Skive Vand går nye veje med digitale vandmålere

14.000 kunder kan nu se frem til en unik løsning, der både er mere brugervenlig og rummer store grønne perspektiver.

Direktør for Skive Vand, Ivan Drejer (th.) giver Steen Christoffersen, chef for SG IoT Solutions, håndslag på aftalen om digital.

Mekaniske målerenheder vil de kommende 12-14 måneder blive udskiftet med digitale målere hos kunderne under Skive Vand. Det sker efter, at forsyningsselskabet netop har indgået en aftale med SG IoT Solutions i Brødrene Dahl/Saint-Gobain.

Skive Vand vil med unikke digitale, fjernaflæste målere fremover kunne sikre sig data og dermed viden, som åbner helt nye muligheder i forhold til lækagesøgning og renovering af ledningsnettet. Eksempelvis vil overvågningen hurtigt kunne fange et læk eller en dryppende hane og sende en besked til kunden. Det vil resultere i faldende vandforbrug og et mindre vandspild.

For kunderne betyder det, at de snart vil blive fri for opgaven med at aflæse vandmåleren, ligesom de vil få et helt anderledes overblik over deres reelle vandforbrug fra dag til dag.

-Det har været vigtigt for os, at vores vandmålere bliver gearet til den grønne omstilling. Her får vi en løsning, som vil give os en fantastisk dataforståelse. Og det kan vi bruge til at følge vandforbruget meget tættere end hidtil. Samtidig gør vi det nemmere for vores kunder at spare på vandet og i det hele taget blive mere opmærksomme på deres forbrug, siger Ivan Drejer, direktør i Skive Vand.

Handlefrihed og fleksibilitet

Der er tale om en totalløsning fra SG IoT Solutions. Det betyder, at systemet indsamler data fra alle typer moderne målere. Den enkelte vandforsyning opnår på den måde en hidtil uset handlefrihed og fleksibilitet.

-Vores software låser ikke kunderne fast i bestemte målertyper i en lang årrække. Tværtimod, og samtidig er det en stor fordel for vandforsyningerne, at de kan opdatere systemet online og fremtidssikre det i forhold til den grønne omstilling, siger Steen Christoffersen, chef for SG IoT Solutions.

Han roser desuden Skive Vand for som forsyningsselskab at tage de nødvendige skridt, der støtter den grønne dagsorden.

Ud af landets ca. 2.400 forsyningsselskaber skønner Steen Christoffersen, at ca. en tredjedel indenfor de næste år står overfor at skulle udskifte ældre vandmålere til fordel for en løsning med fjernaflæsning.

Mere fra...

12.03.2024Brødrene Dahl A/S

Sponseret

Brødrene Dahl stærkt fra start med ny hjemmeside

06.03.2024Brødrene Dahl A/S

Sponseret

Klima-workshop til alle medarbejdere

27.02.2024Brødrene Dahl A/S

Sponseret

Åbningsfest for ny butik i Svendborg

13.02.2024Brødrene Dahl A/S

Sponseret

Brødrene Dahl opfører ny butik i Grindsted

08.02.2024Brødrene Dahl A/S

Sponseret

NTG – anerkendte produkter med eneret for Brødrene Dahl

06.02.2024Brødrene Dahl A/S

Sponseret

Elever er et stærkt bidrag i jagten på arbejdskraft