Ny medarbejderapp skal styrke SIF-ånden

I SIF Gruppen har vi i disse coronatider færdigudviklet og lanceret en ny medarbejderapp, SIF Connect, som vi med fordel har kunnet bruge til at være "sammen hver for sig". Fremover skal den være med til at optimere den interne kommunikation, bringe medar

”En af grundstenene i SIF Gruppen er, at vi har mod på at udvikle os i takt med teknologien. Og vores app er endnu et skridt på denne vej” udtaler Adm. direktør Lars Mejlby og fortsætter: ”Da Danmark lukkede ned pga. coronavirus, fik vi et øget behov for at kommunikere med vores medarbejdere om driften, økonomien, retningslinjer osv., og da vores app ville være oplagt at bruge til dette formål, udnyttede vi situationen til at komme i mål med den, før planlagt. I appen har vi fx dagligt lagt videohilsner op fra lærlinge, montører, funktionærer, ledelsen og bestyrelsen, for at signalere at selvom vi ikke kunne ses og omgås som vi plejede, så var vi her fortsat alle sammen, blot hver for sig.”

Den primære årsag til appen, skal dog findes et andet sted. I SIF Gruppen har vi nemlig længe haft et ønske om at optimere den interne kommunikation, da det er vigtigt for at kunne engagere og fastholde medarbejderne. Vi har derfor arbejdet på at finde en mere tidssvarende løsning for det webbaserede intra. En løsning som kan styrke kommunikationen, gøre hverdagen nemmere og medvirke til at skabe en større grad af nærhed og tilknytning til virksomheden. Et helt essentielt krav til løsningen har været at den skal være med til minimere afstanden mellem medarbejderne, der i hverdagen, grundet deres forskellige funktioner, er fysisk begrænsede af at se hinanden. ”Som elinstallationsvirksomhed er størstedelen af vores 400 medarbejdere: montører, teknikere og lærlinge, og da de jo er ude hos vores kunder og producere i hverdagen, sidder de ikke ved en computer og kan følge med i hvad der sker i virksomheden på lige fod med vores øvrige medarbejdere. Med vores app, som indeholder nyheder, informationer, chat, telefonbog, relevante dokumenter og digitale værktøjer, får alle medarbejdere de samme forudsætninger direkte på mobilen, lige ved hånden, uanset hvor de befinder sig, eller hvad de arbejder med” uddyber Lars.

Interaktivt fælles samlingssted, hvor kommunikationen går begge veje

Medarbejderappen er udviklet med udgangspunkt i medarbejdernes behov og ønsker, samt med fokus på at skabe et interaktivt fælles samlingssted, hvor kommunikationen kan gå begge veje. Det betyder at medarbejderne kan interagere med hinanden via appen og har mulighed for at lave indhold, engagere sig i sociale og faglige grupper, samt ”synes godt om” og kommentere på indhold. ”Ved at medarbejderne kan dele glimt fra deres hverdag med gode oplevelser, udfordringer, viden og godt håndværk, håber vi at styrke de personlige relationer på tværs af virksomheden og bringe medarbejderne tættere på hinanden. Vi håber også at appen kan være med til at skabe en mere åben dialog i virksomheden og støtte op om og styrke den SIF-ånd vi værner om i dagligdagen” fortæller Lars. Appen er bygget op således at vi kan individualisere indholdet, så medarbejderne kun bliver eksponeret for det indhold som er relevant for dem. Det ser vi som et stort plus, da vi på den måde kan målrette indhold af fx faglig og arbejdsmæssig karakter.

Appen blev lanceret i april 2020 og er blevet taget godt i mod af medarbejderne. Den bliver en obligatorisk del af vores onboardingproces, så nye medarbejdere hurtigt og effektivt kan tilgå relevant viden og blive en del af fællesskabet i virksomheden.

Læs flere nyheder på www.sif.dk

05.08.2020SIF Gruppen A/S

Sponseret

Som led i SIF Gruppens strategi, har vi for nyligt udvidet med endnu en kompetence

24.07.2020SIF Gruppen A/S

Sponseret

''Corona boostede vores udvikling''

28.05.2020SIF Gruppen A/S

Sponseret

SIF Gruppen vinder rammeaftale med ATP Ejendomme

14.05.2020SIF Gruppen A/S

Sponseret

Ny medarbejderapp skal styrke SIF-ånden

18.01.2020SIF Gruppen A/S

Sponseret

Emil er Danmarks Bedste Elektrikerlærling

15.01.2020SIF Gruppen A/S

Sponseret

SIF Gruppens lærling til Olympiade