Få styr på pilfingre

Airmasters nye Master/Slave system 4.6 kan overvåge og styre op til 16 Airmaster anlæg med ét betjeningspanel, som fx kan placeres inde hos pedellen eller den teknisk ansvarlige. På den måde undgår man bla. at pilfingre begynder at ændre programering

Nye muligheder med Master/Slave styring 4.6

Med det nye Master/Slave-system 4.6 er det muligt at overvåge og styre forskellige Airmaster anlæg, uanset model og tilbehør – alt sammen i ét system. Hvert rum forsynes med netop den luftmængde som er nødvendig for at sikre en optimal luftkvalitet. Ved hjælp af en CO2 sensor og/eller en bevægelsessensor, afpasses luftmængden individuelt og fuldstændig automatisk. Overvågning og styring af de enkelte anlæg og grupper foregår centralt på pedelens eller den teknisk ansvarliges kontor via ét betjeningspanel. Ved at styre forskellige typer af anlæg i forskellige rum med Master/Slave styring 4.6, holdes investerings- og driftsomkostninger på et minimum uden at der gives afkald på fleksibiliteten. 

Ny indblæsningstemperatursensor
Nu er alle Airmaster anlæg forsynet med en ny indblæsningstemperatursensor. Denne sikrer en hurtigere reaktion ved udsving i tillufttemperaturen. Dette giver en mere nøjagtig drift og dermed større komfort, specielt i forbindelse med en eftervarmeflade.

Airmasters decentrale ventilationsanlæg tager højde for det skiftende behov for frisk luft, i hvert enkelt lokale, dagen igennem. Der er intet tryk- og varmetab eller unødvendig ventilation. Det betyder et lavere energiforbrug. Airmasters ventilationsanlæg kan monteres i alle slags bygninger og er en enkel og økonomisk løsning, der sikrer et sundt indeklima.

Mere fra...

22.04.2020Airmaster A/S

Sponseret

Airmaster lancerer et nyt decentralt ventilationsanlæg

25.03.2020Airmaster A/S

Sponseret

Installation af ventilationsanlæg i forhold til brandsikring

14.10.2019Airmaster A/S

Sponseret

AIRMASTER bygger bro til BMS integration

17.09.2019Airmaster A/S

Sponseret

Facaderist i nyt aerodynamisk design

08.04.2019Airmaster A/S

Sponseret

Hvor meget energi koster det pr. år at holde en skoleklasse frisk?

07.06.2017Airmaster A/S

Sponseret

Airmaster introducerer spritny AM 150