Legionella – en alvorlig trussel

Legionella er en bakterie, der findes overalt, hvor der er vand. Den formerer sig hastigt de steder, hvor vandet står stille og har en behagelig temperatur på 30-40 grader – hvilket tilfældigvis er den samme temperatur, vi mennesker godt kan lide at bade i.

Desværre er Legionella en farlig bakterie, der kan give infektioner i luftvejene hos mennesker, nogle gange med alvorlige konsekvenser. Legionella spredes med luften i små dråber, aerosoler, som f.eks. opstår, når vi åbner for bruseren, og den kan medføre en lungesygdom, der i visse tilfælde kan være dødelig. Men der er heldigvis praktisk anvendelige løsninger på problemet.

VANDANALYSER

En vandanalyse fortæller rigtig meget om vandinstallationen. Guldager tilbyder flere former for vandanalyse baseret på forskellige analysemetoder. Sammen med kunden vurderer Guldager hvilken metode, der bør anvendes. Vandprøverne analyseres på et akkrediteret laboratorium. Guldagers eksperter udarbejder herefter en rapport på baggrund af analyseresultatet. Heri beskrives de eventuelle tiltag, der kan anbefales for at forebygge, at problemet opstår i fremtiden.

AKUT LEGIONELLAHJÆLP

Hvis der er konstateret Legionella i en vandinstallation, gælder det om at handle hurtigt. Løsningen er vandfiltre, der enten kan sættes direkte på slangen som brusehoved, på blandingsbatteriet eller vandhanen. På denne måde kan bruser og vandhane fortsat benyttes, indtil installationen er blevet desinficeret og eventuelt udbedrende arbejde er foretaget.

LØSNINGER TIL LEGIONELLA FOREBYGGELSE FRA GULDAGER:

HYPROLYSER® ISEC  

Kun ved hjælp af salt, vand og strøm genererer anlægget en desinfektionsvæske, som forebygger mod Legionella og andre bakterieforekomster i varmtvandsinstallationer. Det er derfor ikke nødvendigt at opbevare kemikalier, da desinfektionsvæsken dannes iht. forbruget. Desinfektionsvæsken doseres på afgangen af veksler eller beholder. Derved beskyttes rørsystemet og varmtvandsbeholderen mod uønsket bakterievækst og det sikres, at der ikke opstår Legionellavækst i det cirkulerende vand eller ved tappestederne.

CHLORIDOS® IOX® 

Et doseringsanlæg, der forebygger mod Legionella i varmtvands- og kølesystemer. Anlægget fremstiller klordioxid på opstillingsstedet i henhold til forbrug, så man slipper for at opbevare større mængder kemi. Anlægget doserer direkte ind i fremløbsledningen på anlægget, så hele rørsystemet og alle tappesteder er beskyttet mod Legionella.
Guldager yder rådgivning, analyserer og finder den rigtig løsning til at undgå bakterier.

Yderligere information: www.guldager.com/da, tlf. 48 13 44 00.

Mere fra...

02.02.2024Guldager A/S

Sponseret

Guldager A/S overtager ARO Energy Solutions

04.01.2024Guldager A/S

Sponseret

Guldager overtager Servicebilen ApS / Vision Watercare

15.05.2023Guldager A/S

Sponseret

Filtrering med UniFill Gold for at minimere spaltekorrosion

17.11.2022Guldager A/S

Sponseret

Guldager & Hydro-X udstiller på Ajour 2022

17.11.2022Guldager A/S

Sponseret

Guldager acquires all Hydro-X’s Scandinavian sales and service activities

12.04.2022Guldager A/S

Sponseret

Guldager styrker sin position i Schweiz