Udbudsmaterialet afgør valget af system

Installatør Horisont har flere gange skrevet om KNX. Denne gang ser vi nærmere på, hvem og hvad der bestemmer, hvilke IBI-systemer der anvendes. Vi har talt med Lillian Andersen, der er Product manager KNX, hos Schneider Electric og direktør Palle E. Jensen fra MJ Elektro ApS.

Lillian Andersen fra Schneider Electric arbejder hårdt for at udbrede brugen af KNX. Her står hun med Carl Ulrik Graversen, rådgivende ingeniør fra COWI, og diskuterer KNX-applikationer ved et KNX-seminar sidste år. .

"KNX kan styre de fleste tekniske anlæg, men der er interessante grænseflader mellem traditionelle systemhuses forskellige protokoller og KNX-protokollen. Altså, hvem kan levere hvad og er bedst til det. Med i hele dette spil har vi også elinstallatørerne, for hvem det bestemt ikke er ligegyldigt, hvilken form for IBI, der er fremherskende", understreger Lillian Andersen.

En af fordelene ved KNX er buskablet, som man stort set kan hægte så mange komponenter på, som man vil. KNX har sin styrke i styring af alle tekniske funktioner på rumniveau, men også i styring af de centrale tekniske anlæg som varme og ventilation. Nogle KNX-producenter har et produktsortiment med en styrke i styringer på rumniveau, andre tilbyder kontroller til de centrale anlæg. Nu når vi til spørgsmålet om grænseflader mellem de forskellige protokoller. For populært sagt anvendes KNX normalt over kælderen, mens andre systemer, for eksempel CTS og lignende anvendes i kælderen til styring af de store VVS-tekniske installationer.

Et standardsystem

KNX er en standard for bolig- og bygningsautomation. Systemet bygger på en global standard og er som bekendt en åben protokol, som alle med de rette kompetencer har adgang til at arbejde med. Den internationale standard gør, at alle KNX-produkter følger fælles normer og er udarbejdet efter særlige vejledninger.
Både hardwaren og softwaren bliver testet, fordi det er afgørende, at begge dele lever op til standarderne, så alle komponenter kan tale sammen.
Programmet, som teknikerne programmerer i, hedder ETS og er ligeledes en standard-software til programmering af KNX-anlæg. Hver lille komponent, der er koblet op på buskablet, er en lille computer, der skal konfigureres til at udfylde den funktion, den nu er beregnet til i den samlede installation. For øjeblikke, er der 244 producenter af KNX-produkter, mens der findes over 7.000 forskellige KNX-komponenter.

Om MJ ELektro ApS
MJ Elektro ApS et familieforetagende, som er 40 år gammelt og normalt beskæftiger mellem 60 og 80 mand fordelt på en el- og en alarmafdeling. I øjeblikket har Palle Jensen 100 medarbejdere beskæftiget, hvoraf – alt efter opgavemængden – én til fem teknikere arbejder med KNX-løsninger i kontormiljøer.

KNX-certificering
I princippet kan alle teknikere begynde at arbejde med KNX, men til både almindelige, større og meget avancerede KNX-installationer kan man vælge at stille krav til den, som skal konfigurere KNX-installationen. Det giver sikkerhed for korrekt installation. Derfor har KNX Association defineret en standard for certificering af fagfolk, der vil have certifikat på, at de kan udføre en KNX-installation efter gældende normer og med optimal funktionalitet. Med et bestået kursus bliver man certificeret KNX-partner. Schneider Electric har indtil videre certificeret 104 installatører.

Udbudsmaterialet er afgørende
"Hvorfor er det sådan?" spørger Lillian Andersen retorisk og giver selv svaret:

"For det første har systemhusene historisk været de første og dermed toneangivende på markedet. For det andet hænger det sammen med rådgivernes centrale rolle i udbudsfasen. Det er afgørende, hvordan udbudsmaterialet bliver udarbejdet. Hvis udbuddet lægger op til en CTS-entreprise, der omfatter alle tekniske funktioner og installationer i bygningen, varetages denne entreprise typisk af systemhusene i branchen. Hvis udbudsmaterialet derimod er delt i en IBI- eller elentreprise, som omfatter bygningsautomation på rumniveau samt en BMS-entreprise (Building Management System, red.), der inkluderer BMS og integration, så lægger det op til, at flere aktører i elbranchen kan byde på projektet. Her er det meget vigtigt, at installatørerne kommer på banen og byder på IBI-/elentreprisen."

