KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet

Lær at indsamle lovpligtig dokumentation til at udføre byggesagsansøgninger og færdigmelde byggerier korrekt.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

11. september 2024

Slut dato

14. januar 2025

Foto: KEA

På dette modul lærer du at gøre din byggesag klar til byggeansøgning samt dokumentere byggesagen efter færdigmelding. Du lærer om byggeteknisk data ud fra bygningsreglement, SBI, normer, standarder og BYG-ERFA. Dertil lærer du om korrekt dokumentation for as-built, bæredygtighed og statik.

Desuden lærer du at målrette kommunikation til og samarbejde med byggeriets aktører og interessenter samt at kommunikere ved brug af digitale systemer.

DU LÆRER OM...

 • Byggelovgivning
 • Byggeteknisk fælleseje ifm. byggematerialer, f.eks. standarder, normer, vejledninger og erfaringsblade
 • Byggesagsansøgninger
 • Konstruktionsklasser og brandklasser
 • Bygningsreglementets krav til dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner
 • Dokumentationskrav i forhold til bæredygtighed
 • Grundlæggende metodiske overvejelser bag kortlægning og registrering af byggeteknisk data og empiri
 • Målrettet kommunikation til og samarbejde med byggeriets aktører og interessenter
 • Færdigmelding af byggeri

UDBYTTE

I forbindelse med projektering af en mindre byggesag vil du kunne:

 • Skabe et overblik over lovhierarkiet
 • Kortlægge og indsamle relevant byggeteknisk viden og data
 • Indgå i en professionel dialog om byggetekniske emner med byggesagens øvrige aktører og interessenter
 • Indgå i tværfaglige samarbejder på et teknisk højere niveau.

UNDERVISNING

Undervisningen foregår primært gennem klasseundervisning, hvor modulets fagstof gennemgås efterfulgt af opgaver, cases og øvelser, der understøtter stoffet.

Da modulet har et praktisk udgangspunkt, er det vigtigt, at du deltager aktivt i undervisningen med dine egne erfaringer både i plenum, men også i gruppearbejde.

MÅLGRUPPE

Dette modul er målrettet:

 • Ansatte i bygge- og anlægsbranchen, der vil vide mere om byggeteknisk dokumentation
 • Ansatte inden for bygningsdrift og facilities management (FM), der er involveret i byggesager
 • Tekniske designere og tekniske assistenter, der ønsker at videreuddanne sig inden for projektering
 • Selvstændige, der vil øge deres byggetekniske kendskab, og som vil kunne projektere mindre bygninger

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 • Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 • CV med relevant erhvervserfaring

RELEVANT UDDANNELSE

 • En gennemført erhvervsuddannelse
 • Grunduddannelse for voksne
 • Gymnasial uddannelse
 • eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en REALKOMPETENCEVURDERING. Kontakt vores STUDIEVEJLEDER, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.