Rekordhøj produktion af vind- og solkraft i første kvartal af 2022

Forbruget af naturgas faldt næsten 30 procentpoint i de første tre måneder af 2022, mens kulforbruget faldt godt 6 procentpoint sammenlignet med samme periode året før. Omvendt steg forbruget af vedvarende energi knap 10 procentpoint, hvor især produktionen af strøm fra vindkraft og solenergi steg markant.

Produktionen af strøm fra solceller og vindmøller var henholdsvis 74,5 og 41,7 procentpoint højere end sidste år. Foto: Arkivfoto.

Det faktiske energiforbrug er 0,7 procentpoint højere i første kvartal 2022 sammenlignet med første kvartal 2021. Oplysningerne kommer fra en pressemeddelelse fra Energistyrelsen. De vigtigste ændringer sammenlignet med samme periode året før er:

  • Kulforbruget i de centrale værker faldt med 6,2 procentpoint. Faldet skyldes varmere vejr og en højere produktion af strøm fra vindmøller, som betød mindre produktion på de centrale kraftværker. Vindkraftproduktionen steg med 41,7 procentpoint i de første tre måneder af 2022, da middelvindhastigheden var betydeligt højere end sidste år.
  • Forbruget af jetbrændstof var i de første tre måneder af 2022 155,6 procentpoint højere end samme periode sidste år, og 25,6 procentpoint lavere end gennemsnittet for samme periode de seneste 5 år. Udviklingen er et udtryk for, at rejseaktiviteten igen er stigende men dog ikke på samme niveau som før COVID-19-pandemien. For dieselolie og benzin er forbruget steget med henholdsvis 14,4 procentpoint og 21,9 procentpoint i forhold til samme periode sidste år.
  • Produktionen af strøm fra solceller var 74,5 procentpoint højere, fordi der var 34 procent flere soltimer, og der er kommet flere solcelleanlæg i drift.
  • Produktionen af strøm fra vindkraft var 41,7 procentpoint højere på grund af bedre vindforhold og øget vindkraftkapacitet, og i de første 3 måneder af 2022 dækkede vindkraft­produktionen 61 procentpoint af den indenlandske elforsyning.
  • Produktionen af olie og vedvarende energi steg med henholdsvis 9,2 procentpoint og 11,2 procentpoint.

Energiforbruget steg i de første tre måneder af 2022

Det faktiske energiforbrug steg i de første tre måneder af 2022 med 0,7 procentpoint i forhold til samme periode året før. I samme periode steg forbruget af olie og vedvarende energi med henholdsvis 19,0 procentpoint og 9,8 procentpoint mens forbruget af naturgas og kul faldt med henholdsvis 29,8 procentpoint og 6,2 procentpoint.

I de første tre måneder af 2022 var vejret lunere sammenlignet med samme periode året før, når der måles på graddage. Samtidig var vindkraftproduktionen 41,7 procentpoint højere i denne periode på grund af bedre vindforhold. Stigningen i vindkraftproduktionen bidrager til et fald i det samlede energiforbrug, da vindkraftanlæg producerer strøm uden tab af brugbar energi, mens el produceret på termiske kraftværker (med biomasse, kul, gas, og olie) også afstedkommer et konverteringstab.

LÆS OGSÅ: Frisatte data skal sætte skub i energieffektive bygninger

Danmark havde en nettoeksport af el i de første tre måneder af 2022 på 3,2 PJ (petajoule), mens der var nettoimport af el på 2,0 PJ i samme periode sidste år. Når der rettes for brændselsforbrug ved udenrigshandel med elektricitet, var energiforbruget 2,9 procentpoint lavere i de første tre måneder af 2022 i forhold til samme periode året før.

Stigende forbrug af dieselolie og benzin i første kvartal

I forhold til første kvartal 2021 steg forbruget af jetbrændstof med 155,6 procentpoint i første kvartal 2022. Forbruget er dog 25,6 procentpoint lavere end gennemsnittet i de sidste 5 år i samme periode. Forbruget af diesel- og fyringsolie er steget med 14,4 procentpoint i de første tre måneder af 2022 i forhold til sidste år og med 2,9 procentpoint i forhold til de sidste 5 år i samme periode. For benzin ses ligeledes en stigning i forbruget i de første tre måneder af 2022 i forhold til samme periode sidste år og i forhold til gennemsnittet i samme periode de sidste fem år, hvor stigningerne er henholdsvis 21,9 procentpoint og 3,3 procentpoint.

Fald i forbruget af biomasse

Biomasse anvendes på de centrale værker i overvejende grad til kraftvarme­produktion, og forbruget følger derfor i vid udstrækning forbruget af fjernvarme.

I de første tre måneder af 2022 var forbruget af biomasse på de centrale værker 5 procentpoint lavere end i den tilsvarende periode i 2021. Det lavere forbrug skyldes sandsynligvis en kombination af varmere vejr, der medfører lavere forbrug af fjernvarme samt højere vindkraftproduktion, der medfører lavere behov for elproduktion på de termiske biomasseværker.

LÆS OGSÅ: Fald i byggeaktiviteten i første kvartal

I de første tre måneder af 2022 var biomasseforbruget 14,4 procentpoint højere end det gennemsnitlige biomasseforbrug i samme periode de 5 forudgående år, hvilket blandt andet afspejler, at flere centrale kraftvarmeanlæg er blevet ombygget til brug af biomasse de seneste år.

