Dit bogholderi skal til at være digitalt!

Du har garanteret hørt fra gud og hver mand, at vi har fået en ny bogføringslov i Danmark. Måske hjemsøger den allerede dine tanker — måske har du helt styr på sagerne? Realiteten er, at den nye lovgivning kommer til at have stor betydning for dig, der ikke allerede kører med et digitalt bogholderi. Vi giver dig her et indblik i, hvad de nye krav omfatter, hvem det gælder for og hvornår de træder i kraft.

Bogføringen bliver digitaliseret
Den 1. juli 2022 trådte en række ændringer til bogføring for erhvervsdrivende i kraft. Ændringerne kommer på baggrund af en ny bogføringslov, der blev vedtaget i Folketinget tidligere i år. En af de store ændringer hertil er et krav om digital bogføring. Men! Der er ingen grund til at få koldsved endnu eller kigge sørgmodigt hen mod ringbindene (dem får du lov til at beholde lidt endnu). Kravet om digital bogføring træder nemlig først i kraft fra 2024 — for nogle endda først i 2026.

Hvorfor skal bogføringen digitaliseres?
Der er flere grunde til, at en digitalisering af bogføringen nu bliver et lovkrav for danske erhvervsdrivende. Først og fremmest, handler det i grove træk om at skabe mindre snyd og undgå fejl med moms, skat og regnskab. En anden ting er et ønske fra regeringens side om at gøre hverdagen nemmere for dig, der sidder med bogføring. Med lovgivningen prøver man at skabe tidsbesparelser i den administrative verden og altså lette dine arbejdsgange ved at gøre dem digitale.

Hvad er digital bogføring?
Selvom de første virksomheder pr. lov ikke skal benytte sig af digitalt bogholderi før 2024, kommer vi ikke udenom, at tiden for at ringbindene endegyldigt skal pakkes væk nærmer sig. Men hvad indebærer digital bogføring egentlig? Helt basalt, så består den nye lovgivning af to hovedtræk:

  • Din virksomheds transaktioner skal registreres i et digitalt bogføringssystem
  • Dine registreringer og alle bilag, der er med til at dokumentere dine registreringer skal opbevares digitalt

Din bogføring skal altså fremover klares elektronisk, og alle bilag, fakturaer m.v. skal opbevares digitalt. Derudover skal der også laves sikkerhedskopier af dit regnskabsmateriale løbende, som opbevares i min. 5 år.

Kravene til digitalt bogholderi inkluderer yderligere elementer som f.eks. at alle ændringer eller registreringer af bilag skal fremgå i dit system. Du kan læse mere om de forskellige krav her.

Hvem gælder de nye bogføringskrav for?
Den nye lov kommer til at berøre en stor del af danske virksomheder. Faktisk vurderer Erhvervsstyrelsen, at ca. 40.000 virksomheder vil skulle anskaffe sig et digitalt bogføringssystem som følge af den nye lovgivning. Hvis du er erhvervsdrivende i Danmark og har pligt til at aflægge årsrapport og indberette dette til Erhvervsstyrelsen, vil du altså blive pålagt at anvende et digitalt bogføringssystem. Det gælder uanset størrelsen på din virksomhed.

Der er dog undtagelser til hvem, der ikke bliver omfattet af de nye krav. Virksomheder og foreninger hvis nettoomsætning i to år ikke overstiger 300.000 kr., er f.eks. ikke omfattet af lovændringen.

Har udbydere af bogføringssystemer også et ansvar?
Bogføringsloven stiller ikke kun krav til virksomhederne. Som udbyder af et digitalt bogføringssystem skal man sikre, at systemet lever op til de nye krav. Derudover har man pligt til at melde sit system til Erhvervsstyrelsen, der kontrollerer at kravene er opfyldt. Hvis man som udbyder bliver godkendt, bliver man registreret i en offentlig fortegnelse, så du som virksomhed kan være tryg ved tanken om, at du vælger et system, der opfylder kravene for digital bogføring.

Hvis du allerede har en udbyder af et digitalt bogføringssystem, er det også dem, der har ansvaret for, at deres system lever op til kravene. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du selv har fået udviklet et system specifikt til din virksomhed, så skal du selv sørge for, at det lever op til lovkravene.

Hvornår træder den nye bogføringslov i kraft?
Den nye bogføringslov er allerede trådt i kraft pr. 1. juli 2022, men det inkluderer ikke kravene om digital bogføring. Det er din virksomhedsform, der afgør hvornår kravet indtræder for dig.

Ifølge Erhvervsstyrelsen træder kravene i kraft som følger:

  • 1. januar 2023: yderligere regler om krav til digitale bogføringssystemer sættes i kraft
  • 1. juli 2023: eksisterende digitale bogføringssystemer skal opfylde de nye krav og være registreret hos Erhvervsstyrelsen
  • 1. januar 2024: alle virksomheder med pligt til at indberette årsrapport til Erhvervsstyrelsen skal nu bogføre via et digitalt bogføringssystem
  • 1. juli 2024: alle regnskabspligtige virksomheder, der anvender et ikke-registreret bogføringssystem skal have sikret, at deres system opfylder kravene
  • 1. januar 2026: alle øvrige virksomheder og foreninger med en årlig nettoomsætning på over 300.000 kr. to år i træk, skal nu bogføre via et digitalt bogføringssystem
  • 1. juli 2026: alle ikke-regnskabspligtige virksomheder med en nettoomsætning over 300.000 kr., der anvender et ikke-registreret bogføringssystem skal have sikret, at deres system opfylder kravene

Kan jeg få hjælp til at få et digitalt bogføringssystem?
Som nævnt tidligere i indlægget her, skal de første virksomheder ikke omstille sig til de nye lovkrav før 2024. Hvis din omsætning overstiger 300.000 kr. to år i træk, vil du først skulle være klar i 2026! Der er altså en stressreducerende mængde af tid, før du skal være klar til at efterleve de nye arbejdsprocesser.

Faktisk er der kastet en økonomisk redningskrans ud, hvis du ikke allerede anvender et bogføringssystem — det kræver blot, at du selv svømmer hen mod den. Alt efter størrelsen på din virksomhed, har du nemlig mulighed for at søge om støtte hos SMV:Digital. Her kan du søge om tilskud på op til 50.000 kr. i rådgivning. Du kan også søge helt op til 200.000 kr. i tilskud til at investere i digitalisering som f.eks. et bogføringssystem.

Læs her, hvordan og hvornår du kan ansøge

05.04.2023E-Komplet

Sponseret

Automatisér din fakturahåndtering

27.02.2023E-Komplet

Sponseret

Hvordan bliver en ny funktion til i E-Komplet?

12.10.2022E-Komplet

Sponseret

Dit bogholderi skal til at være digitalt!

10.10.2022E-Komplet

Sponseret

Nu kan du få bedre overblik på tværs af dine projekter

24.02.2022E-Komplet

Sponseret

Software-håndværkere går i gang med at renovere E-Komplet

08.10.2021E-Komplet

Sponseret

Bedre digitale arbejdsgange til bogholderne