KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Ledelse i praksis - for Facility Managers

Bliv kvalificeret til at lede både dig selv og andre i og omkring FM-funktioner samt - opgaver.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

12. september 2024

Slut dato

12. december 2024

For at lede andre må man kunne lede sig selv. Derfor bør du kende dine styrker og svagheder som leder. Samtidig er det vigtigt at være interesseret i dine medarbejderes kompetencer og potentialer for udvikling. At lede kræver fortrolighed med relevante ledelses- og samarbejdsformer, og du vil gennem modulet udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer.

Modulet giver dig redskaber til at udforske din ledelsesstil, og klæder dig på til at kunne identificere og vurdere dine egne personlighedstræk i rollen som leder.

Herudover får du kendskab til ledelsesmæssige krav og forventninger, som stilles til dig som leder i en FM-sammenhæng, hvor du skal kunne bevæge dig i forskellige situationer fra konflikthåndtering til tydeliggørelse af mål for opgaveløsningen og understøtte en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

INDHOLD PÅ FAGMODULET

 • Hvad vil det sige at være leder?
 • Lederroller og personlighedstyper
 • Ledelsesværktøjer
 • Ledelseskommunikation og konflikthåndtering
 • Lærings- og udviklingsprocesser

DIT UDBYTTE

Modulet giver dig værktøjer til at kunne:

 • Varetage ledelsesmæssige funktioner i en FM-organisation
 • Definere udviklingsområder og opstille handlingsplaner for egen og medarbejderes udvikling
 • Anvende ledelseskommunikation som en central del af din egen ledelsespraksis
 • Håndtere konfliktsituationer, samt vurdere hvornår der er behov for at søge hjælp til konfliktløsning.
 • Indgå i udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet på det operationelle og taktiske ledelsesniveau

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 • Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 • CV med relevant erhvervserfaring

RELEVANT UDDANNELSE

 • En gennemført erhvervsuddannelse
 • Grunduddannelse for voksne
 • Gymnasial uddannelse
 • eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING. Kontakt vores STUDIEVEJLEDER, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.