Lufttæpper der betaler sig

MINIMÉR TRÆKGENER, NEDBRING SYGEDAGE OG SPAR SAMTIDIG PENGE PÅ ENERGIREGNINGEN

18.02.2020

Sponseret

Venti AS

Et stort problem i meget byggeri, hvad enten det drejer sig om store produktions- og lagerhaller eller butikscentre og små detailforretninger, er den store indtrængen af kold luft og dermed også varm luft som forsvinder gennem de store åbne døre og porte. Udover et enormt varmetab, vil der ofte være store problemer med træk, som giver utilfredse og i værste tilfælde syge medarbejdere. En løsning på dette problem er at installere et lufttæppe.

Et lufttæppe laver en afskærmning af den luftudveksling som ellers sker gennem en åbning og medvirker derfor ikke kun til opvarmning af den kolde luft, som alligevel trænger ind i bygningen.
Afskærmningseffekten for lufttæppet er den største betydende faktor for den aktuelle energibesparelse og forbedring af komfort. En port/åbning kan aldrig afskærmes 100 % med et lufttæppe, men med et korrekt dimensioneret lufttæppe kan 80-90 % af den kolde luft afskærmes. Kold luft, der ellers ville trænge ind i bygningen, og kræve ekstra opvarmning.

SPARER ENERGI
Ved at installere et lufttæppe kan der spares 60-70 % af det varmetab som sker gennem åbningen, iberegnet den energi lufttæppet bruger.
Lufttæpper har typisk en tilbagebetalingstid på kun 2,5-3 år, grundet den store energibesparelse og en levetid på ca. 20 år.

BEDRE INDEKLIMA OG ØGET TRIVSEL
Medarbejdere i butikker eller produktionshaller, hvor døren/porten står meget åbent kan have problemer med hold i nakken, ørepine, forkølelse og lignende sygdomme og symptomer, som kan skyldes træk. Dette kan for en stor del løses ved installation af et lufttæppe, som dermed ikke kun betaler sig hjem på energiomkostninger, men i lige så høj grad på glade og tilfredse medarbejdere med færre sygedage.
Lufttæpper gavner derfor ikke blot arbejdsmiljøet, de sparer også energi, og er derfor en investering, der hurtigt har tjent sig ind. Den rigtige løsning og effektiviteten af lufttæppet afhænger af den rette dimensionering og rådgivning. Lufttæppeteknik er mere end blot varm luft.

LUFTTÆPPER FRA TEDDINGTON
Venti anbefaler lufttæpper fra Teddington, som har sat standarden for lufttæpper og har specialiseret sig indenfor især energibesparende lufttæpper af særlig høj kvalitet. Vi kan hjælpe dig med dimensionering af den optimale løsning.
Teddington lufttæpper dækker alle behov; fra mindre butiksindgange til store indkøbscentre samt større industrianlæg.

FÅ EN GRATIS ENERGIBEREGNING
Vidste du, at når du installerer et lufttæppe og kan dokumentere energibesparelsen, så kan du få tilskud til lufttæppet? Du skal blot sikre dig, du har en energiberegning, der er udført efter en godkendt beregningsmodel.
Venti kan være behjælpelig med at udarbejde energiberegningen ud fra en godkendt beregningsmodel, som giver et realistisk billede af besparelsen. Derudover kan vi også være hjælpe med at finde det energiselskab, der kan yde tilskuddet.
Ønsker du at vide mere om jeres muligheder? Kontakt Venti på tlf.: 8692 2266 for en uforpligtende snak.

08.09.2020Venti AS

Sponseret

Den rette indeklimaløsning sikrer energioptimeret drift og et godt arbejdsmiljø

25.08.2020Venti AS

Sponseret

Årsmøde i Dansk Svømmebadsteknisk Forening

22.07.2020Venti AS

Sponseret

BRANDSLUKNINGSMATERIEL AF HØJESTE KVALITET

15.07.2020Venti AS

Sponseret

NYT UDDANNELSESCAMPUS I HJERTET AF HORSENS

08.07.2020Venti AS

Sponseret

VENTI HONORERER DE UNIKKE KRAV FRA HOTEL ALSIK

18.05.2020Venti AS

Sponseret

Vallox 51K MV er en effektiv, støjsvag og pladsbesparende emhætte- og ventilationsløsning til små lejligheder