KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Bæredygtigt byggeri

Vil du bidrage til bæredygtighed i byggesektoren? Så få redskaberne til at certificere bygninger i samarbejde med andre faggrupper.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

11. september 2024

Slut dato

14. januar 2025

Foto: KEA

Efter forløbet kan du være med til at certificere bygninger som bæredygtige. Som en del af forløbet bliver du kvalificeret til at vurdere et byggeri ud fra sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver. De færdigheder, du får, styrker din faglighed på et område med stort potentiale og samfundsmæssig betydning.

Du lærer at vurdere materialer og komponenter ud fra deres bæredygtighed og totaløkonomiske egenskaber. Og du lærer at arbejde sammen med andre faggrupper. Desuden bliver du i stand til at vurdere og formidle bæredygtige tiltag overfor brugere, bygherrer og rådgivere.

Derudover lærer du at planlægge og indsamle data til Livscyklusanalyse (LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC), ligesom du lærer at udarbejde selve analyserne. Endelig benytter vi også lejligheden til at kigge på verdensmålene og DGNB.

DU LÆRER AT

På fagmodulet lærer du at:

 • Certificere bæredygtige byggerier i samarbejde med andre fagpersoner
 • Vurdere et byggeri ud fra sociale, økonomiske og miljømæssige perspektiver
 • Vurdere materialer og komponenter ud fra deres bæredygtighed og totaløkonomiske egenskaber
 • Vurdere og formidle mulighederne for bæredygtige tiltag overfor brugere, bygherrer og rådgivere
 • Planlægge og udarbejde Livscyklusanalyse (LCA) og totaløkonomiske beregninger (LCC)

UNDERVISNINGS­FORM

Undervisningsformen veksler mellem fremmøde- og onlineundervisning. Undervisningen afstemmes efter det faglige indhold. På den måde understøtter undervisningsformerne, at du får det størst mulige udbytte.

Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe et arbejde ved siden af studierne. KEA lægger vægt på, at du skal opleve vores undervisningsforløb som fleksible. Det kommer for eksempel til udtryk ved, at en del af undervisningen foregår om aftenen.

Det meste af akademiuddannelsen i byggeteknologi foregår som klasseundervisning, hvor fagstoffet gennemgås og efterfølges af opgaver, cases og øvelser.

Undervisningen trækker på viden og erfaringer fra de studerendes arbejdspraksis, og vi inviterer dig derfor til at bringe din eksisterende faglighed i spil sammen med dine medstuderende.

MÅLGRUPPE

Fagmodulet er for dig, som arbejder i bygge- og anlægsbranchen eller med rådgivning, og som ønsker en dybere forståelse for bæredygtige byggerier og certificeringerne af dem.

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 • Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 • CV med relevant erhvervserfaring

RELEVANT UDDANNELSE

 • En gennemført erhvervsuddannelse
 • Grunduddannelse for voksne
 • Gymnasial uddannelse
 • eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING. Kontakt vores STUDIEVEJLEDER, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.