Arkitekter og ingeniører mister indflydelse hos bygherre, og kvaliteten i dansk byggeri har aldrig været ringere!

Det mener Claus Andreasson, generalsekretær i Danvak.

24.08.2020

Sponseret

Danvak

Det er i dag normalen, at et byggeri er behæftet med hundredvis af fejl og mangler, når det overdrages til bygherren. En situation som naturligvis frustrere mange bygherrer, men paradoksalt nok så forsvinder fagligheden i disse år igennem hele byggeriets værdikæde.

Mange bygherrer har i dag ansat generalister eller jurister i deres byggeafdelinger. Det gør, at de er meget afhængige af fagligheden hos deres rådgivere i forbindelse med håndteringen af byggeprojekter.

Men nu viser en ny undersøgelse, at arkitekterne mister indflydelse i designfasen og under selve byggefasen. Undersøgelsen er foretaget af Dansk Arkitektpanel, der er et panel med fokus på tendenser, udfordringer og konjunkturer inden for arkitektbranchen bestående af arkitekter og rådgivere. I undersøgelsen ligges der til grund, at ingeniørerne har overtaget indflydelsen bl.a. med deres massive opkøb af arkitektvirksomheder, vi har set de seneste år.

Hos Danvak ser vi også tendensen, at fagligheden forsvinder fra byggeriet.

Ligesom arkitekterne oplever fag-ingeniørerne også, at deres rådgivning reduceres til et minimum. Dette viser sig tydeligt i den voksende tendens med ”funktionsudbud”, hvor fagrådgiveren udarbejder et begrænset projekt, som ikke er bygbart, det overlades nemlig til entreprenøren at lave den endelige projektering og kordinere med de øvrige fag.

Tendensen er også, at fagtilsyn forsvinder, for det er jo entreprenøren, der har projekteret og dermed lavet projektet, og hvem skal så kontrollere, at entreprenøren lever op til det, han selv har skrevet?

Man kan selvfølgelig argumentere for at faglighed og faglig stolthed hos entreprenøren sikrer kvaliteten igennem byggeriet, men når alt handler om laveste pris, kan heller ikke den faglige stolthed sikre et godt byggeri.

Det er paradoksalt, at på trods af alt det vi ved om energieffektivt byggeri, nye energibesparende materialer, fokus på bæredygtighed og ikke mindst regeringens mål om at nedbringe vores CO2 aftryk med 70%, så viser rapporter fra HOFOR, at nye bygninger bruger 60% mere energi til opvarmning end bygningsreglementet foreskriver.

Alarmerende merforbrug
Forsyningsselskabet HOFOR har tidligere offentliggjort udregninger, som viser, at store københavnske bygninger har et merforbrug af fjernvarme på op til 60 pct. i forhold til Bygningsreglement 2015, selv om der på papiret ofte er tale om energivenlige byggerier.

Niels Boel, medlem af Danvaks faggruppe Danvak Smart Building og til daglig markedschef for specialistydelser hos WSP som har teknisk fagtilsyn som kernekompetence, tilføjer:

”Når vores specialister bliver tilkaldt til en byggesag i forbindelse med tilsyn eller 3. parts kontrol, så oplever vi desværre ofte projekter, hvor de tekniske anlæg ikke fungerer optimalt. Specielt sammenhængen imellem styring af de enkelte anlæg er ofte et problem.

Da bygherrens kravspecifikation ofte er meget løseligt beskrevet, kan det være vanskeligt at stille krav efterfølgende – særligt juridisk og økonomisk - da grundlaget for opgaven slet ikke er specifikt nok.

At der så ofte slet ikke foretages fagtilsyn, eller dette begrænses til en visuel inspektion, gør jo ikke tingene bedre”.

Med dette in mente er det måske på tide at få fagligheden tilbage i byggeriet?

Claus Andreasson
Generalsekretær, Danvak

Mere fra...

11.06.2023Danvak

Sponseret

Danvaks ventilationskursus giver dig grundlæggende viden og solide redskaber til at imødekomme branchens voksende behov

19.12.2022Danvak

Sponseret

Danvaks ventilationskursus giver dig grundlæggende viden og solide redskaber til at imødekomme branchens voksende behov

05.09.2022Danvak

Sponseret

Bliv klogere på BR18’s brandkrav og løsninger

26.07.2022Danvak

Sponseret

Danvak etablerer nyt eksklusivt ledernetværk

20.05.2022Danvak

Sponseret

Er en varmepumpe med varmelager den bedste løsning?

05.03.2021Danvak

Sponseret

Bliver din bygning Corona-syg af nedlukning?