Er en varmepumpe med varmelager den bedste løsning?

Hvis en varmepumpe kun kører når strømmen er billig, og den producerede varme lægges på lager til senere brug, så får man meget billig og 100 % grøn opvarmning.

20.05.2022

Sponseret

Danvak

Et eksempel på varmeprisen for 4 døgn vises herunder for fire forskellige anlægskonfigurationer for 4 dage i marts måned.

Buffertanken (varelageret) vil ofte kunne erstatte indedelen af en traditionel luft-vand varmepumpe. Merprisen for et anlæg med et 700 – 800 liter buffertank er derfor kun
ekstraprisen for det overordnede styresystem, ca. 5.000 kr. En Varmepumpe med buffertank og intelligent styring efter elprisen ændrer totalt såvel samfundsøkonomi som brugerøkonomi for individuelle varmepumper, som der skal monteres adskillige hundrede tusinde af de kommende år til erstatning for ca. 400.000 gasfyr, der skal udfases – siger Poul E. Kristensen fra Compact Heat Storage.

I nogle tilfælde er tilslutning til fjernvarme en god løsning, hvis den varme som fjernvarmeanlægget leverer er grøn.Det kan være spildvarme fra affaldsforbrænding, industriel spildvarme, varme fra centrale solvarmeanlæg, eller spildvarme fra et datacenter. Derimod kan man stille spørgsmålstegn ved, om varme produceret på basis af flis og træpiller er grøn og vedvarende, specielt hvis der er tale om biomasse
som importeres.

Støjende varmepumper
Og så lige en kommentar til den verserende debat blandt andet i ugebladet  Ingeniøren, hvor der forrige fredag var en leder med overskriften ” Individuelle varmepumper på vores huse er for dyre, kortsigtede og miljøskadelige”. Det
må siges at være en meget bombastisk udmelding fra et af landets førende tekniske medier – siger Poul E. Kristensen.

Et centralt nærvarmeanlæg med én større varmepumpe er at foretrække i almennyttigt boligbyggeri, hvor man har organisationen til at administrere det fælles varmeanlæg. Etableres nærvarmeanlægget ved private udstykninger, skal der oprettes et driftsselskab for den fælles varmeforsyning, og hvem skal overtage dette når byggefirmaet forlader pladsen? Her er svaret at vælge støjsvage individuelle
varmepumper, som nok er dyrere, men en meget mere tilfredsstillende løsning for alle parter.

Mere fra...

11.06.2023Danvak

Sponseret

Danvaks ventilationskursus giver dig grundlæggende viden og solide redskaber til at imødekomme branchens voksende behov

19.12.2022Danvak

Sponseret

Danvaks ventilationskursus giver dig grundlæggende viden og solide redskaber til at imødekomme branchens voksende behov

05.09.2022Danvak

Sponseret

Bliv klogere på BR18’s brandkrav og løsninger

26.07.2022Danvak

Sponseret

Danvak etablerer nyt eksklusivt ledernetværk

20.05.2022Danvak

Sponseret

Er en varmepumpe med varmelager den bedste løsning?

05.03.2021Danvak

Sponseret

Bliver din bygning Corona-syg af nedlukning?