DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg

Sprinkleranlæg kan ruste og få aflejringer på indersiden af rørene, som forhindrer anlæg i at fungere optimalt ved brand. Derfor har DBI udført de første udvidede inspektioner, hvor rør skæres op og undersøges nærmere.

Udsnit af rørinstallationer tages ned og skæres op..

Sprinkleranlæg skal normalt inspiceres hvert år. Og er der tale om gamle sprinkleranlæg, skal de ind imellem inspiceres grundigt. Faktisk så grundigt, at man tager udsnit af rørinstallationerne ned og skærer dem op. Herudover testes sprinklerhovedernes funktionalitet. De såkaldte langtidsinspektioner skal finde sted efter 15 år for tørre anlæg uden vand i rørene og efter 25 år for våde anlæg.

- De udvidede inspektioner kom med DBI’s retningslinje for sprinkleranlæg i 2009. Det blev indført, fordi man så tæringer, ophobninger af rust og kalkaflejringer, når man nedtog gamle anlæg. Den slags kan have betydning for anlæggets funktion og kan f.eks. forhindre, at det udløses ved brand, siger funktionsleder i DBI’s inspektionsafdeling, Jens Dal, og fortsætter:

- Da retningslinjen kom i 2009, vil der komme mange udvidede inspektioner af tørre anlæg fra 2024 og af mange våde anlæg fra 2034.

Ser efter aflejringer og rust

Allerede i dag kan DBI udføre udvidede inspektioner af sprinkleranlæg. Selvom der endnu ikke er konkrete krav om de udvidede inspektioner, får mange anlægsejere dem nemlig udført i forbindelse med større ombygninger, hvor de gerne vil sikre, at sprinkleranlægget er fuldt funktionsdygtigt og fremtidssikret.

- Vi undersøger rørene indvendigt, hvor vi bl.a. ser efter aflejringer af forskellig art, rust, synlig tæring og rust under aflejringer, som er en separat trussel. Da testen er destruktiv, og røret dermed ødelægges af den, bliver det udskiftet på anlægget. I den forbindelse trykprøves anlægget med et forhøjet tryk inden idriftsættelse for at afsløre eventuelle utætheder, ligesom det også stresstestes, siger Jens Dal.

Baseret på testen og rørenes stand kan DBI beregne korrosionshastigheden og på den baggrund give et estimat for den forventede restlevetid for rørene.

Sikkerhed for et velfungerende anlæg

Selve inspektionen er forholdsvis simpel. Rørene skæres op og undersøges for aflejringer, de renses og kontrolleres for korrision, og også sprinklerhovederne inspiceres grundigt visuelt for aflejringer. Desuden testes de for at undersøge, om de udløser ved rette temperatur og udfører den rette spredning af vandet.

- Med de udvidede inspektioner får anlægsejerne en større sikkerhed for, at deres anlæg er fuldt funktionsdygtigt i tilfælde af brand, siger han.

Vil du vide mere?

Kontakt Jens Dal, funktionsleder (AVS) hos DBI
22 20 56 24jda@brandogsikring.dk

(Artiklen er oprindeligt udgivet på DBI's hjemmeside d. 9.6.22)

__________________________________

Bliv en del af teamet!

Vil du sammen med os i DBI være med til at sikre liv og værdier hos vores kunder?

Vi søger lige nu inspektører til automatiske sprinkleranlæg i både Hvidovre og Århus. 
Som inspektør i DBI har du stor medbestemmelse og fleksibilitet i planlægningen af din arbejdsdag. Arbejdstiden foregår primært i marken og inden for normal arbejdstid. Du får en masse gode kolleger, du kan sparre med, ligesom du også får indflydelse på din egen karriere hos DBI.
➡️ Læs mere om stillingerne her

Mere fra...

03.08.2023Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

Hvordan bygger man brandsikkert med biobaserede materialer?

02.11.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI-projekt om tækkede facader vinder priser I både Danmark og udlandet

14.09.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg

03.05.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

NYT KURSUS: Sprinklerkursus for montører

24.02.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

Ny rapport: Nødvendigt med mere sprinkling i P-huse

16.11.2021Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI udgiver ny vejledning for varmt arbejde