Den helt store forskel ligger i, hvem der kan byde på de enkelte projekter. Er det systemhusene, der vinder en udbudsrunde, omfatter det typisk en totalløsning, der inkluderer kabler, komponenter, programmering og efterfølgende service- og vedligeholdelseskontrakten, som systemhuset også får, da der jo er tale om lukkede systemer. Det eneste arbejde, som installatørerne kan gøre sig håb om i denne sammenhæng, er kabeltrækning.

"Hvis KNX derimod bliver mere udbredt, for eksempel gennem anbefaling fra rådgivere i udbudsmaterialer, kan det give både mere arbejde og et godt forretningsområde for installationsfirmaer i alle størrelser, da de kan få ansvar for hele pakken fra trækning af kabler over konfigurering af KNX-installationen til de efterfølgende og økonomisk attraktive service- og vedligeholdelseskontrakter. For kunden giver det også en fleksibilitet i form af, at man kan udskifte installatøren, hvis man ønsker det Det er ikke umiddelbart muligt, hvis et systemhus har vundet entreprisen. For bygherren kan det derfor være en fordel at have rådgivere, der oplyser om disse forskelle i, herunder den grad af fleksibilitet og frihed bygherren efterfølgende har i forhold til service- og vedligeholdelseskontrakterne," mener Lillian Andersen, som tilføjer, at en mere åben og fleksibel udbudsform i byggeprojekterne lægger op til et givtigt samarbejde mellem systemhuse og installatører.

"Det vil sikre tekniske installationer og integration af høj kvalitet og dermed en bygning, som virker og arbejder til bygherrens tilfredshed."

"Regeringen ser - glædeligt for vores branche - en tæt sammenhæng mellem energi, klima og bygninger."

Lillian Andersen, Product manager KNX hos Schneider Electric

Søg tidlig indflydelse!
Palle Jensen fra MJ Elektro ApS erklærer sig enig i ovenstående beskrivelse og tilføjer:

"Systemhusene/CTS-leverandørerne har gjort det godt. Kunderne tænker altid i CTS-løsninger, der vitterligt er gode til at styre varmecentraler, men rådgiverne skal blive mere opmærksomme på fordelene ved KNX, når vi taler om installationer, der vedrører varme, lys, dele af ventilationen, stikkontakter og så videre. Her kan KNX gøre en forskel ikke mindst i forhold til energibesparelser og øget konkurrence på pris."

Palle Jensen lægger ikke skjul på, at han meget gerne vil have KNX-opgaver i fremtiden, da det giver et udfordrende arbejde og et økonomisk fundament for virksomheden med efterfølgende service- og vedligeholdelseskontrakter.

"Ønskescenariet er, at vi installatører kan byde på lige vilkår med systemhusene. Men det vil kræve en indsats af os. Installatørerne har en stor udfordring i at gøre sig gældende i projekteringsfasen og gøre rådgiverne opmærksomme på, at de skal være meget præcise i deres formuleringer omkring IBI og åbne over for muligheden for flere forskellige løsningsmuligheder. Et af midlerne er, at rådgiverne begynder at tænke integration mellem fagene. Her møder vi en lille forhindring, fordi rådgiverne er traditionsbundne, og så ender det ofte med, at de gør, som de plejer, og det flytter ikke noget!" understreger Palle Jensen og uddyber: "Det bedste middel til at få en del af dette marked er, hvis vi tidligt i processen – i projekteringsfasen – kan få indflydelse på udbudsmaterialet ved at samarbejde med rådgiverne, eller hvis kunder og rådgivere i samarbejde ser fordelen ved KNX. På den måde kan vi få del i det spændende arbejde - altså komme til at drifte bygninger og blive en seriøs aktør i forhold til facility management, så vi ikke bare skal skifte pærer og trække kabler. Jeg tror på, at kunden kan få et mindst lige så godt produkt, og med større valgfrihed."

Integration mellem systemer
"Som nævnt mener jeg, at KNX’en kan styre de allerfleste tekniske komponenter, men der kan være tilfælde, hvor det bedre kan betale sig at integrere andre protokoller i den samlede tekniske løsning. Har man for eksempel en lysteknisk installation kan det være en fordel at integrere en KNX/DALI gateway og dermed gøre brug af en DALI-forkobling, der indeholder et elektronisk relæ, der for eksempel kan tænde, slukke og regulere lysstyrken og sende statusmeldinger frem og tilbage i systemet. Er der for eksempel tale om styring af spjæld, kan det være en fordel at integrere en KNX/Belimo gateway," forklarer Lillian Andersen og tilføjer, at man altid skal overveje, hvilket system der er bedst til at løse den konkrete opgave.

