Silkeborg har fokus på produktionen af varme for at mindske CO2

Flere elbiler, mere fjernvarme og effektiv affaldshåndtering er hovedingredienserne i Silkeborg Forsynings klimaregnskab for 2022. Virksomhedens samlede klimaaftryk er reduceret med 23 procent siden 2018, og endnu mere klimavenlig fjernvarme er på vej med nye produktionsanlæg.

”Vi er klimaambitiøse på hele Silkeborgs vegne. Derfor investerer vi mange penge i nye produktionsanlæg til fjernvarmen. Det skal sikre os, at udledning af CO2 fra vores varmeproduktion stort set er væk i 2030”, forklarer Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning. Foto: Silkeborg Forsyning..

Silkeborg Forsyning er i gang med et stort gaskonverteringsprojekt, hvor 6.000 ejendomme tilbydes fjernvarme inden udgangen af 2028. Det understøtter den nationale ambition om, at private boliger ikke længere skal opvarmes af gasfyr efter 2035 samt Silkeborg Kommunes klimastrategi om CO2-neutralitet.


”Fjernvarme er fremtiden. Vi arbejder målrettet på at producere klimavenlig fjernvarme til de flere tusinde borgere, virksomheder og institutioner, der allerede i dag er tilsluttet og til de mange nye, der er på vej”, siger Jens Bastrup, direktør i Silkeborg Forsyning.


Og det er der en god grund til. Produktion af fjernvarme står for over 95 procent af Silkeborg Forsynings samlede udledning af drivhusgasser i 2022, men det går den rigtige vej. Det viser det netop offentliggjorte klimaregnskab for 2022.
Sidste år blev en større del af varmen blandt andet produceret på forsyningens store solfangeranlæg sammenlignet med produktionen tidligere år.
Og nu bliver det lidt teknisk: I klimaregnskabet bruges betegnelsen CO2-ækvivalenter. Det er en samlet betegnelse for drivhusgasser. I Silkeborg Forsynings tilfælde udledes drivhusgasserne CO2, metan- og lattergas.
Virksomhedens samlede klimaaftryk i 2022 er på 105.555 ton CO2-ækvivalenter. Det er en reduktion på cirka 23 procent siden 2018.
Hvis Silkeborg Forsyning skal få det grønne outfit til at passe, er det produktionen af varme, der skal fokuseres på.


Den samlede udledning fra varmeproduktionen i 2022 var 100.846 tons CO2-ækvivalenter. Det er en reduktion på 20 procent i forhold til 2021. Det er dog vigtigt at holde for øje, at Silkeborg Forsyning ikke producerede den samme mængde varme i 2021 som i 2022, hvilket gør, at den samlede udledning naturligt også er lavere.
Hvis silkeborgenserne lader radiatoren stå på laveste blus, produceres der mindre varme, og derfor udledes færre CO2-ækvivalenter.
Produktionen af fjernvarme måles i megawatt-time (MWh), som er en måleenhed for energi. 1 MWh svarer til 1000 kWh, som vi kender fra elforbruget. Derfor kan den samlede udledning ikke sige så meget om, hvor grøn man er år for år, men det kan udledningen per produceret MWh.
I 2022 lå udledningen per produceret MWh på 169 kilo CO2, hvilket er en forbedring på cirka fem procent i forhold til 2021 og en forbedring på 11 procent i forhold til 2018.


”Vi er klimaambitiøse på hele Silkeborgs vegne. Derfor investerer vi mange penge i nye produktionsanlæg til fjernvarmen. Det skal sikre os, at udledning af CO2 fra vores varmeproduktion stort set er væk i 2030”, forklarer Jens Bastrup.


På Sejling Hedevej i Silkeborg graves der netop nu ud til et nyt biomasseanlæg og varmepumpeanlæg. Biomasseanlægget forvandler dit haveaffald til fjernvarme, og varmepumpen trækker varmen ud af luften og bruger den til fjernvarme.
På parkeringspladsen ude foran Silkeborg Forsynings hovedkontor står der ladestandere til elbiler for enden af hver parkeringsbås. I 2020 startede forsyningen med at skifte de benzin- og dieseldrevne firmabiler ud med elbiler, og det kan ses på klimaregnskabet for 2022.
Her udledte forsyningshuset på Tietgensvej cirka syv tons CO2-ækvivalenter. Det svarer til en reduktion på cirka otte procent sammenlignet med året før og cirka 50 procent sammenlignet med 2018.


