Ista MinuteView mindsker vand- og energispild i Aalborg

Energiovervågning er et af de store serviceområder i fremtiden. Også hos Plus Bolig i Aalborg, hvor man er i gang med at implementere ista MinuteView i selskabets ejendomme - et nyt, webbaseret system til driftsovervågning, som ikke blot skal mindske vand- og energispild, men også frigive ressourcer.

Med ista MinuteView er det muligt at følge forbrugsværdier online helt ned på minuttet. Samtidig er det muligt at sætte fejlalarmer med egne grænseværdier, som sendes via mail eller SMS..

”Med det nye system skal vi ikke længere fysisk gå rundt med en notesblok og skrive ned som i gamle dage, og alene der ligger der rigtig mange sparede mandetimer, som vi kan bruge på mere relevante opgaver. Samtidig er vores mål med MinuteView, at vi kan følge forbruget”. Det siger teknisk leder Alex Larsen fra Plus Bolig i Aalborg, der har godt 4.000 lejemål og 60 afdelinger, og hvor man netop nu er i fuld gang med at installere MinuteView i langt de fleste afdelinger.

”Med det gamle system er én ting nemlig at aflæse målerne, en anden ting er, at det kræver en person, som gider forholde sig til det, der aflæses. Nu kan man vælge at få en besked, når der er et overforbrug, og det giver tryghed. Jeg ved, at mit system hele tiden overvåges, og jeg kan gå ind og følge det online alle døgnets 24 timer”, siger Alex Larsen.

Lækager kan opdages hurtigere
Ifølge Torben Mathiasen fra ista Varmekontrol, oplever man ofte, at målerne læses af, men på grund af travlhed, laves der ikke en vurdering af, om der er noget galt med forbruget, så når årsafregningen kommer, og der eventuelt har været et overbrug på en måler igennem længere tid, får forbrugeren en ekstraregning”.

Alex Larsen fortæller, at man tidligere har haft flere brud på rør i vejen, hvor vandet er løbet ud under asfalten hen til brønden – altså en skade, der ikke blev opdaget, før vejen blev undermineret. ”Det vil vi opdage langt, langt tidligere nu”, fastslår han.

I teknikrummene hos Plus Bolig har man desuden valgt at opsætte fugtmålere og elmålere, hvor det er relevant, og de overvåges også af MinuteView. ”Så ryger der en ventil på et varmerør, og der smides damp ud i rummet, får vi en fugtalarm, hvorefter vi kan finde og udbedre skaden”.

Skaber tryghed og sparer ressourcer
Målet med MinuteView er netop, at boligselskaberne kan få skabt tryghed i forhold til, at de hurtigere vil opdage et overforbrug. Har en ejendom installeret MinuteView modtager den person, man har valgt til opgaven, nemlig en alarm, hvis der ses et unaturligt forbrug på en måler.

”Det er ressourcebesparende”, siger Torben Mathiasen, og han tilføjer, at der er et øget pres fra omverdenen på boligselskaberne, i forhold til at de skal skære i omkostningerne, effektivisere deres drift og holde huslejerne i ro samtidig med, at de skal sørge for, at der ikke er unødigt spild af vand og energi.

”Energiovervågning er derfor et af de store serviceområder i fremtiden, og ista MinuteView er et relativt prisbilligt system at sætte op i forhold til det, der ellers findes på markedet”.

Alarmer med egne grænseværdier
Med MinuteView kan man selv sætte grænseværdierne for, hvornår man gerne vil have alarm for afvigelse. Overskrides de, gives alarm. En lækage eller anden uhensigtsmæssig brug af vand og energi kan opdages i tide, et eventuelt 0-forbrug kan også undersøges, og budgettet kan holdes.

Systemet kan ligeledes måle den afkøling af vand, der sker i bygningen – indgangstemperaturen i forhold til udgangstemperaturen – og dermed kan det regnes ud, hvor effektivt det varme vand udnyttes. Udnyttes varmen ikke optimalt, kan systemet justeres, og på fjernvarmeforsynede anlæg kan man dermed undgå ”incitamentsafgiften” – populært kaldet ”strafafgiften”.

En hvilken som helst kommunikationsenhed, der bruger M-Bus, kan desuden tilsluttes MinuteView; fugtmåleren, elmåleren i teknikrummet, måleren, der måler fællesforbrug i området og elmåleren, der måler cirkulationspumpen.

Fremtidssikrer boliger digitalt
”Ydermere har vi valgt at køre MinuteView og CTS-styingen sammen de steder, vi har CTS-styring. Det betyder, at man kun skal logge ind ét sted”, lyder det fra Alex Larsen, der slutter af med at slå fast, at installationen af MinuteView bl.a. sker, fordi bestyrelsen i Plus Bolig har valgt, at man skal være digitale og ikke stå tilbage i forhold til teknologien. ”Det giver god mening, og det fremtidssikrer vore boliger. Så det gør vi”.

Mere fra...

07.11.2019ista Danmark A/S

Sponseret

Følg temperaturen i boligen

22.10.2018ista Danmark A/S

Sponseret

ista gør noget ved bæredygtigheden

20.11.2017ista Danmark A/S

Sponseret

Integration er fremtiden

24.04.2017ista Danmark A/S

Sponseret

Plus Bolig i Aalborg: Vi fremtidssikrer vore boliger

19.10.2016ista Danmark A/S

Sponseret

Ista MinuteView mindsker vand- og energispild i Aalborg

09.11.2015ista Danmark A/S

Sponseret

To danske brødre sætter europæisk ista-fingeraftryk