KEA - KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

Uddannelse

Styring og regulering

Du lærer om tekniske begreber, teorier og metoder inden for procesautomation i industrien.

Kategori

Uddannelse

Sted

Hellerup

Start dato

26. august 2024

Slut dato

18. november 2024

Med udgangspunkt i faktiske cases lærer du at forstå mindre anlægs eksisterende styring og regulering og herfra definere relevante behov for forbedringer.  

Du arbejder i Siemens TIA Portal og lærer at anvende programmeringssprog jf. programmeringsstandarden, herunder LAD og SCL mv., funktioner, funktionsblokke og datablokke. Vi bruger vores lab-udstyr, så du arbejder med mekanisk og fysisk modellering og funktionsafprøvning af mindre styringer. Via Siemens TIA portal får du kendskab til simulering.  

Modulet Styring og Regulering er et obligatorisk modul på uddannelsen AU I AUTOMATION OG DRIFT. Modulet kan være din start på en hel uddannelse, eller du kan vælge kun at tage det fagmodul for at få en grundlæggende forståelse inden for procesautomation.

DU LÆRER OM

På fagmodulet Styring og Regulering lærer du om:

 • Metoder for sekvensprogrammering
 • Tekstbaseret programmering (SCL)
 • Konfigurering af industriel kommunikation (“Profinet”) i simple og komplekse sammenhænge
 • Konfigurering og programmering af HMI (Siemens TIA WinCC)
 • Sensorer, følere og aktuatorer (typer, anvendelsesmuligheder fordele ulemper)
 • Motorstyring
 • Struktureret PLC-programudvikling
 • Projektering
 • Fysisk, mekanisk modellering og simulering via IT-platform (ex. Siemens PLC SIM)
 • Udformning af dokumentation for hvordan styring virker
 • PID-regulering og principper for regulering ud fra et specifikt anlæg

Jeg har lært en hel masse – det har givet mig blod på tanden. Det er et højt professionelt og fagligt niveau.

LARS KENNETH HANSEN, MASKINARBEJDER, TRELLEBORG SEALING SOLUTION

UNDERVISNING

Undervisningen foregår over 8 undervisningsgange i vores lokaler på KEA, hvor der er adgang til relevante stande med PLC og HMI.

I undervisningen arbejdes der med praktiske cases, så der vil være en kobling til dit daglige arbejde.

MÅLGRUPPE

UDDANNELSESSIDEN FOR AU I AUTOMATION OG DRIFT kan du blive klogere på om uddannelsen og de tilknyttede fagmoduler er noget for dig.

SE MERE OM MÅLGRUPPEN

I AFSNITTET OPTAGELSESKRAV kan du se, om du kan blive optaget på modulet.

OPTAGELSESKRAV

Når du søger om optagelse, skal du uploade dokumentation for, at du opfylder adgangskravet:

 1. Relevant uddannelsesbevis eller svendebrev
 2. CV med relevant erhvervserfaring
 3. Relevante kompetencer

Vær også opmærksom på de forudsætninger, der er beskrevet i afsnittet "Målgruppe" på enkelte moduler.

RELEVANT UDDANNELSE

En gennemført erhvervsuddannelse, grunduddannelse for voksne, gymnasial uddannelse eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau.

RELEVANT ERHVERVSERFARING

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring indenfor et relevant arbejdsområde, hvilket du skal dokumentere overfor KEA via dit CV:

 • Hvis du er faglært og bliver optaget på baggrund af din erhvervsuddannelse (svendebrev) tæller erhvervserfaringen, du har opnået i dit uddannelsesforløb med som relevant erhvervserfaring.
 • Hvis du ikke er faglært, skal du have opnået den relevante erhvervserfaring efter, du har gennemført den adgangsgivende uddannelse.

RELEVANTE KOMPETENCER

I din ansøgning skal du via dit CV eller kursusbeviser også dokumentere, at du på baggrund af erhvervserfaring, deltagelse i kurser og/eller uddannelser har kendskab til PLC (Programable Logic Controller):

 • Viden om PLC'ens anvendelsesområde, funktioner og opbygning.
 • Kan programmere logiske funktioner som bl.a. timer og tællerfunktioner i PLC'en, herunder gemme, hente og arkivere PLC-programmer korrekt.

Du kan læse mere om adgangsbetingelserne i studieordningen. Du finder et link til studieordningen øverst på siden.

Er du i tvivl om modulers indhold og niveau, eller om du har de nødvendige kompetencer, er du velkommen til at kontakte uddannelseskonsulent eller studievejleder på KEA Kompetence.
Hvis du ikke opfylder kravene, kan du muligvis optages på baggrund af en realkompetencevurdering. Kontakt vores studievejleder, hvis du vil vide mere.

Flere Events

Se alle

Hold dig opdateret med Installator.dk

Tilmeld dig nyhedsbrevet og følg med i alt som rører sig indenfor tekniske installationer - el, VVS- og ventilationsbranchen.