Forslag: Ingen nye olie- eller gasfyr fra 2025

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at det skal være slut med at opvarme med gas i danske boliger i 2035. Det er dog stadig muligt at installere nye olie- og gasfyr, selv om de kan holde væsentligt længere end til 2035. Det er ikke hensigtsmæssigt, mener Dansk Fjernvarme og SYNERGI, der som et af fem initiativer foreslår at udfase salget af olie- og gasfyr fra 2025.

Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at det skal være slut med at opvarme med gas i danske boliger i 2035. Det er dog stadig muligt at installere nye olie- og gasfyr, selv om de kan holde væsentligt længere end til 2035. Det er ikke hensigtsmæssigt, mener Dansk Fjernvarme og SYNERGI. Foto: SYNERGI..

Varmepumper og fjernvarme er fremtidens grønne opvarmningsformer. Derfor skal de mere end 100.000 oliefyr og cirka 400.000 gasfyr i danske boliger hurtigst muligt udskiftes. Desværre er det i Danmark fortsat muligt at installere nye olie- og gasfyr, der kan have en levetid på op mod 30 år. Og regeringen forventer, at der i 2035 fortsat vil være 110.000 aktive gasfyr til boligopvarmning.

Det harmonerer slet ikke med den politiske ambition om endegyldigt at lukke for gas til opvarmning i 2035. Dansk Fjernvarme og SYNERGI foreslår derfor følgende fem initiativer, der fremskynder den grønne omstilling i bygninger:

• Stop for installation af nye olie- og gasfyr fra 2025.
• Øg og fremryk midlerne i varmepumpepuljen for 2024-2026, så samtlige 522 millioner kroner kan søges i 2024. På den måde undgås stop go-effekter, hvor varmepumpesalget går i stå, mens puljen er lukket.
• Fyld Fjernvarmepuljen op i 2023, så de projekter, der har fået afslag, alligevel kan få støtte. Og lad Fjernvarmepuljen leve videre fra næste år med nye midler – i stedet for at lukke den ved årets udgang.
• Alle offentlige bygninger skal være på grøn opvarmning fra 2028.
• Krav om udskiftning af olie- og gasfyr til fjernvarme eller varmepumpe ved køb eller indgåelse af en lejekontrakt på en bygning.

SYNERGI-direktør Katrine Bjerre mener grundlæggende, det går for langsomt med den grønne omstilling af bygninger, der samlet står for godt 40 procent af Danmarks energiforbrug og knap en tredjedel af den danske CO2-udledning.

”At vende ryggen til opvarmning med olie og gas er noget af det bedste, vi kan gøre for den grønne omstilling. Alligevel kan danskerne i dag installere et sort gasfyr, der kan holde længe efter 2045, hvor det er regeringens ambition, at Danmark skal være klimaneutral. Det giver ingen mening. Vi skal have sat dato for et endeligt punktum for installationen af nye fossile fyr, og samtidig skal tomme varmepumpe- og fjernvarmepuljer ikke holde danskerne tilbage fra at træffe grønne valg. Vi foreslår derfor, at flere midler kommer i spil hurtigst muligt. Og så skal det offentlige selvfølgelig gå forrest og komme først over den målstreg, der markerer et endegyldigt farvel til olie og gas i vores varmesystem”, siger Katrine Bjerre.

Hos Dansk Fjernvarme er direktør Kim Mortensen enig:

”Det skal være slut med at bruge sort energi til at opvarme vores boliger. Derfor skal vi igen have tempo på at udrulle grøn fjernvarme i byerne og eldrevne varmepumper i de områder, hvor der er længere mellem husene. Den grønne fjernvarme leverer støjfri grøn varme til danskerne fra overskudsvarme, store varmepumper, geotermi og en række andre energikilder. Fjernvarme er en naturlig del af den grønne omstilling, og derfor skal der også sikres de bedste forudsætninger for, at danskerne kan få fjernvarme”, siger direktør Kim Mortensen

Det fremgik allerede af Klimaaftalen om grøn strøm og varme fra juni 2022, at den tidligere regering arbejdede på ”konkrete tiltag, der kan muliggøre et stop for ny-installation af gasfyr.” Det har dog endnu ikke ført til et forbud. I sit Klimaprogram 2023 skriver regeringen i stedet, at man først i 2024 forventer at præsentere ”modeller for stop for ny-installation af olie- og gasfyr”.

Fjernvarmepuljen, Afkoblingsordningen og Varmepumpepuljen (tidligere del af Bygningspuljen) har til formål at støtte overgangen fra fossil til grøn opvarmning af danske boliger. Førstnævnte pulje udløber efter planen i år, hvor puljens 384 millioner kroner er uddelt til 52 projekter. Der er pt. yderligere 25 projektansøgninger for 272 millioner kroner, som ikke har fået midler fra puljen.

