DBI-projekt om tækkede facader vinder priser I både Danmark og udlandet

”Det er ambitiøst, det er modigt, det er dristigt”. Og: ”Gennem eksperimenter og tværfaglige samarbejder opnås indsigt, læring og anvendelige resultater, der kan lede til radikalt nye bæredygtige veje for byggeriet”.

Sådan lød dele af motiveringen for, at det var MUDP-projektet ’Tækkede bygningsfacader til den grønne omstilling – CO2-neutral brandsikring af tækkede lodrette flader’, der løb med Arkitektforeningens Dristighedspris den 3. oktober. Desuden har projektet netop vundet en pris i Lissabon på Trienal de Arquitectura de Lisboa i kategorien ’Research’.

Projektet er gennemført i et samarbejde mellem DBI, Tækkemanden Horneby, Hemmed Tækkefirma, Egen Vinding & Datter, Straatagets Kontor og Center for Industriel Arkitektur på Det Kgl. Akademis arkitektskole under ledelse af Professor Anne Beim.

Om projektet
Formålet med projektet er at øge anvendelsen af Co2-neutrale, biobaserede materialer i bygningsfacader med nye kombinationer af byggematerialer, overfladebehandlinger og konstruktionsløsninger. Projektet skulle derfor undersøge naturmaterialers brandegenskaber i forhold til brandimprægnering af stråfacader.

Der blev først udført 14 mini-SBI-tests (Single Burning Item) for at finde den metode og type imprægnering, der havde det største potentiale. Tre typer viste sig at være særligt gode, hvorefter ler af forskellige typer blev påført mellem de yderste strålag. Heraf valgte man det reneste materiale, moræneler, og udførte tre skalerede facadetests. Testene viste, at ler virker rigtigt godt som brandimprægnering på stråtækte facader.

"Vi ved endnu ikke, hvordan opfugtning eller ældning påvirker imprægneringen, eller hvordan lerimprægneringen påvirker tagrørene. Men resultaterne viser, at der er grund til også at se på de områder, for alt tyder på, at der bestemt er en farbar vej for de stråtækte facader", siger Professor Anne Beim.

"Det har været et yderst interessant projekt for DBI, fordi den brandtekniske udfordring skulle imødekommes uden at gå væsentligt på kompromis med bæredygtigheden. Samtidig gav projektet os mulighed for at bruge nogle af vores værktøjer som mini-SBI og skalerede facadetests", siger Anders Dragsted, der er leder af Advanced Fire Engineering (Buildings) hos DBI.

Læs mere om projektet HER og HER

Mere fra...

03.08.2023Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

Hvordan bygger man brandsikkert med biobaserede materialer?

02.11.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI-projekt om tækkede facader vinder priser I både Danmark og udlandet

14.09.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg

03.05.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

NYT KURSUS: Sprinklerkursus for montører

24.02.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

Ny rapport: Nødvendigt med mere sprinkling i P-huse

16.11.2021Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI udgiver ny vejledning for varmt arbejde