Hvor stor skal varmepumpen være?

Kender du problemet med boligvarmepumper, der er forkert dimensioneret? At en husejer klager over, at der er for koldt i huset? Eller at den besparelse, de var blevet lovet, ikke stemmer? Med VPOs beregningsprogram kan du undgå problemer som disse.

VarmePumpeOrdningens beregningsprogram udregner den nøjagtige størrelse varmepumpe, der passer til husstandens behov..

Når du skal vælge varmepumpe til din kunde, er varmepumpens kapacitet et vigtigt valg. VarmePumpeOrdningen (VPO) har udviklet et beregningsprogram, der på få minutter kan hjælpe dig med at finde den rigtige størrelse varmepumpe.

De fleste varmepumpemontører kender problemet med boligvarmepumper, der er forkert dimensioneret. Det kan være, at boligejeren klager over, at der er for koldt i huset, eller at den besparrelse, de var blevet lovet, ikke stemmer. 

Disse problematikker kan opstå, hvis man ikke udfører det rette forarbejde og finder den rette information om boligen, forbruget og varmepumpen.

Det har VPO nu en løsning på. 

VPO har nemlig udviklet et beregningsprogram, der både kan dimensionere en varmepumpe og samtidig sikre, at underlæggende information stemmer. Ud fra kundens nuværende forbrug af olie-gas, fast brænde eller begge dele, kan programmet udregne, hvilken størrelse varmepumpe der passer bedst til boligen både med forbrug til varmt vand og uden.

Beregningsprogrammet tilbyder en kvalitetssikring og et gennemsigtigt grundlag til alle dine tilbud. Beregningen kan laves på få minutter, og du kan vise det til kunden med det samme.

Hvordan? Lad os tage en hurtig gennemgang.

Der er to generelle regler når det kommer til driften af en varmepumpe:

  1.  Kapaciteten falder når det bliver koldere.
  2. Varmepumper kører mest energioptimalt ved fuldlast, og effektiviteten falder, som varmebehovet enten bliver højere eller lavere end varmepumpens kapacitet ved fuldlast.

Disse to regler kan ikke lide hinanden. Vi har det højeste varmebehov, når der er koldt, og varmepumpen har den mindste kapacitet. Men vi skal have varme, når det er koldt. Tommelfingerreglen er, at varmepumpen skal kunne dække hele varmebehovet ved en udetemperatur på -7°C uden supplerende elvarme. 

Derfor er det særligt vigtigt at have styr på varmepumpens kapacitet ved -7°C og boligens indetemperatur ved +20°C, når man skal udvælge den korrekte varmepumpe.

Det er de parametre, som VPOs beregningsprogram bruger.

Hvordan kan du være sikker på, at tallene stemmer og er troværdige?
VPOs beregningsprogram kan beregne boligens varmebehov ud fra husstandens nuværende forbrug eller ud fra en tabel. Varmetabet kan enten være kendt på forhånd eller blive estimeret efter bebyggelsesår eller seneste renovation.

At lave to beregninger kan give dig et godt peg, hvis noget ikke stemmer. Det kan jo være, at kundens opgivne forbrug har været mangelfuldt, at de har glemt at nævne, at de opvarmer poolen om sommeren, eller at det opvarmede areal ikke helt passer med BBR. Der er ofte mere til sagen end det, kunden som udgangspunkt informerer om, og det er en skam først at opdage, efter investeringen er lavet.

VPO er en selvstændig ordning bestående af varmepumpemontører, og vi sætter fokus på, at alle informationer på produkter er under de samme forhold, som der er beskrevet i Den lille blå for varme pumper, DS 469, DS 452 og bygningsreglementet.

Derfor kan du være sikker på, at de kapaciteter, der er i VPOs beregningsprogram, er troværdige.

Daikin, DVI, Fujitsu, Vaillant og Viessman har på nuværende tidspunkt lagt deres produkter i beregningsprogrammet, og vi er åbne for at inkludere flere ved aftale.

Beregningsprogrammet kan bruges både på computer og mobil, så det nemt kan tages med ud til kunden. Man indtaster kendt forbrug, og beregningsprogrammet udregner størrelsen af varmepumpen og den pågældendes bolig varmetab målt i kWh pr m2. Fra beregningsprogrammet er der direkte adgang til Energistyrelsens hjemmeside for lydberegning af varmepumpe i henhold til naboer.

Det tager kun fem minutter at lave en beregning, hvorefter du får en rapport, som du kan levere til kunden med hele grundlaget for beregningen, den udvalgte varmepumpe samt den økonomiske besparelse.

Programmet er tilgængeligt for alle medlemmer af VarmePumpeOrdningen.

Læs mere her

Mere fra...

04.06.2024Dansk Køl & Varme

Sponseret

Arbejder du med køleanlæg eller varmepumper? Så bør du vide det her

27.05.2024Dansk Køl & Varme

Sponseret

David har effektiviseret sin salgsproces ved at bruge VarmePumpeOrdningens Beregningsprogram

26.10.2023Dansk Køl & Varme

Sponseret

Hvor stor skal varmepumpen være?