Bliv klogere på BR18’s brandkrav og løsninger

I 2018 blev der foretaget en række ændringer i bygningsreglementet angående brandsikring. Som projekterende og udførende bygningsarbejder har BR18 betydet en omstrukturering af den måde, der arbejdes med brandsikring af bygninger på. Kravene til brandsikring er samtidigt blevet skærpet, mens den nye ordning med certificerede rådgivere har gjort, at dokumentationskravene er blevet mere omfattende.

05.09.2022

Sponseret

Danvak

Hvad er brandsikring, og hvorfor er det vigtigt?
Moderne bygninger skal leve op til en lang række krav – både fra lovgivningens og slutbrugernes side. For at kunne leve op til disse krav, forudsætter det, at der foretages én eller flere gennemføringer i bygningens brandmæssige adskillelser. Er gennemføringen ikke korrekt brandsikret, udgør den en sikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med brand.
Det er dog ikke kun af sikkerhedsmæssige årsager, at det er vigtigt at brandsikre gennem-føringerne korrekt.
Som bygningsarbejder skal du kunne dokumentere, at de brandlukninger du anvender, er godkendte og testede. Anvender du en præ-accepteret løsning, er dokumentationsprocessen forholdsvis simpel, da løsningerne allerede er gennemtestede. Bruger du derimod ikke en præ-accepteret løsning, skal du kunne dokumentere, at brandtætningen overholder adskillelsens krav til brandsikring. Det kan blandt andet betyde, at du skal foretage en brandtest af den valgte løsning, hvilket både er dyrt og tidskrævende.
At du som bygningsarbejder har viden om brandsikring, gør dig i stand til at projektere og/eller bygge en mere sikker bygning, som overholder både tidsplan og budget.

Få indsigt i BR18’s krav til brandsikring, de præaccepterede løsninger og den nye ordning for certificerede rådgivere
Danvaks kursus ”Introduktion til BR18, brandsikring, krav og løsninger” har til formål at give dig et fundament af viden inden for brandsikring, som du efterfølgende kan bygge videre på.
Til kurset får du en introduktion til BR18’s kapitel 5 samt de krav og løsninger, der stilles til brandlukninger i bygninger. På kurset beskæftiger vi os også med den nye certificeringsordning for rådgivere, så du bliver bekendt med, hvilken betydningen ordningen har for dig i praksis.

Hvem henvender kurset sig til?
Kurset henvender sig til dig, der projekterer et byggeri – du kan fx være rådgiver, byggeleder eller entreprenør – og til dig, der udfører arbejdet i praksis. Der er ingen forudsætninger for, at du kan deltage på kurset. Så længe du har en bygningsteknisk baggrund, kan du følge med og få gavn af undervisningen.

Sådan forløber kurset
Undervisningen er tilrettelagt som dialogbaserede forelæsningsmoduler med udgangspunkt i forskellige temaer. Undervejs vil der være små afbræk med en fysisk introduktion til nogle af de produkter, vi gennemgår i undervisningen.

Udbytte af kurset

  • Viden om de præ-accepterede løsninger.
  • Forståelse for vigtigheden af, at brandlukninger så vidt muligt følger de præ-accepterede løsninger, samt indblik i de konsekvenser der opstår, når man ikke bruger præ-accepterede løsninger.
  • Kort introduktion til BR18 kapitel 5 ”Brand”.
  • Viden om, hvilken rolle de certificerede brandrådgivere spiller både i forbindelse med planlægningsfasen og efterfølgende kontrol.
  • Viden om de forskellige brandklassifikationer for brandlukninger.
  • Viden om omfanget og forløbet af dokumentationsprocessen.
  • Viden om DKV-planer i forbindelse med nye og eksisterende byggerier.
  • Forståelse for forskellige produkter til brandtætning og deres anvendelse.
  • Viden om, hvor du finder information om de forskellige krav og løsninger.

Skal du med næste gang, vi afholder kurset ”Introduktion til BR18, brandsikring, krav og løsninger”?
Hvis du gerne vil deltage på kurset, kan du finde næste kursusdag på danvak.dk/aktiviteter.  Er du interesseret i andre områder inden for brandsikring, afholder vi også løbende kurser om brandsikring af ventilationsanlæg.
Har du spørgsmål til kurset, er du velkommen til at kontakte os på info@danvak.dk eller tlf.: 3636 9060

Mere fra...

11.06.2023Danvak

Sponseret

Danvaks ventilationskursus giver dig grundlæggende viden og solide redskaber til at imødekomme branchens voksende behov

19.12.2022Danvak

Sponseret

Danvaks ventilationskursus giver dig grundlæggende viden og solide redskaber til at imødekomme branchens voksende behov

05.09.2022Danvak

Sponseret

Bliv klogere på BR18’s brandkrav og løsninger

26.07.2022Danvak

Sponseret

Danvak etablerer nyt eksklusivt ledernetværk

20.05.2022Danvak

Sponseret

Er en varmepumpe med varmelager den bedste løsning?

05.03.2021Danvak

Sponseret

Bliver din bygning Corona-syg af nedlukning?