Markedets første rørløsning til sekundavand

Wavin’s PE80 og PE SafeTech familier får nyt medlem, og vi introducerer nu et lilla rør til regnvand (sekundavand) til projekter med fokus på anvendelse af sekundavand, som kan erstatte forbruget af vand i boligen, hvor der ikke kræves drikkevandskvalitet

Separering af drikkevand og sekundavand er blot ét af mange fokusområder afstedkommet af klimaforandringerne, den stigende vandressourcemangel, udviklingen inden for vandrensningsteknologier samt et stigende fokus på miljø- og naturhensyn. Alt dette ændrer i disse år måden, hvorpå vi forvalter og forbruger vores vandforekomster både i Danmark og på internationalt plan.

For at imødekomme de stigende udfordringer i indvindingen af rent grundvand samt i de store regnvandsmængder, der skal håndteres lokalt, arbejder politikere, vandforsyninger og rørproducenter løbende på udvikling af alternative løsninger til vores traditionelle forbrug af uforurenet grundvand og andre vandkilder*).

I løsninger til separering af drikkevand og sekundavand opsamles regnvand fra bl. a. hustage og veje i tanke og søer, og ledes herfra i urenset form tilbage til boligen for at indgå i vandforbruget til eksempelvis toiletter, vaskemaskiner og til vanding af haven.

Dette har resulteret i, at Wavin PE80 og PE SafeTech har fået en helt egen farve til sekundavand – lilla. Den visuelle adskillelse af rørtypernes farve giver sikkerhed i rørgraven, hvor den lilla farve skal forhindre fejlkobling med de blå drikkevandsledninger i installationen.

Det nye lilla rør er allerede at finde i klimaprojekter med fokus på separering af drikkevand og regnvand.

For spørgsmål vedrørende det nye lilla rør til sekundavand henviser vi til vores tekniske afdeling på  86 96 20 00.

*) Miljøministeriet, HOFOR m.fl.: Udredning om brug af sekundavand i Danmark (2014)
http://naturstyrelsen.dk/media/nst/7496661/140304%20Udredning%20om%20brug%20af%20sekundavand%20i%20Danmark.pdf

Mere fra...

13.10.2022Wavin Danmark

Sponseret

En komplet leverance af VVS produkter

12.01.2022Wavin Danmark

Sponseret

Undgå 5 fejl på gulvvarme

24.03.2020Wavin Danmark

Sponseret

Wavin Sovent Airmix til problemfrie afløb i etagebyggerier

10.10.2019Wavin Danmark

Sponseret

Har du styr på gulvvarmen?

15.05.2019Wavin Danmark

Sponseret

Calefa Fjernvarmeunit og Sentio Gulvvarme

20.08.2018Wavin Danmark

Sponseret

Solblegede rør holder den tekniske kvalitet