To danske brødre sætter europæisk ista-fingeraftryk

De danske brødre Peter og Henrik Justesen har IT i blodet. De har skabt og udviklet regnskabssystemet Mirus, der i dag anvendes af ista over hele Europa.

Peter og Henrik (th.) Justsen er hjernerne bag regnskabssystemet Mirus, som foreløbigt bruges i fem europæiske lande. Foto: Michael Damsgaard..

To danske brødre, Peter og Henrik Justesen, har været med til at lægge grunden til istas europæiske succes. De er nemlig hjernerne bag ”Mirus”, der er baseret på dansk lov og tradition,  som er et af de 3 regnskabssystemer, ista på internationalt plan har valgt at satse på.

”IT-arkitekter” i strategiafdelingen
Peter og Henrik arbejder hjemmefra og på jysk vis, fortæller Peter Justesen lidt beskedent om, at de i dag er ansat som ”arkitekter” i ista International’s strategiafdeling.

De har været med til at starte istas udviklingsafdeling i Polen op, og i dag står Henrik Justesen for videreudviklingen af systemet, imens Peter Justesen bruger sin tid på at analysere og implementere Mirus i andre europæiske lande.

Regnskabssystemer siden 1987
Peter Justesen har arbejdet med at udvikle regnskabssystemer siden 1987, hvor han arbejdede freelance for Varmekontrol, der i dag er en del af ista Danmark. I 2002-2003 samlede han alle sine mangeårige erfaringer og skabte det system, man arbejder med i dag, og dét, der siden er blevet udviklet til brug på det internationale varmeafregningsmarked.

”Da vi fusionerede med ista i 2006 begyndte vi en integrationsproces, der varede omkring et års tid, og i 2007 udfasede man de to systemer, ista på det tidspunkt arbejde med, og satsede på Mirus”, fortæller Peter Justesen.

Det var også i 2007, at Peters bror, Henrik Justesen blev en del af ista.

”Det varmeregnskabssystem, vi brugte i Varmekontrol, skulle håndtere godt 40.000 lejligheder. I ista-regi skulle vi kunne håndtere en halv million lejligheder. Det var en eskalering på gange 10, og det krævede naturligvis ressourcer. Samtidig skulle systemet løbende videreudvikles, for der dukkede hele tiden nye ting op, det også skulle kunne”, fortæller Peter, og han er ikke i tvivl om, at ista i dag har et system, der er super automatiseret – netop ét af de succeskriterier, der er i forhold til fremtiden.

ista Danmark går internationalt
I dag bruges Peter og Henriks system i fem lande i Europa og flere er på vej, og hårdt presset medgiver Peter, at det da er en meget god tanke.

”Da vi implementerede systemet i ista Danmark faldt det sammen med, at man i ista International var i gang med en proces, der skulle reducere de på det tidspunkt 29 forskellige regnskabsprogrammer, der blev brugt, til tre, som fremadrettet skulle være corporate platforms".

Henrik og Peter blev tilknyttet den internationale udviklingsafdeling i Polen.

”I en lang periode tilbragte vi praktisk talt halvdelen af vores liv i Polen”, fortæller Peter med et smil. I dag er de to ansat i strategiudviklingsafdelingen som IT-arkitekter.

På forkant med udviklingen
Peter rejser meget rundt for at analysere, hvad det kræves, når endnu et nyt land skal i gang med at bruge Mirus, og imens han ikke længere trykker på tasterne, holder Henrik sig, ifølge ham selv, til teknikken.

”Jeg sikrer, at den løbende udvikling af systemet lever op til en standard, så det også i fremtiden forbliver et funktionelt system, der er på forkant med udviklingen”.

Fælles for dem begge er dog, at de kender systemet indefra og ud, og videreudviklinger ser de ikke som problemer men som nye muligheder. ”For er man i stand til at se holistisk på problemerne frem for blot at se på et enkeltstående problem, så har man noget at bygge videre på”, lyder det.

Blandt de nyudviklinger, Henrik Justesen har stået for, er readings manager, der anvendes i Mirus systemet, og som har betydet, at hvor det tidligere tog et halvt år at implementere et nyt produkt i systemet, er området nu generaliseret så meget, at det kan gøres på en uges tid – og gælder det målere, hvor det blot er specifikationerne, der er ændret, kan de implementeres i systemet på et par dage.

”Det betyder jo, at vores kunder i sidste ende sparer både tid og ærgrelser, og det er jo i princippet det, det er vores mål”, slutter de to brødre med IT i blodet, Henrik og Peter Justesen.

Mere fra...

07.11.2019ista Danmark A/S

Sponseret

Følg temperaturen i boligen

22.10.2018ista Danmark A/S

Sponseret

ista gør noget ved bæredygtigheden

20.11.2017ista Danmark A/S

Sponseret

Integration er fremtiden

24.04.2017ista Danmark A/S

Sponseret

Plus Bolig i Aalborg: Vi fremtidssikrer vore boliger

19.10.2016ista Danmark A/S

Sponseret

Ista MinuteView mindsker vand- og energispild i Aalborg

09.11.2015ista Danmark A/S

Sponseret

To danske brødre sætter europæisk ista-fingeraftryk