Brøndum er ude af flere års turnaround

Sidste års underskud i Brøndum er vendt til overskud. Ledelsen vurderer, at Brøndum nu er på den anden side af flere års turnaround.

Brøndum-koncernen kommer ud af regnskabsåret 2019/20 med et resultat før skat (EBT) på 10,2 mio. kroner mod et underskud på 33,5 mio. kroner sidste år. Omsætningen stiger med 5,3 % fra 568 mio. kroner til 598 mio. kroner.

”Jeg er glad for, at vi nu med fasthed kan sige, at vi er ude af flere års turnaround, og jeg er rigtig stolt af den vending, vi har præsteret i år," siger adm. direktør Tue Sjøntoft og fortæller videre: ”Vi har i det forgangne regnskabsår arbejdet fokuseret på at skabe overskud i virksomheden og etablere en platform for fremtidig vækst, mens vi samtidig har måttet bruge en del ressourcer på en række gamle problemsager. Vi er nået rigtig langt og glæder os over resultatet.”

Brøndum-koncernen har gennem en årrække haft svingende resultater og en generel utilfredsstillende indtjening. Men ledelsen vurderer, at koncernen nu er ude af flere års turnaround.

Det positive resultat afspejler medarbejdernes indsats
Brøndums ledelse har i det forgangne regnskabsår haft fokus på at styrke organisationen og virksomhedens evne til at afvikle projekter succesfuldt. Herudover er der arbejdet med en mere struktureret tilgang til nye opgaver og risikostyring. Ifølge Tue Sjøntoft har medarbejderne en stor fortjeneste i Brøndums positive årsresultat:

”Resultatet er en stor cadeau til alle medarbejderne i Brøndum, der har været med til at vende virksomheden. Det er dem, der står bag det positive resultat,” siger Tue Sjøntoft.

Brøndum Holding fik ny ledelse i starten af 2019, hvor Tue Sjøntoft tiltrådte som administrerende direktør, og Jette Grabow vekslede en post i bestyrelsen med rollen som økonomidirektør.

Investeringer og resultatforbedringer fortsætter i fremtiden
Selvom Brøndum nu er ude af flere års turnaround, er der stadig områder i forretningen, som kan forbedres i de kommende år.

”Vi er endnu ikke kommet helt i mål med alle vores forretningsområder. Enkelte steder oplever vi fortsat et negativt økonomisk resultat. Derfor vil vi naturligvis arbejde koncentreret på at få styrket de områder af forretningen i 2020/21,” fortæller Tue Sjøntoft.

Koncernens ordrebeholdning og pipeline er stabil, og ledelsen forventer en mindre stigning i aktivitetsniveauet og dermed omsætningen i regnskabsåret 2020/21. For det kommende regnskabsår forventer Brøndum en omsætning i niveauet 600-620 mio. kroner og et resultat før skat i niveauet 10-15 millioner kroner. I stedet for at sigte efter et markant højere resultat vælger Brøndum at prioritere en række tiltag inden for procesforbedringer og IT samt fortsat at styrke organisationen.

”Jeg har en klar forventning om, at de tiltag vi igangsætter, vil medvirke til at øge Brøndum-koncernens langsigtede indtjeningsevne og gøre Brøndum til en endnu mere attraktiv virksomhed for vores kunder og medarbejdere,” forklarer Tue Sjøntoft.

Ny bestyrelsesformand skal tage Brøndum de næste skridt i udviklingsrejsen
Steffen Baungaard har overtaget bestyrelsesformandsposterne i Brøndum Holding A/S og Brøndum A/S ved generalforsamlingen 24. juni 2020 efter Torben Bjerre-Madsen, der har varetaget posterne siden 2016.

”Jeg er overbevist om, at den nye ledelse i Brøndum med deres kompetente og engagerede indsats endegyldigt har fået vendt forretningen. Det er derfor også et godt tidspunkt at overlade ansvaret til Steffen Baungaard,” siger Torben Bjerre-Madsen.

Steffen Baungaard har stor erfaring med opbygning af salgs- og kundeorienterede byggevirksomheder, som han kan bruge i Brøndums videre udviklingsrejse.

11.08.2020BRØNDUM A/S

Sponseret

Brøndum Grønland lander millionkontrakt i Nuuk

26.06.2020BRØNDUM A/S

Sponseret

Brøndum er ude af flere års turnaround

06.04.2020BRØNDUM A/S

Sponseret

Speciel blikopgave på Demstrup Hovedgaard

26.03.2020BRØNDUM A/S

Sponseret

Brøndum fortsætter arbejdet på landets bygge- og arbejdspladser

25.03.2020BRØNDUM A/S

Sponseret

Brøndum Stål har været med til at udvikle unik displayløsning

03.03.2020BRØNDUM A/S

Sponseret

En af Brøndums dygtige lærlinge er indstillet til Fagets Medalje