Afkoblingspuljen støtter boligejere, der afmelder deres gasforsyning. Afkoblingsordningen havde oprindeligt 100 millioner kroner afsat hvert år til og med 2026, men har siden fået tilført yderligere 139 millioner kroner.

Varmepumpepuljen er netop åbnet for nye ansøgninger. I år indeholder den 224 mio. kr., mens der i de kommende år er hhv. 221 millioner kroner (2024), 161 millioner kroner (2025) og 140 millioner  kroner (2026)
Der er i dag cirka 500 olie- og gasfyr i statens bygninger. Klima-, energi- og forsyningsministeriet forventer, at stort set alle fyr først vil være udfaset i 2035. Statens fossile fyr udleder 12.000 ton CO2 om året.

Læs også: Kokke gøres energibevidste til fremtiden

Godt 4.500 kommunale og regionale bygninger er opvarmet med olie- eller gasfyr. Ifølge Rambøll kan en investering på 1,1 milliarder kroner konvertere alle fyrene til fjernvarme eller varmepumpe i perioden 2023-27. Investeringen er tilbagebetalt i 2034, hvorefter den årlige besparelse på energiregningen på 68 millioner kroner kan bruges til velfærd eller lignende. Udfasningen af fossile fyr medfører samtidig en årlig CO2-besparelse på cirka 65.000 tons.

- PiB

Uponor

Sponseret

Innovativt projekt på Fyn forvandler overskudsvarme til gulvvarme

TOTO

Sponseret

TOTO passer på alle cisterner

Mere fra...

04.12.2023Installator.dk

Indkøbsforeningen DJ Supply A/S ekspanderer

04.12.2023Installator.dk

Tilskudspuljer lukkes for i år uden at være tømt

01.12.2023Installator.dk

Klimaambitioner kræver mia-investeringer i elnettet

01.12.2023Installator.dk

Stifter og direktør slipper roret i CBRE Teknisk servicepartner

30.11.2023Installator.dk

AB-ELCO mangler ikke opgaver, men medarbejdere

30.11.2023Installator.dk

Ny skylleteknologi minimerer støjen fra toilettet

30.11.2023Installator.dk

Bjarne Riis vil sælge varmepumper

29.11.2023Installator.dk

Elinstallatør oplærer kunderne til gør-det-selv

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
Danvak
Kursus
BR18, brandsikring, krav og løsninger – Aarhus

Bliv skarp på BR18’s brandkrav og få en gennemgang af certificerede rådgiveres funktion og konsekvens for rådgivere, byggeledere, installatører m.fl.

Dato

05.12.2023

Tid

08:00

Sted

Horisont Hotel & Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
Kursus
VVS: FAGLIGT ANSVARLIG TIL DELAUTORISATIONS-OMRÅDET I BOLIGER (VDBO)

Vil du være fagligt ansvarlig i din virksomhed indenfor vand og afløbsinstallationer i boliger? Tag din delautorisationsprøve på KEA.

Dato

08.12.2023

Tid

08:30

Sted

Hellerup

Danvak
Kursus
Køleanlæg og varmepumper

Køle- og varmepumpeanlæg er en stor del af de udfordringer, som bygge-, industri- og fjernvarmesektoren møder i forbindelse med den grønne omstilling i forhold til vedvarende energi

Dato

30.01.2024

Tid

08:00

Sted

Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
Kursus
VARMEPUMPER - VE-INSTALLATØR

Vil du være VE-installatør af varmepumper? KEA får dig klar til godkendelse.

Dato

02.02.2024

Tid

08:30

Sted

Hellerup

Danvak
Kursus
Ventilation fra A til Z

Vi tilbringer størstedelen af vores tid indendørs, og derved indånder vi primært luft, der har været i bygningen i længere tid, eller luft der har været forbi et ventilationsanlæg. Det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, hvis denne luft ikke er tilpas ren, derfor har alle bygninger brug for et velfungerende og energieffektivt ventilationssystem.

Dato

27.02.2024

Tid

08:00

Sted

Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Dimex
Messe
Nedtællingen til Light + Building 2024 er i gang

Fra den 3. – 8. marts 2024 afvikles verdens førende messe for belysning og bygningsteknologi. Her præsenterer mere end 2.000 udstillere det sidste nye indenfor belysning, elektriske installationer samt automation, sikring og netværksløsninger.

Dato

03.03.2024

Tid

08:00

Sted

Frankfurt am Main