Effektivt rørskyl sikrer optimal energibesparelse

Regelmæssig rørskylning sikrer energibesparelse og vedligeholder dit anlægs effektivitet.

Foto: Guldager

Rørskyl er en essentiel del af energibesparelse og optimal drift af vandinstallationer. Hos Guldager tilbyder vi en omfattende service, der fjerner bioslim og andre aflejringer fra fordelingsledninger og stigestrenge. Dette forbedrer vandgennemstrømningen og mindsker energiforbruget.

Læs mere her.


En konkret case fra en andelsboligforening på Vesterbro i København illustrerer fordelene ved vores rørskylning. Beboerne havde i længere tid oplevet lange ventetider på varmt vand. Efter en grundig gennemgang af varmtvandsbeholderen og cirkulationssystemet blev det konstateret, at luftlommer og biofilm i rørene var skyld i problemet.
Læs mere her.


Vores servicetekniker udførte en udluftning af systemet, installerede dynamiske ventiler, og gennemførte en omfattende rørskylning. Resultatet var, at beboerne nu har varmt vand hurtigt til rådighed, og temperaturen på returvandet er forbedret fra 25 grader til 50 grader Celsius. Denne optimering beskytter bedre mod Legionella og andre bakteriedannelser i rørsystemet, hvilket både forbedrer hygiejnen og reducerer energiforbruget.

Et andet eksempel er fra en ældre ejendom i København, hvor vores sonderingsrapport identificerede problemer med varmeafgivelsen i systemet. Termografiske billeder afslørede store temperaturforskelle, og en gennemskylning af rørsystemet blev anbefalet. Beboerrepræsentanterne fulgte vores råd, hvilket resulterede i rene rør og en forbedret vandgennemstrømning. Desuden blev cirkulationspumpen udskiftet til en mindre strømforbrugende model, hvilket yderligere reducerede energiomkostningerne.

Denne artikel er del af et tema:

Tema: Energioptimering og grøn omstilling

Øget omsætning, besparelser for kunden og mindre CO2 udledning. Fokus på energioptimering af alle slags er en win-win-win case.

Fokus på grøn omstilling og højere energipriser har for alvor fået udbuddet af produkter til energioptimering til at boome. Hvad enten det drejer sig om reduktion af energien i vandbårne varmeinstallationer eller styring af elforbruget er der hjælp at hente. 

Læs meget mere om de forskellige muligheder og om de virksomheder, der udbyder dem, i dette tema om Energioptimering og Grøn omstilling.

Mere fra...

10.06.2024Guldager A/S

Sponseret

Energimæssige fordele ved servicering af beholdere og vekslere

07.06.2024Guldager A/S

Sponseret

Effektivt rørskyl sikrer optimal energibesparelse

03.05.2024Guldager A/S

Sponseret

Guldager A/S køber del af svenske Envidan

02.02.2024Guldager A/S

Sponseret

Guldager A/S overtager ARO Energy Solutions

04.01.2024Guldager A/S

Sponseret

Guldager overtager Servicebilen ApS / Vision Watercare

15.05.2023Guldager A/S

Sponseret

Filtrering med UniFill Gold for at minimere spaltekorrosion