Behovsstyret ventilation til enfamilie-boliger

Lindab har sat ressourcer til rådighed for et nyt projekt, der skal finde løsninger til styring af boligventilation.

CO2 kan anvendes som indikator for luftkvalitet, og ventilationssystemer kan derfor indrettes til at styre efter denne parameter i kombination med fugtføler. Foto: Lindab.

Ventilation i private hjem er vigtig for familiens velbefindende. Lindab har stillet udstyr og mandskab til rådighed i et Elforsk-finansieret projekt for at finde ud af mulighederne for styring af boligventilation i en enfamilie-bolig.

Med behovsstyret ventilation er der mulighed for et bedre CO2 niveau i huset samt besparelse til el og energi.

Nye- og energirenoverede enfamilie-boliger er tætte. Derfor ses sjældent enfamilie-boliger opført efter 2010 med naturlig ventilation. Kravet til energiforbrug (BE18 energirammeberegningen) spiller også her en stor rolle for valg af ventilationsløsninger.

LÆS OGSÅ: Ekspert-undervisning skal forhindre dyre fejl hos vvs-elever

I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal der være en udelufttilførsel på mindst 0,30 l/(s*m2) opvarmet etageareal. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at forøge luftmængderne for at overholde det grundlæggende funktionskrav. Det kan for eksempel være i rum, der benyttes som soveværelse eller børneværelse.

Ventilation kan reduceres uden for brugstiden
Såfremt ventilationssystemet ved måling er i stand til at regulere udelufttilførslen efter tilfredsstillende luftkvalitet og fugtforhold i boligen, er det dog tilladt at reducere udelufttilførslen til 0,15 l/(s*m2) i en længere periode over døgnet, hvis boligen ikke er i anvendelse.

Ventilation i boliger kan reduceres uden for brugstiden under forudsætning af, at det ikke giver anledning til et utilfredsstillende indeklima, medfører sundhedsrisiko eller risiko for fugtproblemer, der for eksempel kan føre til skimmelsvamp.

For boliger vil det normalt sige, at ventilationen som minimum skal sikre, at rumluftens CO2-indhold og luftfugtighed altid holdes på et acceptabelt niveau. Ved brugstid forstås den tid, hvor boligen er i anvendelse, og der er mindst én person til stede i boligen.

LÆS OGSÅ: Nu skal boligbyggeriets forbrug af ressourcer i bund

Det vil omvendt sige, at der ved ”uden for brugstid” skal forstås den tid, hvor boligen som helhed er uden persontilstedeværelse i en længere periode. Det er en forudsætning for brug af behovsstyret ventilation, at der er følere eller sensorer, der automatisk og med høj sikkerhed kan fastlægge, om brugeren/brugerne er til stede i boligen eller ej. Dette gælder også på tidspunkter, hvor brugerne er inaktive, altså eksempelvis sover.

CO2 kan anvendes som indikator for luftkvalitet, og ventilationssystemer kan derfor indrettes til at styre efter denne parameter i kombination med fugtføler. Manuel styring af ventilationen anses ikke for at være tilstrækkelig til styring af et behovsstyret ventilationssystem. Behovsstyringens følere bør kunne registrere, om alle rum i boligen er forladt.

Læs hele artiklen fra Lindab i branchebladet HVAC-magasinet.

-AKJ

16.03.2023Lindab A/S

Sponseret

Træk frisk luft ind og udgifterne ned

28.11.2022Lindab A/S

Sponseret

Vind flotte gaver i Lindabs julekalender

20.10.2022Lindab A/S

Sponseret

Nyt brand- og røgstyringssystem fra Lindab

18.08.2022Lindab A/S

Sponseret

Fra intern sælger til Vest-europa direktør

14.06.2022Lindab A/S

Sponseret

Lindab opkøber danske Muncholm, specialist i produkter til blikkenslagere

10.05.2022Lindab A/S

Sponseret

Behovsstyret ventilation til enfamilie-boliger