Boligforeningen B42 valgte Vallox boligventilation til 400 lejligheder

For boligforeningen var det afgørende at have fokus på energirigtige løsninger i høj kvalitet. Derfor faldt valget på en Vallox løsning, da boligventilationen skulle udskiftes i 400 lejligheder over de kommende år.

16.12.2013

Sponseret

Venti AS

Boligforeningen B42 er beliggende i Sønderborg og har godt 2.000 lejemål samt over 20.000 medlemmer. Siden etableringen af de første boliger i 1940’erne har kravene til materialer og indretning været store sammen med høj inddragelse af beboerne i flere af beslutningerne omkring renovering og nybygning. ”Og det har vist sig at være en rigtig god strategi,” siger direktør Mikael Jensen.” Vi får dermed løsninger som fungerer rigtig godt i dagligdagen i en god kvalitet. Og en rigtig høj standard i vores lejligheder.”

Boligventilation i 400 lejligheder
Gennem de kommende to år skal B42 dels bygge 150 nye lejligheder dels renovere 250 af boligforeningens lejligheder. I flere af lejlighederne, som skal renoveres, er de nuværende ventilationsanlæg over 25 år gamle. ”Vi har gennem det sidste års tid set på flere alternative anlæg uden at finde noget, som matchede vores krav til energiforbrug, funktionalitet og kvalitet,” siger Mikael Jensen.
”Først da vi fik kontakt til Venti og hørte om deres løsning fra Vallox, var vi på rette vej.”

Test i forsøgslejemål
B42 valgte i første omgang at montere Vallox ventilationsaggregater med integreret emhætte i to ”forsøgslejemål”, hvor primært energiforbruget var i fokus. Forbruget blev målt gennem hele forsøgsperioden samtidig med, at støjniveau og brugervenlighed blev testet af de beboere, som til dagligt bor i de to lejligheder. På alle områder bestod Vallox anlægget.

Monteringen af de to anlæg blev foretaget af B42’s egen servicemedarbejdere, og de havde også kun rosende ord at sige om, hvor nemt anlæggene var at montere.

Store energibesparelser
Energibesparelsen ved det nye anlæg fra Vallox viste sig at være større end forventet hos B42. Det har dels baggrund i, at Vallox aggregaterne er lavenergiaggregater dels, at de eksisterende anlæg forbrugte væsentlig mere end B42 forventede.

Alle Vallox lavenergiaggregater leveres med højeffektive modstrømsvekslere og lever således op til krav om virkningsgrad og energiforbrug i henhold til BR10.

Besøg i Finland
Som et led i beslutningsprocessen omkring valget af Venti og Vallox, som leverandør, besøgte flere fra boligforeningen B42 Vallox fabrik og hovedkontor i Finland. ”Det er altid betryggende at se folkene bag virksomheden og hele udviklings- og produktionsapparatet, når man vælger en ny leverandør,” siger Mikael Jensen.
 
I forbindelse med besøget blev desuden arrangeret et servicekursus for B42’s tekniker, som efterfølgende skal servicere de ny-installerede Vallox ventilationsaggregater.

Solid teknisk kompetence
I hele beslutningsprocessen omkring valget af Vallox boligventilation har det været en stor fordel, at Mikael Jensen og hans kolleger har en solid teknisk baggrund. ”Som tidligere rådgiver har jeg gode muligheder for at spørge ind til netop de områder, som gør en forskel for vores løsning,” siger Mikael Jensen. ”Under vores besøg i Finland så jeg eksempelvis nærmere på dokumentationen bag Vallox produkter, hvilket i høj bekræftede vores gode indtryk.” 

08.09.2020Venti AS

Sponseret

Den rette indeklimaløsning sikrer energioptimeret drift og et godt arbejdsmiljø

25.08.2020Venti AS

Sponseret

Årsmøde i Dansk Svømmebadsteknisk Forening

22.07.2020Venti AS

Sponseret

BRANDSLUKNINGSMATERIEL AF HØJESTE KVALITET

15.07.2020Venti AS

Sponseret

NYT UDDANNELSESCAMPUS I HJERTET AF HORSENS

08.07.2020Venti AS

Sponseret

VENTI HONORERER DE UNIKKE KRAV FRA HOTEL ALSIK

18.05.2020Venti AS

Sponseret

Vallox 51K MV er en effektiv, støjsvag og pladsbesparende emhætte- og ventilationsløsning til små lejligheder