KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Registrering og tilstandsvurdering for FM-ledere

Fagmodulet klæder dig på til at kunne indgå i at gennemarbejde og belyse beslutningsprocesser omkring drift og vedligehold af din bygningsmasse.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

2. september 2024

Slut dato

2. december 2024

Efter forløbet kan du vurdere behovet for renovering og vedligeholdelse af eksisterende bygninger, herunder bidrage til vurdering af restlevetider og anbefalede vedligeholdelse metoder. Du kender de standarder og regler, som danner grundlag for sådan en vurdering. Og du kan udarbejde en handlingsplan for vedligeholdelse og renovering sammen med andre.

Du bliver kvalificeret til at vurdere risikoen for miljøfarlige stoffer, og hvordan miljøskadelige stoffer i bygninger skal håndteres efter lovgivningen.

Du styrker dine praktiske færdighede, og vi gennemgår forskellige opmålings- og registreringsmetoder samt tegningsanvendelse, lige som vi kigger på anvendelse af måleværktøjer, som fx infrarøde målinger til at vurdere, hvor tæt og isoleret en klimaskærm er.

Endelig lærer du at søge oplysninger fra byggebranchens videns- og erfaringsinstitutioner. Udarbejde prisoverslag ved at bruge software og databaser med priser, og ved hjælp af nøgletal, og totaløkonomiske beregninger, i samspil med din organisation, at tage beslutninger og prioritere anvendelse af de afsatte økonomiske midler på et oplyst grundlag.

DIT UDBYTTE AF FAGMODULET

Fagmodulet giver dig redskaberne til at kunne:

 • Rådgive om registrering og tilstandsvurdering
 • Vurdere behovet for renovering og vedligeholdelse af eksisterende bygninger
 • Udarbejde drifts- og vedligeholdelsesplaner for eksisterende bygninger
 • Anbefale vedligeholdelsesmetoder
 • Udarbejde prisoverslag ved at bruge prisdatabaser og software
 • Vurdere restlevetiden på bygningsdele ud fra en registrering og tilstandsvurdering
  Bruge termografering og metoder til opmåling og registrering

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 • Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 • CV med relevant erhvervserfaring

RELEVANT UDDANNELSE

 • En gennemført erhvervsuddannelse
 • Grunduddannelse for voksne
 • Gymnasial uddannelse
 • eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING. Kontakt vores STUDIEVEJLEDER, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.