NYT KURSUS: Sprinklerkursus for montører

Kurset giver nye kompetencer til servicemontører af sprinkleranlæg.

Kom på Sprinklerkursus for montører hos DBI - Danmarks førende videnscenter for brand og sikring..

Vi har udviklet et helt nyt kursus for service- og sprinklermontører.

Efter endt kursus vil deltagerne være klædt på til de mest gængse opgaver i forbindelse med at installere, tilpasse og servicere sprinkleranlæg.

Det vil give montørerne den fornødne viden til at kunne bidrage aktivt i håndteringen af arbejde med sprinkleranlæg, hvilket typisk kan give en øget fleksibilitet i et arbejdsteam.

På vores sprinklerkursus for montører har vi en praktisk tilgang til undervisningen, hvor kursisterne bliver inddraget aktivt med både erfaringer og tvivlsspørgsmål. Samtidig kommer vi rundt om de regler og dokumentationskrav, der følger med installation af sprinkleranlæg.

Kurset henvender sig til service- og sprinklermontører, der har brug for selvstændigt at kunne installere, tilpasse og servicere sprinkleranlæg. De vil blive klædt på med den rette viden og overblik, som arbejdet kræver. De får en grundlæggende viden om og indsigt i at installere, idriftsætte, vedligeholde, kontrollere, reparere og fejlrette sprinkleranlæg, herunder udføre mindre ombygninger og tilpasninger.

På kursets får kursisterne et bredt kendskab til:

  • Sprinkleranlæggets bestanddele (vandforsyning, sprinklercentral, rørnet, sprinklerhoveder)
  • Anlæggets opbygning (vandforsyning, sprinklercentral/pumperum, rørnet, placering af sprinklerhoveder)
  • Valg af vandforsyning (offentlig vandforsyning, reservoir, uudtømmelige kilder)
  • Dimensionering af forudberegnede anlæg
  • Viden om dokumentation og projektgennemgang (ved opstart af og under udførelsesfasen, til 1. inspektion, under drift)
  • Drift og vedligeholdelse (planlagte afprøvninger, planlagt vedligeholdelse (f.eks. service) og planlagte kontroller)

De får desuden viden om relevante brandkrav i Bygningsreglementet og tilhørende vejledninger om præaccepterede løsninger samt får en forståelse for Retningslinje 005 og projekteringsdokumenternes betingelser for service.

Kurset tager udgangspunkt i følgende lovgivning og projekteringsdokumenter:

BR18, DBI, DS/EN, CEA, NFPA.

Kurset varer 2 dage og afholdes hos DBI i Hvidovre og Fredericia.

Læs mere og se kommende datoer for Sprinklerkurset her 

Mere fra...

03.08.2023Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

Hvordan bygger man brandsikkert med biobaserede materialer?

02.11.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI-projekt om tækkede facader vinder priser I både Danmark og udlandet

14.09.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI udfører første udvidede inspektioner af sprinkleranlæg

03.05.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

NYT KURSUS: Sprinklerkursus for montører

24.02.2022Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

Ny rapport: Nødvendigt med mere sprinkling i P-huse

16.11.2021Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Sponseret

DBI udgiver ny vejledning for varmt arbejde