KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Genopfriskning for Energikonsulenter

Få opfrisket din viden og kompetencer indenfor energimærkning og energioptimering.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

30. august 2024

Slut dato

6. september 2024

Foto: KEA

For at beholde din certificering som energikonsulent, skal du hvert 3. år genopfriskes for at du er opdateret på fokusområder, nye regler og kan vise, at du kan udføre et energimærke, der opfylder kravene.

HYBRID UNDERVISNING

På dette modul er undervisningen hybrid. Det vil sige, at du selv kan bestemme, om du vil følge undervisningen ved fysisk fremmøde eller deltage online. Valget er dit!

Vær opmærksom på, at eksamen dog ofte vil foregå ved fysisk fremmøde.

DU LÆRER OM

  • Nye regler og bekendtgørelser inden for energimærkningsordningen
  • Nyeste tiltag indenfor ordningen, herunder nye metoder og værktøjer
  • Nyeste kvalitetstal indenfor ordningen
  • Typiske fejl i energimærkningsrapporterne

DIT UDBYTTE

Energikonsulent - Genopfriskningskursus opdaterer din viden indenfor energimærkning og energiforbedringer.

Når du har gennemført kurset kan du:

  • Anvende tidligere og nye bestemmelser, metoder og værktøjer
  • Formidle klart og tydeligt formål og indhold med energimærkningsordningen for enfamilieshuse og flerfamilieshuse overfor bygningsejer, herunder bl.a. rentabiliteten af besparelsesforslagene
  • Tage ansvar for din rådgivning
  • Tilegne dig ny viden på området og indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang

UNDERVISNINGS­FORM

Kurset gennemføres på en kursusdag og en prøvedag.

Da alle kursusdeltagere ligesom kursusholder er erfarne konsulenter, indgår der praktiske eksempler og erfaringer på selve kurset. Der indgår også tips og tricks til indtastninger i energimærkningsværktøj.

MÅLGRUPPE

Certificerede energikonsulenter for både små og store bygninger.

Du skal bestå genopfriskningskurset hvert 3. år, når du er energikonsulent.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.