KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Energikonsulent 1

Bliv certificeret energikonsulent for mindre bygninger.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

21. august 2024

Slut dato

11. oktober 2024

Foto: KEA

Efter forløbet kan du udføre den lovpligtige energimærkning af enfamiliehuse i forbindelse med salg for et godkendt firma. Du kan også vælge selv at starte virksomhed og søge godkendelse.

Du får redskaberne til at opmåle, analysere og registrere forhold, som har indflydelse på energiforbruget. Og så bliver du klædt på til at udarbejde energimærkningsrapporter samt formidle energimærkningsordningen for enfamiliehuse.

Desuden lærer du at vurdere softwaregenererede besparelsesforslag ud fra faktorer som arkitektur, indeklima, komfort, brugeradfærd og økonomi – og foreslå supplerende besparelser på baggrund af dine egne overvejelser.

Du lærer at kende forskel på materialers isoleringsevne og forstå vedvarende energianlæg (VE-anlæg), såsom solceller, solfangere og varmepumper. Og du bliver klædt på til at forstå energimærkeordninger (EMO og BB), bygningsreglementet og andre relevante regler.

HYBRID UNDERVISNING

På dette modul er undervisningen hybrid. Det vil sige, at du selv kan bestemme, om du vil følge undervisningen ved fysisk fremmøde eller deltage online. Valget er dit!

Vær opmærksom på, at eksamen dog ofte vil foregå ved fysisk fremmøde.

DU LÆRER AT

 • Udarbejde energimærkningsrapporter og formidle energimærkningsordningen for enfamiliehuse
 • Opmåle, analysere og registrere forhold, som har indflydelse på energiforbruget
 • Vurdere softwaregenererede besparelsesforslag ud fra faktorer som arkitektur, indeklima, komfort, brugeradfærd og økonomi
 • Forstå vedvarende energianlæg (VE-anlæg), såsom solceller, husstandsvindmøller og varmepumper
 • Bruge energimærkningsværktøjet Energy10
 • Forstå energimærkningsordning (EMO), BedreBoligordningen (BB), bygningsreglementet og lignende regler

UNDERVISNINGS­FORM

Undervisningen er tilrettelagt, så du kan passe dit arbejde ved siden af studierne. Der er 7 undervisningsdage, og imellem disse undervisningsdage skal du afprøve din viden på selvvalgte øvebygninger samt en udleveret case. Du skal derfor forvente en betydelig arbejdsbyrde afhængig af forudgående kompetencer.

Det vil være muligt at deltage i undervisningen virtuelt i det omfang det giver mening. Dette aftales med underviser. Du skal dog forvente obligatorisk fremmøde på min 1 dag i løbet af fagmodulet, da der på dag 6 i forløbet vil der være obligatorisk fremmøde. Denne dag skal der undervises og øves på en fysisk bygning i hovedstadsområdet.

Forløbet afsluttes med en prøve, der består af en praktisk del (2 timer) og en skriftlig del (6 timer).

Den praktiske del tager udgangspunkt i en række opgaver, hvor du skal opmåle og registrere bygningsdele og komponenter. Til den skriftlige del skal du  udarbejde en energimærkerapport på baggrund af en case, som du får udleveret.

Bedømmelsesgrundlaget er den studerendes skriftlige besvarelse. Der gives en karakter efter 7-trinsskalaen.

MÅLGRUPPE

Fagmodulet retter sig mod dig, som ønsker at blive energikonsulent og arbejde med energimærkning.

Hvis du er interesseret, bedes du kontakte KEA. Så vil vi vurdere dit faglige niveau og give dig vores anbefalinger til, om du vil kunne gennemføre forløbet.

Efter forløbet er der mulighed for at søge certificering hos Energistyrelsen. Ansøgningen skal vedlægges bevis for beståelse af ovennævnte prøve, dokumentation af din faglige baggrund og et akkrediteret kvalitetsstyringssystem for virksomheden.

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 • Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 • CV med relevant erhvervserfaring

RELEVANT UDDANNELSE

 • En gennemført erhvervsuddannelse
 • Grunduddannelse for voksne
 • Gymnasial uddannelse
 • eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING. Kontakt vores STUDIEVEJLEDER, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.