Det er installatøren fra Vindinge helt enig i.
"I teknikrum har CTS sin styrke, mens KNX med fordel kan anvendes i resten af bygningen – enten integreret med andre systemer eller som stand alone-løsning, hvilket også kan gælde for hele bygningen," siger Palle Jensen og uddyber:

"I min branche skal vi arbejde som teknikere og finde den bedste løsning på de konkrete opgaver og dermed vælge det system eller den protokol, der bedst opfylder kravene, og ikke kun skele til for eksempel KNX. Ofte er for eksempel DALI et godt bud på et system til lysstyring. Omvendt kan brug af KNX måske generere et ikke uvæsentligt mersalg set i et energibesparelsesperspektiv og på tværs af fag."

Fremtidsperspektivet
Set med Lillian Andersens briller ser perspektiverne for IBI ganske lovende ud.

"Der er flere faktorer, som peger i den rigtige retning i form af en tiltagende brug af IBI, herunder KNX. Ser man på den kommunale sektor, er det sådan, at hvis man kan iværksætte et energioptimeringsprojekt med maksimalt to års tilbagebetalingstid, så skal det igangsættes. Regeringen ser - glædeligt for vores branche - en tæt sammenhæng mellem energi, klima og bygninger. Det signalerer, at der skal investeres i den offentlige bygningsmasse, og det kan betyde milliardordre for vores branche, hvis man for alvor vil indtænke energioptimering sammen med intelligente løsninger, der kan betyde store skridt i den rigtige retning. Jeg oplever også, at flere og flere rådgivere peger på KNX, for der er stor interesse for en dialog om potentialet inden for KNX-løsninger, fagenterprisegrænser og integration."

Optimismen spirer også i Vindinge: "Bygningsreglementet arbejder for os med stigende krav til energioptimering, der kræver nye tekniske løsninger og styring af de tekniske systemer. Det er ikke længere nok at forøge laget af Rockwool", siger Palle Jensen med et bredt smil.

"Med KNX kan vi ændre driften af rummene i eksisterende såvel private kontorbygninger som offentlige bygninger, for eksempel kontorer, børnehaver og skoler, og vi kan naturligvis etablere de mest moderne energibesparende løsninger i nybyggeri. Jeg tror på, at KNX kan blive fremtidens foretrukne system, men det kræver, at de store grossister og producenter af komponenter sammen går aktivt ud og påvirker markedet, for så følger rådgiverne op og i sidste ende installatørerne", mener Palle Jensen.

wedi GmbH

Sponseret

wedi leverer badeværelseselementer til unikt lejlighedshotel

Guldager A/S

Sponseret

Guldager overtager Servicebilen ApS / Vision Watercare

Relateret indhold

29.02.2024Installator.dk

DSV overgår Tesla med verdens største tagplacerede solcelleanlæg

29.02.2024Installator.dk

Tidlig lærlingeindsats giver resultater

28.02.2024Installator.dk

Caverion skal installere ladestandere til Circle K’s erhvervskunder

28.02.2024POWER TECHNIC ApS

Sponseret

2W DC/DC-konverter med en eller to udgange

27.02.2024Alcadon ApS

Sponseret

Hvad bliver mon hevet mest ned fra antenne-hylden hos Alcadon for tiden?

27.02.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Skru op for hyggen og ned for standby-forbruget med den nye Wiser-lysdæmper fra Schneider Electric

27.02.2024PHOENIX CONTACT

Sponseret

Datastik: vælg et specifikt stik til en specifik applikation

23.02.2024Installator.dk

Overraskende nyt samarbejde mellem ladeoperatører

Jobmarked

Se alle

DFDS

Skibselektriker

Ohøj! Vil du være en vigtig del af den kritiske infrastruktur, der ad vandvejen betjener kunder og samfund i og uden for Europa? Er du på udkig efter et udfordrende job til søs, hvor du vil spille en vigtig rolle på et højt specialiseret team? Så søg jobbet som Skibselektriker.

