseret

ABB gør det nemt at afregne elbilers individuelle forbrug