Flamco gør det muligt at leve op til det europæiske Ecodesign-direktiv før 2020

Flamco Smart luft- og smudsudskillere reducerer energiforbruget væsentligt.

18.12.2013

Sponseret

Flamco

Flamco er i førertrøjen, når det gælder de nyeste europæiske energistandarder for energiforbrugende produkter. Kun højeffektive pumper med lavt energiforbrug må installeres i boliger samt større bygninger. Det sænker energiforbruget og genererer store besparelser. Investeringerne vil dog kun give det bedst mulige resultat, når man kigger på systemet som helhed. Luft- og smudsudskillere fjerner luft og smuds, der er opfanget i et system, hvilket resulterer i en væsentlig bedre varmeoverførsel samt et lavere energiforbrug. Med Flamcovent Smart, Flamco Clean Smart og Flamcovent Clean Smart kan besparelserne realiseres. De øger desuden energibesparelsen med yderligere otte procent takket være det minimale tryktab.

Væsentlig lavere modstand
Luft- og smudsudskillere udgør en forhindring i et system – et tryktab. Flamco Smart-serien er så effektiv, at ydelsen tryktabet reduceres med op til 60 procent. Modstanden reduceres til næsten nul, hvilket betyder væsentlige energibesparelser.
Et enkelt eksempel viser dette. I et system med en cirkulationspumpe på 120 W og en konventionel 2" smudsudskiller (med en modstand på 2 kPa) måles en samlet modstand på 15 kPa ved en strømningshastighed på 1 m/s. Ved at udskifte systemets smudsudskiller med en Flamco Clean Smart 2" sænkes modstanden til 13,8 kPa. Da modstanden i Flamco Clean Smart kun er 0,85 kPa ved en strømningshastighed på 1 m/s, reduceres det samlede energiforbrug med mindst otte procent.

EU-lovgivning
EEI-grænseværdien (Energy Efficiency Index) for vådløbercirkulationspumper er angivet således af EU:
•Siden starten af 2013 har grænseværdien været fastsat til 0,27 for pumper, der er monteret uden for varmekilden.
•Fra august 2015 vil grænseværdien blive sænket yderligere til 0,23. Denne værdi vil også gælde for indbyggede pumper i nye varmesystemer.
•Fra 2020 vil kravene også gælde ved udskiftning af indbyggede pumper i eksisterende varmesystemer.

Vigtige miljømæssige fordele
Målet med det europæiske Ecodesign-direktiv (energiforbrugende produkter) er at reducere det europæiske energiforbrug for cirkulationspumper med mindst 23 terawatttimer pr. år i 2020. Dette er omtrentligt lig med det årlige elforbrug for 6,5 millioner husstande! 
Den væsentligste fordel for miljøet er en kolossal reduktion af CO2-udledningen i Europa med gigantiske 11 millioner ton pr. år. Flamco investerer kraftigt i nyskabelser, der kan bidrage på dette område.

Den bedste ydelse
Flamco Smart-serien af luft- og smudsudskillere sikrer effektive opvarmningssystemer. Flamco Smart-serien gør det muligt at reducere energiforbruget med otte procent på grund af det ekstremt lave tryktab – op til 60 procent mindre sammenlignet med konventionelle luft- og smudsudskillere. På denne måde yder Flamco et vigtigt bidrag til begrænsning af den mængde energi, der anvendes til opvarmning af private hjem samt større bygninger. 

Mere fra...

25.03.2020Flamco

Sponseret

Den personlige assistent til centralvarmesystemer

04.03.2020Flamco

Sponseret

Større effektivitet, lavere energiforbrug med Flamco XStream

28.11.2019Flamco

Sponseret

New CLAB plugin in the BIM software

18.12.2013Flamco

Sponseret

Flamco gør det muligt at leve op til det europæiske Ecodesign-direktiv før 2020