Installation af ventilationsanlæg i forhold til brandsikring

Airmasters decentrale ventilationsanlæg må installeres uden ekstra brand- og røgsikring i det lokale, som skal ventileres, når anlægget eller anlæggene udelukkende betjener én brandcelle eller en udelt brandsektion (DS428:2019, 3.2.4(C)).

Eksempler på decentralt ventilationsanlæg, der også betjener et tilstødende lokale. .

Der skal i bygninger være god sikkerhed for personer i tilfælde af brand. Først og fremmest skal risikoen for brand selvfølgelig minimeres, men hvis branden først er opstået, så skal brand- og røgspredning begrænses bedst muligt. Når der projekteres og installeres ventilationssystemer i en bygning, skal de brandmæssige forhold tages i betragtning, så brandsikkerheden ikke forringes som følge af systemet.

Det er blandt andet her, at decentrale ventilationsløsninger fra Airmaster kommer til sin ret. Foruden de energi- og reguleringsmæssige fordele som denne type ventilationsløsning har, er installation af decentrale ventilationsanlæg typisk langt mere enkel når det kommer til sikring mod brand- og røgspredning.

Ingen rørføring

Decentral ventilation fra Airmaster er stand-alone ventilationsanlæg med egen styring - alt er samlet i én unit. Ofte vil det decentrale ventilationsanlæg være monteret ved en ydervæg, så der kun er ganske korte kanaler ud gennem ydermuren, og der leveres frisk luft direkte til hvert lokale. Uden rørføring rundt i bygningen er der hermed heller ikke brug for røgspjæld mellem de enkelte rum.

Se hele notatet om installation af decentrale ventilationsanlæg i forhold til brandsikring

Mere fra...

22.04.2020Airmaster A/S

Sponseret

Airmaster lancerer et nyt decentralt ventilationsanlæg

25.03.2020Airmaster A/S

Sponseret

Installation af ventilationsanlæg i forhold til brandsikring

14.10.2019Airmaster A/S

Sponseret

AIRMASTER bygger bro til BMS integration

17.09.2019Airmaster A/S

Sponseret

Facaderist i nyt aerodynamisk design

08.04.2019Airmaster A/S

Sponseret

Hvor meget energi koster det pr. år at holde en skoleklasse frisk?

07.06.2017Airmaster A/S

Sponseret

Airmaster introducerer spritny AM 150