Problemer med kulde og træk? Installer et lufttæppe

Lufttæpper minimerer træk og sparer penge på energiregningen, men den rigtige løsning og effektiviteten af lufttæppet afhænger af den rette dimensionering og rådgivning.

20.11.2017

Sponseret

Venti AS

Et stort problem i meget byggeri, hvad enten det drejer sig om store produktions- og lagerhaller eller butikscentre og små detailforretninger, er en store indtrængen af kold luft og dermed også varm luft som forsvinder gennem de store åbne døre og porte. Udover et enormt varmetab, vil der ofte være store problemer med kulde og træk, som giver utilfredse og i værste tilfælde syge medarbejdere.

En løsning på dette problem er at installere et lufttæppe.

Et lufttæppe laver en afskærmning af den luftudveksling som ellers sker gennem en åbning og medvirker derfor ikke kun til opvarmning af den kolde luft, som alligevel trænger ind i bygningen.

Afskærmningseffekten for lufttæppet er den største betydende faktor for den aktuelle energibesparelse og forbedring af komfort. En port/åbning kan aldrig afskærmes 100 % med et lufttæppe, men med et korrekt dimensioneret lufttæppe kan 80-90 % af den kolde luft afskærmes. Kold luft, der ellers ville trænge ind i bygningen, og kræve ekstra opvarmning.

Dimensionering
Korrekt dimensionerede lufttæpper holder ikke bare kulden ude men i lige så høj grad varmen inde. Når et lufttæppe dimensioneres er det vigtigt at se på hele bygningens interne og eksterne geometri og trykforhold.

Den store del af energibesparelsen for et lufttæppe ligger i selve afskærmningen. Vigtige faktorer i forhold til lufttæppets afskærmningseffekt er: Placering af lufttæppet, installationsform, luftmængde og vinkel på indblæsningen

Det er ikke svært at lave et lufttæppe som holder kulden ude, det kræver blot en tilstrækkelig luftmængde. Risikoen er dog, at denne løsning forsager medrivning af en stor mængde, allerede opvarmet luft. Kunsten er derfor, at balancere luftmængde og vinkel sådan, at den allerede opvarmede luft holdes inde i bygningen, samtidigt med at den kolde luft holdes ude

For at opnå en tilfredsstillende afskærmningseffekt kræves det, at luftstrømmen fra lufttæppet har tilstrækkeligt moment tilbage når jorden (eller modsatte side af porten/åbningen) rammes. Dette afhænger udover ovennævnte faktorer også af indblæsningssystemet på lufttæppet.

Det kommer an på dysen
Med det patenterede dyse-indblæsningssystem CONVERGO® fra Teddington spares der op mod 40 % i energi ved samme afskærmningseffekt ift. lufttæpper med traditionelle indblæsningssystemer.

I CONVERGO® dysen komprimeres luftstrømmen i trykkammeret og fordeles jævnt gennem dysen over hele indblæsningsbredden. Som følge af en venturi-formet dyse accelereres luftstrømmen, så der opstår et koncentreret turbulenssvagt lufttæppe med stor afskærmningseffekt.

Ved at dreje dysen kan indblæsningsretningen indstilles meget præcist. Sammenlignet med et traditionelt lamelindblæsningssystem kræves der betydeligt mindre luft og således mindre energi. En afgørende fordel med nuværende energipriser.

Hos Venti står der viden bag produkterne
Venti forhandler Teddington lufttæpper. Vi udfører de nødvendige beregninger, der ligger til grund for et seriøst valg og udfører gerne funktionstest med udlægning af røg, så du er sikker på den korrekte indstilling af dit nye lufttæppe. Ønsker du at vide mere om mulighederne? Kontakt Salgschef Christian Rothmann på tlf.: 20 14 01 74.

08.09.2020Venti AS

Sponseret

Den rette indeklimaløsning sikrer energioptimeret drift og et godt arbejdsmiljø

25.08.2020Venti AS

Sponseret

Årsmøde i Dansk Svømmebadsteknisk Forening

22.07.2020Venti AS

Sponseret

BRANDSLUKNINGSMATERIEL AF HØJESTE KVALITET

15.07.2020Venti AS

Sponseret

NYT UDDANNELSESCAMPUS I HJERTET AF HORSENS

08.07.2020Venti AS

Sponseret

VENTI HONORERER DE UNIKKE KRAV FRA HOTEL ALSIK

18.05.2020Venti AS

Sponseret

Vallox 51K MV er en effektiv, støjsvag og pladsbesparende emhætte- og ventilationsløsning til små lejligheder