Få en gratis energiberegning til dit næste lufttæppe

Dokumentér energibesparelsen og få tilskud til lufttæppet.

05.11.2018

Sponseret

Venti AS

Vidste du, at når du installerer et lufttæppe og kan dokumentere energibesparelsen, så kan du få tilskud til lufttæppet? Du skal blot sikre dig, du har en energiberegning, der er udført efter en godkendt beregningsmodel.

Lufttæpper fra Teddington har typisk en tilbagebetalingstid på kun 2,5-3 år*, grundet den store energibesparelse og en levetid på op til 20 år.

Ved at installere et lufttæppe kan der spares 60-70 % af det varmetab som sker gennem åbningen, iberegnet den energi lufttæppet bruger. Sidegevinsten, ved at installere et Teddington lufttæppe, er et langt bedre arbejdsmiljø fri for træk og kulde, og minimering af medarbejder sygedage.

En god forretning
I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbrug. Derfor indgik Energistyrelsen i 2016 en aftale med energiselskaberne i Danmark om en samlet energispare-indsats. Energiselskaberne skal årligt sørge for, at der bliver gennemført en vis mængde besparelser. Aftalen kaldes i daglig tale Energispareaftalen, og den gælder foreløbigt indtil 2020.

Energispareaftalen betyder at virksomheder kan søge om tilskud til energiforbedrende tiltag hos energiselskaberne eller en energirådgiver, der har en aftale med et energiselskab. Hvor meget man som virksomhed kan få i tilskud afhænger af projektets samlede energibesparelse, men der kan være mange penge at spare.

Der er flere forskellige forudsætninger, der skal være opfyldt får at kunne få et sådan energitilskud, og det er derfor en rigtig god ide at søge rådgivning, inden du går i gang.

Venti hjælper med det praktiske
Venti kan være behjælpelig med at udarbejde energiberegningen ud fra en godkendt beregningsmodel, som giver et realistisk billede af besparelsen. Derudover kan vi selvfølgelig også hjælpe med at finde det energiselskab, som kan yde tilskuddet.

Efter montage af det nye lufttæppe hjælper vi også gerne med korrekt indstilling af lufttæppet, samt med at dokumentere at den lovede afskærmning er opnået vha. udlægning af røg.

Ønsker du at vide mere om jeres muligheder? Så kontakt Venti på tlf.: 8692 2266 eller på info@venti.dk.

*Forudsætter lufttæppe installation med CONVERGO indblæsningssystem og afhænger desuden af energipriserne.

08.09.2020Venti AS

Sponseret

Den rette indeklimaløsning sikrer energioptimeret drift og et godt arbejdsmiljø

25.08.2020Venti AS

Sponseret

Årsmøde i Dansk Svømmebadsteknisk Forening

22.07.2020Venti AS

Sponseret

BRANDSLUKNINGSMATERIEL AF HØJESTE KVALITET

15.07.2020Venti AS

Sponseret

NYT UDDANNELSESCAMPUS I HJERTET AF HORSENS

08.07.2020Venti AS

Sponseret

VENTI HONORERER DE UNIKKE KRAV FRA HOTEL ALSIK

18.05.2020Venti AS

Sponseret

Vallox 51K MV er en effektiv, støjsvag og pladsbesparende emhætte- og ventilationsløsning til små lejligheder