Følg temperaturen i boligen

En ny feature i ista online er visninger for istas temperaturmålere. Visningerne giver et nøjagtigt overblik over komforten og indeklimaet i boligen, og dermed mulighed for at optimere. Både beboerne og administrator kan se informationerne i ista online.

Øverst tv: Drill down på en måned giver en gennemsnitsvisning pr. dag. Øverst th: Drill down på en dag giver aflæsningerne for den enkelte måler. Midten: Gennemsnitskurve som ved mouse over viser gennemsnitsværdien. Nederst: Mouse over på søjlen giver max og min temperaturerne..

ista online er stedet, hvor beboere kan få et overblik over forbruget i boligen og dermed selv have hånd i hanke med vand- og varmeregningen.
Netop fordi ista online i høj grad hjælper til at give beboerne overblik, udvikles portalen løbende, og nu er visninger for istas temperaturmålere også kommet til. ”Faktisk kan man se alle målere i et lejemål, og dermed få et nøjagtigt overblik over, hvor vand og energi bruges”, siger Jens Lunding, teknisk chef hos ista.

Med de nye temperaturvisninger kan man se, hvor der er varmest, og man kan se maximum og minimumstemperaturen på en dag, ligesom man kan se den samlede gennemsnitstemperatur i sin bolig.

”Det er en rigtig god og billig måde for beboeren til at overvåge sit komfortniveau på, så man ikke har en temperatur, der er højere end nødvendigt. En høj varmetemperatur betyder et højt energiforbrug og dermed en højere regning”, lyder det fra Jens Lunding.

Han fortæller videre, at man ved at holde øje med temperaturen også kan minimere risikoen for fugt i lejligheden, så man kan forbedre indeklimaet. ”Har man en høj temperatur med en relativ fugt, er risikoen for fugtproblemer lav, har man derimod en lav temperatur og samme mængde fugt, er risikoen for skimmelsvamp i boligen større”.

For administrator giver temperaturmålingerne i boligerne et godt overblik over det generelle optimeringspotentiale ved at sammenholde temperaturmåleringer med energiforbrug. Det grundlag giver bedre muligheder for at rådgive beboeren om mulighederne for at spare på energien og dermed give beboeren en bedre service.

”Ofte kan det være dyrt at indsamle og forholde sig til forbrugsdata, men med istas temperaturmåler og visningen i ista online, kan det ske uden de store omkostninger, fordi temperaturmålerne kan kobles ind i det eksisterende måler set-up”.

Ser man temperaturmåling i et lidt større perspektiv, kan monitorering af temperaturen i en ejendom være en faktor i forhold til, hvornår det eksempelvis kan betale sig at efterisolere eller isætte nye vinduer.

Mere fra...

07.11.2019ista Danmark A/S

Sponseret

Følg temperaturen i boligen

22.10.2018ista Danmark A/S

Sponseret

ista gør noget ved bæredygtigheden

20.11.2017ista Danmark A/S

Sponseret

Integration er fremtiden

24.04.2017ista Danmark A/S

Sponseret

Plus Bolig i Aalborg: Vi fremtidssikrer vore boliger

19.10.2016ista Danmark A/S

Sponseret

Ista MinuteView mindsker vand- og energispild i Aalborg

09.11.2015ista Danmark A/S

Sponseret

To danske brødre sætter europæisk ista-fingeraftryk