KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Maskinteknologi

Lær at kvalitetssikre industrielle maskinanlæg, så de fungerer optimalt og driftssikkert.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

26. august 2024

Slut dato

18. november 2024

Foto: KEA

På modulet Maskinteknologi arbejder du med kvalitetssikring af maskinanlæg samt risikovurdering af anlægget. Du lærer om optimering af opbygning og design af maskiner herunder forståelse af elektriske kredsløb, valg af komponenter og teknisk dokumentation.

Desuden opnår du færdigheder og kompetencer i at analysere, vurdere, re-designe og herunder optimere industrielle maskinanlæg og kunne se sammenhængen i forhold til anvendte automationselementer.

Vi anbefaler, at du inden start af dette modul har kompetencer, der svarer til det, man lærer på modulet STYRING OG REGULERING.

DU LÆRER OM

 • Maskinsikkerhed, herunder gældende standarder og normer inden for automatiske industrianlæg
 • Kvalitetssikring og risikovurdering af maskinanlæg
 • Valg af komponenter samt komponenters anvendelse og funktion
 • Teknisk dokumentation af mekaniske og elektriske dele
 • Praktiske teknikker til analyse, vurdering, re-design og simulering af industrielle maskinanlæg

UNDERVISNINGS­FORM

Undervisningen foregår over 8 undervisningsgange fra kl. 9-16.

Modulet afsluttes med en mundtlig prøve på baggrund af et langt individuelt projekt med intern bedømmelse efter 7-trinsskalaen (maks. 15 normalsider svarende til 2.400 tegn inkl. mellemrum).

MÅLGRUPPE

Se i afsnittet MÅLGRUPPE for hele uddannelsen. 

Se også afsnittet OPTAGELSESKRAV for hele uddannelsen.

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 1. Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 2. CV med relevant erhvervserfaring
 3. Relevante kompetencer

Vær også opmærksom på de forudsætninger, der er beskrevet i afsnittet "Målgruppe" på enkelte moduler.

RELEVANT UDDANNELSE

En gennemført erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

RELEVANTE KOMPETENCER

I din ansøgning skal du via dit CV eller kursusbeviser også dokumentere, at du på baggrund af erhvervserfaring, deltagelse i kurser og/eller uddannelser har kendskab til PLC (Programable Logic Controller):

 • Viden om PLC'ens anvendelsesområde, funktioner og opbygning.
 • Kan programmere logiske funktioner som bl.a. timer og tællerfunktioner i PLC'en, herunder gemme, hente og arkivere PLC-programmer korrekt.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Er du i tvivl om modulers indhold og niveau, eller om du har de nødvendige kompetencer, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent eller studievejleder på KEA Kompetence.
Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt vores studievejleder, hvis du vil vide mere.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.