Optimér ejendommens energiforbrug

Trenden i samfundet lyder på, at vi skal bruge vore ressourcer fornuftigt, og ikke mindst optimere energiforbruget. ista har udviklet MinuteView, der giver boligselskaberne et godt overblik, og som giver realtime alarm, hvis noget ikke er, som det skal være, så skader og overforbrug minimeres.

Med ista MinuteView er det muligt at følge forbrugsværdier helt ned på minuttet. Samtidig kan det give fejlalarmer via mail eller SMS..

”Igennem de senere år er kravene til varmemestre og inspektører ude i boligforeningerne øget, i forhold til at de skal følge deres forbrug med kortere og kortere intervaller. Det kræver umiddelbart større ressourcer, når data skal indhentes, skrives ned og sammenliges med tilsvarende periode sidste år for at se udviklingen. Men det har ista valgt at gøre noget ved, og derfor har vi udviklet MinuteView, der langt hen ad vejen gør arbejdet helt automatisk”. Det fortæller Torben Mathiasen, direktør i Varmekontrol, der er en del af ista Danmark.

Mulighed for fejlalarmer
Ud over at man, som navnet antyder, kan få værdier helt ned til hvert minut, selv om de fleste dog vælger at få værdierne enten hvert 15. minut eller hver time, har MinuteView endnu en funktion. Individuelle alarmer valgt af kunden selv, gør, at systemet kan give alarm, hvis noget ikke er, som det skal være. Det vil eksempelvis sige, hvis forbruget er for højt, hvilket i værste fald kan skyldes en lækage.

”Har man varmeenergimålere, kan MinuteView eksempelvis give alarm på energiforbruget og/eller differenstemperaturen (forskellen mellem fremløbs- og tilbageløbstemperaturen. red.). Det kan bl.a. få stor betydning, hvis man har fjernvarme fra et varmeværk, der benytter sig af incitamentsafgifter – populært kaldet strafafgift – ved for dårlig afkøling”.

”Det er muligt at kombinere flere alarmer”, forklarer Torben Mathiasen, og han påpeger, at man også selv kan beslutte, hvem alarmerne skal tilgå. Om varmemesteren eksempelvis skal have første alarm, og inspektøren skal have ”kritisk alarm”, eller om alle skal have alle alarmer enten via mail eller sms. ”Det bestemmer man helt selv i forhold til den organisation, man arbejder ud fra, og så man sikrer hurtig reaktion og dermed minimering af spild og skader”.

MinuteView kan i øvrigt også indstilles til at overvåge eksempelvis en pumpebrønd, eller der kan tilkobles en fugtmåler, der giver alarm, hvis luftfugtigheden bliver for høj.

Kan overvåge mange målertyper
”MinuteView kan tilkobles eksisterende såvel som nye målere. Eneste krav er, at måleren kan afgive et M-bus signal eller et pulssignal”, fastslår Torben Mathiasen.

Sidst fortæller han, at tanken er, at MinuteView skal tilkobles hovedforbruget, men som udviklingen er, vil flere og flere beboere også have hurtigere og flere data, og det ønske kan administrator efterkomme med MinuteView i lejlighederne.

Mere fra...

07.11.2019ista Danmark A/S

Sponseret

Følg temperaturen i boligen

22.10.2018ista Danmark A/S

Sponseret

ista gør noget ved bæredygtigheden

20.11.2017ista Danmark A/S

Sponseret

Integration er fremtiden

24.04.2017ista Danmark A/S

Sponseret

Plus Bolig i Aalborg: Vi fremtidssikrer vore boliger

19.10.2016ista Danmark A/S

Sponseret

Ista MinuteView mindsker vand- og energispild i Aalborg

09.11.2015ista Danmark A/S

Sponseret

To danske brødre sætter europæisk ista-fingeraftryk