Fald i kulforbruget

Figur 4 viser udviklingen i de centrale værkers kulforbrug. Forbruget af kul på de centrale værker følger ligeledes kraftvarmeproduktionen, og forbruget er derfor størst i de måneder, hvor fjernvarmeforbruget er højt. I de første tre måneder af 2022 var kulforbruget på de centrale værker 6,2 procentpoint lavere end i samme periode i 2021. Sammenlignet med det gennemsnitlige kulforbrug på de centrale værker i tilsvarende periode de seneste 5 år var kulforbruget 28,6 procentpoint lavere i de første tre måneder af 2022.

Stigning i vindkraftproduktion i højere vindkraftandel

Figur 5 viser udviklingen i den danske vindkraftproduktion. Den samlede vindkraftproduktion i de første tre måneder af 2022 var 41,7 procentpoint højere end i den tilsvarende periode af 2021. Den samlede vindkraftproduktion i de første tre måneder af 2022 var 34,0 procentpoint højere end gennemsnittet for perioden de forudgående 5 år.

Stigning i elproduktionen fra solceller

Figur 7 viser elproduktionen fra solceller. I de første tre måneder af 2022 var elproduktionen fra solceller 74,5 procentpoint højere end i den tilsvarende periode i 2021. Udviklingen skyldes en kombination af signifikant flere solskinstimer og idriftsættelse af nye solcelleanlæg. Elproduktionen fra solceller i de første tre måneder af 2022 var 137,3 procentpoint højere end den gennemsnitlige elproduktion fra solceller i samme periode de forudgående 5 år.

LÆS OGSÅ: LED-lys i trafikanlæg sparer energi

Stigning i energiproduktionen

I de første tre måneder af 2022 steg den samlede produktion af primær energi med 8,0 procentpoint i forhold til samme periode sidste år.

Sammenlignet med samme periode i 2021 steg produktionen af råolie og vedvarende energi i 2022 med henholdsvis 9,2 procentpoint, 11,2 procentpoint, mens produktion af naturgas faldt med 5,0 procentpoint. Stigning i produktionen af vedvarende energi skyldes hovedsagelig stigning i produktionen af vindkraft.

-AKJ

2ctrl ApS

Sponseret

Bæredygtighed ned til mindste detalje

Uponor

Sponseret

Fremtidens fjernvarmeløsning er lige her

Relateret indhold

17.06.2024Installator.dk

Lige om lidt skal erhvervskøretøjer have TPMS på alle dæk

17.06.2024Installator.dk

Høje danske lønstigninger kan presse konkurrenceevnen

29.05.2024Installator.dk

Hybrid Greentech vinder Green Power Prisen 2024

28.05.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Ses vi til Spildevandsteknisk Årsmøde den 7. juni i Odense?

23.05.2024Schneider Electric A/S

Sponseret

Robotter og tæt samarbejde om udvikling giver den grønne omstilling en hjælpende hånd

23.05.2024Installator.dk

Større rammer med energioptimerede løsninger venter

21.05.2024ARO ENERGY SOLUTIONS A/S

Sponseret

Fjernvarmeanlæg med dårlig afkøling er en energisluger og koster mange penge.

21.05.2024Installator.dk

Matematisk design åbner døren for store energibesparelser

Jobmarked

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.

Se flere temaer

Events

Se alle
Geovent
Kursus
Geovent inviterer til fagligt kursus - Tilmeld dig i dag!

Vi åbner dørene og inviterer til dybdegående kurser i procesventilation, hvor du kan udvide din faglige viden sammen med kollegaer fra branchen.

Dato

30.05.2024

Tid

09:00

Sted

Geovent, Hovedgaden 86, 8831 Løgstrup, fra kl. 09:00-13:00 - Vi sørger for frokost.

Geovent
Kursus
Geovent inviterer til fagligt kursus - Tilmeld dig i dag!

Vi åbner dørene og inviterer til dybdegående kurser i procesventilation, hvor du kan udvide din faglige viden sammen med kollegaer fra branchen.

Dato

11.06.2024

Tid

09:00

Viessmann
Åbent hus
Åbent hus: Vitocal 200-A Pro 64 kW

Rådgivning om store varmepumper

Dato

18.06.2024

Tid

14:00

Sted

Guldalderen 2, 2640 Hedehusene

Elsikkerhed.dk
Kursus
Boligdimensionering - Herning/virtuelt

Få de bedste kort på hånden med vores nye dimensioneringsredskab, som dette kursus giver adgang til. Alle deltagere får udleveret vores ‘Gør det Kort’, som giver hurtigt overblik over de vigtigste ændringer inden for installationer i boliger og opfylder kravene til dimensionering efter standarden DS/HD 60364.

Dato

26.06.2024

Tid

09:30

Sted

Online / Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning

Elsikkerhed.dk
Kursus
L-AUS ajour - Greve

Hold din viden om L-AUS ajour - hvert år

Dato

27.06.2024

Tid

08:30

Sted

Greve Erhvervscenter, Korskildelund 6, 2670 Greve

Geovent
Kursus
Geovent inviterer til fagligt kursus - Tilmeld dig i dag!

Vi åbner dørene og inviterer til dybdegående kurser i procesventilation, hvor du kan udvide din faglige viden sammen med kollegaer fra branchen.

Dato

13.08.2024

Tid

09:00