KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Bygningsautomatik for FM-ledere

Hvad enten du er leder eller specialist, er der i rollen behov for at forstå de bygningsautomatiske anlæg, som styrer alt fra varme og ventilation til lys og køl.

Kategori

Uddannelse

Sted

København NV

Start dato

7. oktober 2024

Slut dato

11. december 2024

Det nye modul Bygningsautomatik for FM-ledere giver dig indsigt i jeres automatiske anlæg og gør det muligt for dig at forstå og orientere dig i jeres eksisterende anlæg og sammenhængen mellem anlæg. Samtidig opbygger du igennem modulet en indsigt i, hvordan centralt fastsatte og producerede energidata kan bruges til at indstille jeres anlæg, men også hvordan anlægget kan levere nye data og indsigter retur til jeres centrale energi og beregningsenheder.

Det er veldokumenteret, at mange - også helt nye - anlæg har potentiale for optimering i forhold til energiforbrug og bygningskomfort for bygningens kunder og brugere. Et centralt værktøj vil være anlæggets indreguleringsrapport, som du vil lære at kunne anvende og stille kvalificerede spørgsmål i forhold til. Dette vil sætte dig i stand til at kunne lede på yderligere optimering af jeres anlæg.

INDHOLD PÅ FAGET

 • Opbygning, styring og indregulering af CTS- og BMS-anlæg
 • Optimering af bygningsdrift gennem anvendelse af energidata
 • Grundprincipper i indregulering og læsning af indreguleringsrapporter
 • Protokolsprog

DIT UDBYTTE

Du vil opnå en grundlæggende viden om relevante tekniske installationer, som kan opsamle og bearbejde data inden for varme, ventilation og lys samt opnå indsigt i de kommunikationssystemer, som understøtter samspillet mellem de forskellige former for automatik.

Du vil være i stand til at kunne anvende en indreguleringsrapport som ledelsesværktøj for videre optimering af driften af den samlede bygningsmasse, der indgår i ledelsesansvaret.

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 • Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 • CV med relevant erhvervserfaring

RELEVANT UDDANNELSE

 • En gennemført erhvervsuddannelse
 • Grunduddannelse for voksne
 • Gymnasial uddannelse
 • eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING. Kontakt vores STUDIEVEJLEDER, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.