Guldager A/S overtager ARO Energy Solutions

Fra 18. januar har Guldager A/S overtaget ejerskabet af ARO Energy Solutions A/S, gennem erhvervelse af samtlige aktier i selskabet.

ARO Energy Solutions’ adm. direktør, Lars Christian Jensen. Foto: Guldager

Gennem opkøbet øger Guldager sin tilstedeværelse i forsyningskæden inden for vandbehandling, ved også at have et ben i del, som omhandler produktion og levering af varmtvandsbeholdere til ejendomme og industri.

Guldager har en stærk position inden for vandbehandling, korrosionsbeskyttelse, blødgøring af vand samt bakterieforebyggelse i både industri, ejendomme, pools og off-shore.

Efter transaktionen fortsætter ARO Energy Solutions som selskab under sit hidtidige navn, nu blot med Guldager A/S som eneaktionær. Det betyder, at alle kontrakter, serviceaftaler mv. løber videre som hidtil.

Det ny ejerskab medfører, at kunderne hos ARO Energy Solutions får en langt mere direkte adgang til Guldagers produktsortiment og servicenetværk inden for vandbehandling.

”Akkvisitionen af ARO Energy Solutions giver Guldager A/S et bredere fundament i hele værdikæden inden for vandforsyning og vandbehandling, idet vi fremover også vil være repræsenteret på det vigtige område, som levering af varmtvandsbeholdere og varmebeholdere udgør,” siger Claus Torbøl, administrerende direktør i Guldager A/S, i forbindelse med opkøbet.

Om salget til Guldager A/S siger af ARO Energy Solutions’ administrerende direktør og medaktionær Lars Christian Jensen:

”Overdragelsen af ejerskabet til Guldager A/S skaber et solidt fundament for ARO Energy Solutions’ udvikling i de kommende år. At tage dette skridt netop med Guldager, giver rigtig god mening, da de to virksomheder supplerer og komplementerer hinanden med vores respektive kompetencer og ekspertiser.”

Om Guldager A/S

Guldager A/S designer intelligente vandbehandlingsløsninger for at sikre de bedst mulige driftsaktiviteter, effektiv energiudnyttelse, optimal miljø- og arbejdsmiljøpåvirkning og for at beskytte kapitalinvesteringer. Guldager er en full-service provider af anlæg, udstyr, additiver, rådgivning og serviceydelser inden for vandbehandling og opererer inden for kundesegmenter som erhvervs- og boligejendomme, offentlige institutioner og procesindustri og leverer service til mere end 10.000 kunder i Danmark, Tyskland, Schweiz, Belgien, Norge og Sverige. Virksomheden, som har hovedsæde i Allerød, beskæftiger mere end 100 medarbejdere på europæisk plan.

Om ARO Energy Solutions A/S

ARO Energy Solutions bygger på mere end 70 års erfaring inden for produktion af udstyr til varme- og varmtvandsforsyning. Virksomheden leverer varmtvandsbeholdere, fjernvarmeunits, bufferbeholdere, bufferladekredse mv., i både standard- og kundetilpassede størrelser, til industri og ejendomme.

Mere fra...

02.02.2024Guldager A/S

Sponseret

Guldager A/S overtager ARO Energy Solutions

04.01.2024Guldager A/S

Sponseret

Guldager overtager Servicebilen ApS / Vision Watercare

15.05.2023Guldager A/S

Sponseret

Filtrering med UniFill Gold for at minimere spaltekorrosion

17.11.2022Guldager A/S

Sponseret

Guldager & Hydro-X udstiller på Ajour 2022

17.11.2022Guldager A/S

Sponseret

Guldager acquires all Hydro-X’s Scandinavian sales and service activities

12.04.2022Guldager A/S

Sponseret

Guldager styrker sin position i Schweiz