KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Energikonsulent II

Uddannelsen til energikonsulent i flerfamilie og erhverv certificerer dig til at kunne energimærke alle typer bygninger.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

23. oktober 2024

Slut dato

13. november 2024

Foto: KEA

For at tage dette modul skal du være certificeret som ENERGIKONSULENT FOR ENFAMILIEHUSE.

For at bestå kurset Energikonsulent 2 - Flerfamiliehuse og erhverv er det afgørende, at du har gode forudsætninger for at kunne forstå bygningsfysik, matematik, beregninger af varmeanlæg og ventilationsanlæg.

Kurset dækker den nødvendige viden for at kunne indtaste bygninger i energimærkningsværktøjerne. Der tages udgangspunkt i en konkret bygning som indtastes under kurset.

HYBRID UNDERVISNING

På dette modul er undervisningen hybrid. Det vil sige, at du selv kan bestemme, om du vil følge undervisningen ved fysisk fremmøde eller deltage online. Valget er dit!

Vær opmærksom på, at eksamen dog ofte vil foregå ved fysisk fremmøde.

DU LÆRER OM

  • Regler som specifikt omhandler flerfamiliehuse med hensyn til energiforbrug og indeklima, herunder energimærke efter faktisk forbrug
  • Installationer i større bygninger (større ventilationsanlæg, større VE-anlæg mv.), tilstand og virkningsgrad af varmegenvindingsanlæg for bygningers installationer
  • Køleanlægs art og typiske varmetab, herunder tilstand, virkningsgrad af evt. varmegenvinding
  • Belysningsanlæg (belysningsarmaturer og styring mv.)

DIT UDBYTTE

Energikonsulent 2 - Flerfamiliehuse og erhverv udvider din viden og kompetencer indenfor energimærkning og energiforbedringer

Når du har gennemført modulet kan du:

  • Analysere og registrere (herunder opmåle) de forhold i et flerfamilieshus, som har indflydelse på den energimæssige ydeevne og indrapportere oplysninger i en af Energistyrelsen udpeget software
  • Vurdere relevans og kvalitet af de automatisk generede besparelsesforslag i beregningsværktøjet ift. arkitektoniske forhold, praktisk gennemførlighed, indeklima, komfort, brugeradfærd, overslagspriser for udførelse, besparelsespotentiale m.v.
  • Foreslå og vurdere relevans og kvalitet af supplerende besparelsesforslag udover de automatisk genererede, f.eks. ved at integrere bedre arkitektonisk kvalitet, levetidsbetinget behov for udskiftning af bygningsdele, kombinationer af tiltag, som giver bedre omkostningseffektivitet og/eller ved andre
    tilpasninger, som er relevante i den pågældende situation
  • Udarbejde energimærkningsrapport for flerfamilieshus og erhverv, herunder udvælge de mest relevante forslag og beskrive forslagene i præcis og letforståelig prosa

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.