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

30.03.2024

EWII

Elektriker til gadelys

Vi har masser at lave med at sørge for lys i gaderne og dermed øge trafiksikkerheden for tusindvis af borgere i hele Trekantområdet – derfor mangler vi dig som kollega. Du bliver en del af et kompetent team bestående af dygtige elektrikere, og din dagligdag vil foregå i et arbejdsmiljø præget af selvstændighed, godt samarbejde og fokus på din personlige sikkerhed i arbejdet.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Silhorko

Servicetekniker (Sjælland)

Har du en håndværksmæssig baggrund og lyst til at udbygge dine tekniske kompetencer? Drømmer du om at være en del af en af Danmarks førende virksomheder indenfor vandbehandling? Så er det måske dig, vi søger som Servicetekniker ved Silhorko-Eurowater A/S til servicering af kunder på Sjælland

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Silhorko

Montør

Er du uddannet rustfri klejnsmed, og har du erfaring med rørinstallationer? Kunne du tænke dig at blive en del af en virksomhed i vækst, der arbejder mod et fælles mål – at sikre rent vand? Så er det måske dig, vi søger som Montør til vandværksafdelingen ved Silhorko-Eurowater A/S

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Genvex

Relationsskabende teknisk konsulent til ventilationsafdelingen

Til Salg & Support-teamet hos KVM-Genvex mangler vi lige nu en passioneret og engageret salgskonsulent, der brænder for at opbygge stærke kunderelationer og forstår at være ansigtet udadtil for vores ventilationsløsninger.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

08.03.2024

Fagerhult AS

Belysningsrådgiver - Vest

Vi søger dig som har lyst til at sælge de bedste belysningsløsninger

Område

Midtjylland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Vølund Varmeteknik A/S

VØLUND VARMETEKNIK søger servicetekniker på Sjælland

Har du erfaring fra køle-, el- eller VVS-branchen? Så har vi det helt rette job til dig 👉🏼

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Fagerhult AS

Vi søger dig som har lyst til at sælge de bedste belysningsløsninger.

Belysningskonsulent Øst

Område

Hovedstaden

Ansøgningsfrist

Snarest muligt

Zealand Business College

Faglærer til forsyningsoperatør-uddannelsen på ZBC Slagelse

Vil du være med til at få uddannelsen til forsyningsoperatør på Sjælland godt fra start?

Område

Sjælland

Ansøgningsfrist

29.02.2024

Syddansk Erhvervsskole

Faglærer til elektrikeruddannelsen – hovedforløb og hvidevarer

Har du lyst til en ny rejse i dit arbejdsliv med udgangspunkt i din baggrund som elektriker? Så vil vi meget gerne i dialog med dig om muligheden for at blive faglærer på Syddansk Erhvervsskole.

Område

Syddanmark

Ansøgningsfrist

02.03.2024

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.

Se flere temaer

Events

Se alle
KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
Kursus
Varmepumper - VE-Installatør

Vil du være VE-installatør af varmepumper? KEA får dig klar til godkendelse.

Dato

02.02.2024

Sted

Hellerup

KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
Kursus
Solcelleanlæg - VE-Installatør

Vil du være VE-installatør af solcelleanlæg? KEA kvalificerer dig til at blive godkendt.

Dato

05.02.2024

Sted

København NV

KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI
Kursus
Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier

Få kompetencerne til at håndtere det korrekte valg af materialer ifm. forskellige typer af konstruktioner.

Dato

08.02.2024

Sted

Hellerup

Danvak
Kursus
Ventilation fra A til Z

Vi tilbringer størstedelen af vores tid indendørs, og derved indånder vi primært luft, der har været i bygningen i længere tid, eller luft der har været forbi et ventilationsanlæg. Det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, hvis denne luft ikke er tilpas ren, derfor har alle bygninger brug for et velfungerende og energieffektivt ventilationssystem.

Dato

27.02.2024

Tid

08:00

Sted

Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Danvak
Kursus
Ventilation fra A til Z

Vi tilbringer størstedelen af vores tid indendørs, og derved indånder vi primært luft, der har været i bygningen i længere tid, eller luft der har været forbi et ventilationsanlæg. Det kan have sundhedsmæssige konsekvenser, hvis denne luft ikke er tilpas ren, derfor har alle bygninger brug for et velfungerende og energieffektivt ventilationssystem.

Dato

27.02.2024

Tid

08:00

Sted

Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Dimex
Messe
Nedtællingen til Light + Building 2024 er i gang

Fra den 3. – 8. marts 2024 afvikles verdens førende messe for belysning og bygningsteknologi. Her præsenterer mere end 2.000 udstillere det sidste nye indenfor belysning, elektriske installationer samt automation, sikring og netværksløsninger.

Dato

03.03.2024

Tid

08:00

Sted

Frankfurt am Main