”Vi er en meget aktiv spiller i den grønne omstilling, og alle indsatser tæller. Derfor kører vi vores bilpark over på el, fordi det også gør en forskel”, siger Jens Bastrup.
I dag kører der fire elbiler rundt med forsyningens logo på køleren ud af 42. I takt med at de gamle biler skal udskiftes, vil de blive erstattet med el-biler.
Når chili con carnen simrer færdig, sorterer du de tomme dåser med kidneybønner til metal, posen fra gulerødderne til plast og løgskrællerne i den grønne pose til madaffald.

Læs også: Grønne gevinster fra bygninger går tabt

I 2022 blev affaldsbeholderne hos borgerne i Silkeborg Kommune gjort klar til blød plast, mad- og drikkekartoner, og der kom en ny miljøkasse til farligt affald, og i år sorteres der nu affald i 10 fraktioner.

Silkeborg Forsyning håndterer affaldet og sender det til genanvendelse. Den proces sætter også aftryk på klimaregnskabet for 2022.
I 2022 udledte Silkeborg Genbrug og Affald 18.312 ton CO2. Det er inklusive indsamling af affald, som står for langt størstedelen af udledningen. Alligevel ses et fald på 12 procent i forhold til 2021 og cirka 20 procent siden 2020.


”Vi skal genbruge og genanvende fremfor at forbrænde og deponere vores affald. Det arbejder vi, sammen med vores engagerede kunder, hver dag på at blive bedre til. For eksempel åbnede vi sidste år et genbrugsbyggemarked på vores genbrugsplads i Tandskov for at facilitere mere direkte genbrug hos borgerne, og det er meget populært”, fortæller Jens Bastrup.


- PiB

Uponor

Sponseret

Innovativt projekt på Fyn forvandler overskudsvarme til gulvvarme

TOTO

Sponseret

TOTO passer på alle cisterner

Mere fra...

04.12.2023Installator.dk

Indkøbsforeningen DJ Supply A/S ekspanderer

04.12.2023Installator.dk

Tilskudspuljer lukkes for i år uden at være tømt

01.12.2023Installator.dk

Klimaambitioner kræver mia-investeringer i elnettet

01.12.2023Installator.dk

Stifter og direktør slipper roret i CBRE Teknisk servicepartner

30.11.2023Installator.dk

AB-ELCO mangler ikke opgaver, men medarbejdere

30.11.2023Installator.dk

Ny skylleteknologi minimerer støjen fra toilettet

30.11.2023Installator.dk

Bjarne Riis vil sælge varmepumper

29.11.2023Installator.dk

Elinstallatør oplærer kunderne til gør-det-selv

Jobmarked

Se alle

Events

Se alle
Danvak
Kursus
BR18, brandsikring, krav og løsninger – Aarhus

Bliv skarp på BR18’s brandkrav og få en gennemgang af certificerede rådgiveres funktion og konsekvens for rådgivere, byggeledere, installatører m.fl.

Dato

05.12.2023

Tid

08:00

Sted

Horisont Hotel & Konference, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N

KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
Kursus
VVS: FAGLIGT ANSVARLIG TIL DELAUTORISATIONS-OMRÅDET I BOLIGER (VDBO)

Vil du være fagligt ansvarlig i din virksomhed indenfor vand og afløbsinstallationer i boliger? Tag din delautorisationsprøve på KEA.

Dato

08.12.2023

Tid

08:30

Sted

Hellerup

Danvak
Kursus
Køleanlæg og varmepumper

Køle- og varmepumpeanlæg er en stor del af de udfordringer, som bygge-, industri- og fjernvarmesektoren møder i forbindelse med den grønne omstilling i forhold til vedvarende energi

Dato

30.01.2024

Tid

08:00

Sted

Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø

KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
Kursus
VARMEPUMPER - VE-INSTALLATØR

Vil du være VE-installatør af varmepumper? KEA får dig klar til godkendelse.

Dato

02.02.2024

Tid

08:30

Sted

Hellerup

Danvak
Kursus
Ventilation fra A til Z

Vi tilbringer størstedelen af vores tid indendørs, og derved indånder vi primært luft, der har været i bygningen i længere tid, eller luft der har været forbi et ventilationsanlæg. Det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, hvis denne luft ikke er tilpas ren, derfor har alle bygninger brug for et velfungerende og energieffektivt ventilationssystem.

Dato

27.02.2024

Tid

08:00

Sted

Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Dimex
Messe
Nedtællingen til Light + Building 2024 er i gang

Fra den 3. – 8. marts 2024 afvikles verdens førende messe for belysning og bygningsteknologi. Her præsenterer mere end 2.000 udstillere det sidste nye indenfor belysning, elektriske installationer samt automation, sikring og netværksløsninger.

Dato

03.03.2024

Tid

08:00

Sted

Frankfurt am Main